An other Christian WordPress.com site – Een andere Christelijke WordPress.com site

Na zonsondergang op vrijdag 3 april 2015 begint niet zo maar een sabbat. Die dag nodigen wij iedereen uit om deelgenoot te zijn van een bijzondere avond, toen de Nazareen Jeshua brood nam, het brak en memorabele woorden uitsprak.

Jezus kwam zo een 1982 jaar geleden samen om met zijn trouwe vrienden te herinneren hoe de Israëlieten vijftien eeuwen eerder uit slavernij in Egypte waren bevrijd. Na die bevrijding had God ook de opdracht gegeven om die gebeurtenis in herinnering op te nemen en ze jaarlijks te gedenken. Eigenlijk is het de enige grote gebeurtenis die wij allen als gelovigen jaarlijks moeten herinneren.

Voor de Joden was het Pascha een bijzondere gebeurtenis waarbij men zich van het wereldse moest onthouden. Die jaarlijkse herinnering werd altijd op de veertiende dag van de maand Abib (later Nisan genoemd) gevierd. Op die veertiende Nisan werd dan door elk gezin een eenjarig mannetjesschaap of geitenbokje geslacht. De wereld kreeg zo een 2000 jaar geleden echter een nieuw soort lam, een volmaakt offerlam dat geen ander meer vereiste. Dit Lam van God is Gods enige hoogbeminde zoon, Jeshua uit Nazareth, geboren te Bethlemen, uit de stam van koning David.

Het oude zuurdeeg werd weg gedaan en zo kreeg de wereld ook een man van vlees en bloed die een vers deeg mocht zijn; immers ongezuurd, zonder gebreken. Deze man die zich volledig aan Gods wil overgaf macht nu aantreden als ons paaslam dat naar de slachtbank werd gedragen en zo de Kristos mocht wezen of de Christus, Redder van de mensen.

“Doe de oude desem weg en wees als nieuw deeg. U bent immers als ongedesemd brood omdat ons pesachlam, Christus, is geslacht.” (1 Corinthiërs 5:7 NBV)

Voorheen had de meester verteller zich ook kenbaar gemaakt als de gezondene van God, die Groter was dan hij, en door wie hij enkel die dingen kon verrichten die hij deed. Maar nu was de tijd gekomen dat de wereld hem moest aanschouwen als het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.

“De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: ‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.” (Johannes 1:29 NBV)

Ook al bracht men in de 4° eeuw een verbastering van het Christelijk geloof, bleven er nog steeds ernstige volgelingen van Jezus Christus zijn uitgestippelde weg trouw. Doorheen de eeuwen bleven die Jezus-getrouwen hun meester leraar volgen en hielden zij zich zoals die rabbi Jeshua trouw aan de Wil van die ene Ware God. Vanaf de instelling van dat laatste avondmaal 1982 jaar geleden tot op heden bleven Gods getrouwen die belangrijke avond herdenken.

Zoals overal ter wereld op 14 Nisan getrouwen van Jehovah samen zullen komen in hun tempels of koninkrijkszalen zullen wij in België Jezus dood dan ook herdenken op de veertiende dag van de joodse maand Nisan, welke dit jaar valt op vrijdag avond 3 april.
Graag nodigen wij u uit om deelgenoot te zijn van deze gebeurtenis. Indien u niet bij ons aanwezig kan zijn, hopen wij dat u bij u in de buurt een plaats zal kunnen vinden om die zeer belangrijke avond mee te maken met andere ware gelovigen die Jehovah Zijn Woord getrouw zijn gebleven.

++

Aanvullende lectuur:

 1. Sabbat in het Christendom
 2. Na de sabbat na Pesach, de verrijzenis van Jezus Christus
 3. 14 Nisan, de avond om Christus Zijn predikingswerk te herinneren
 4. 14 Nisan een dag om te herinneren #1 Oorsprong
 5. 14 Nisan een dag om te herinneren #2 In Jezus tijd
 6. 14 Nisan een dag om te herinneren #3 Voor het Overgangsfeest
 7. 14 Nisan een dag om te herinneren #4 Een Gedood Lam
 8. 14 Nisan een dag om te herinneren #5 De te vieren dag
 9. Jezus aanbod op het laatste avondmaal
 10. Teken van het Verbond
 11. Verontrustheid van Jezus
 12. Jezus moest sterven
 13. Een Messias om te Sterven
 14. Een Feestmaal en doodsherinnering
 15. Een Groots Geschenk om te herinneren
 16. Jezus stervensdag
 17. Jezus is verrezen
 18. Moeten wij ons aan de zondagsplicht houden
 19. Zondag, zonnegodsdag en zonnepartnersdag
 20. Volharden in het Avondmaal regelmatig vieren
 21. Communie en dag des Heren
 22. Herinneringsmaaltijd
 23. Vertrouwende in het door God voorziene Lam
 24. De zoon van David en de eerste dag van het Feest van de ongezuurde broden
 25. Voorbereidingstijd tot een herinneringsmoment

+++

Aanverwant:

Miljoenen mensen zijn erbij — Komt u ook?
Jezus gebood zijn volgelingen niet om zijn geboorte te vieren en te herdenken en ook niet zijn opstanding of hemelvaart. Hij wilde slechts dat zijn volgelingen jaarlijks het offer herdachten wat hij voor de mensheid heeft gebracht als ‘Lam Gods’.

Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten:

Man is imperfect and man can not know everything. About the end times even Jesus did not know when he would return, how then can a man have any idea when exactly it will be that Jesus would come back?

That most of Russell his prophecy of Revelation was premature and mostly wrong as can be expected trying to foresee a globalist global empire before it manifested, even now obscured to many, does not have to mean all the rest of his teachings was also wrong.

English: Picture of Joseph F. Rutherford from ...

Picture of Joseph F. Rutherford from the 1911 Bible Students Convention Souvenir Booklet. At the time this picture was taken, Rutherford was serving as chief legal counsel for Pastor Charles Taze Russell. Rutherford became President of the Watchtower Bible and Tract Society in 1917 and later renamed the movement Jehovah’s Witnesses. Rutherford died in 1942. (Photo credit: Wikipedia)

Judge Rutherford was not one of the dumbest, so knew very well where the treasure of income and survival could have been, also assuring himself enough of followers willing to give in his wishes to assure their salvation. This is a dangerous fact we can see by many denominations. The Catholic Church on top, which took care from the beginning to demand money from their flock to assure the liberation of their souls, avoiding them to burn in a hell which they presented as an eternal torture room.

The Christ, is the son of God having come into being only a thousand years ago. the enemy systems are the human beings themselves; They are responsible for their own choices. They carry evil in themselves. It where they and are they who still revolt against God.

People should not have to be carried away by trying to go in numerics. We do not have to god so deep as some have the urge to suggest. God has given His Word for all to understand, those who have learned and also those who have no skills to learn much. Everything is lying in front of us, clear in the Word of God. We only do have to take the words for what they are and see through them.

We also should not try to play for God or to know more than Jesus did. We should be happy with the insights the men of God gave to us. It is not bad that we have people searching for more understanding and it is good that they help others to get to more knowledge and insight. but people always should know that the first concern should be the Word of God, the Bible itself. That is always what we should follow in the first place and what others say we always have to check with the Bible in our hands. Not following blindfolded any organisation, but Trusting God.

Originally posted on JWUpdate:

FYI All,

May we learn from the overall error of this apostasy hidden in the details, but now the whole framework of Bethel. Plus may we see basic principles of God building valid layers of truth amidst errors we will make as it opens further.

(Daniel 9:13) Just as it is written in the law of Moses, all this calamity—it has come upon us, and we have not softened the face of Jehovah our God by turning back from our error and by showing insight into your trueness.

(Daniel 9:4-6) “Ah Jehovah the [true] God, the great One and the fear-inspiring One, keeping the covenant and the loving-kindness to those loving him and to those keeping his commandments, 5 we have sinned and done wrong and acted wickedly and rebelled; and there has been a turning aside from your commandments and from your judicial decisions. 6 And we have not listened to…

View original 7,502 more words

When we seem to receive everything why are we not much more showing gratitude to that One Who provides?

Not many people today are seeing that it is the Great God Who gives us everything we need for life. Not much seems to have changed by the years. Like we can find godliness in His Book of books, though it may be a Best-seller, not many people are following all the advice which is given in it.

In that ancient writing we are given words which should be precious and should be burned in the hearts of many.

Our hearts should be be comforted (+) and all that say they love Jesus should be harmoniously joined together in love (+). We that call ourselves Christians should be true followers of Christ Jesus, accepting that what he, Jeshua, Jesus from Nazareth says, but also should accept what his heavenly Father, the God of Jesus, says, Who is also the God of Abraham. In our faith in Jesus accepting him to be the son of God, and not making him a god son, we may have all the riches that result from the full assurance of our understanding, in order to gain an accurate knowledge of the sacred secret of God, namely, Christ.(+)

It is true that for many it still may not be clear and that even a lot of Christians do not believe a man could keep to God’s commandments. Though all that call themselves Christians should know that carefully concealed in this Nazarene man, Jesus, are all the treasures of wisdom and of knowledge. (+)

The apostle Paul said this already some two thousand years ago so that no one may delude the first nor the later Christians with persuasive arguments. Having accepted Christ Jesus the Lord, we should go on walking in union with him, being rooted and built up in him (+) and being stabilized in the faith, (+ ) just as you were taught, and overflowing with thanksgiving. (+)

It is in Jesus that all the fullness of the divine quality dwells bodily. (+) and by means of him we have acquired a fullness and can receive so many more blessings already in this life. Though we should know that our baptism is not a stop in our way to search. We continuously have to go on seeking the things above, where the Christ is seated at the right hand of God. (+) Though there may be many things to get our minds from Scripture and to distract us from the real Truth, we have to keep your minds fixed on the things above, (+) the more important things than worldly gain.

We see that the majority of this world is most interested to enlarge their gain and to provide themselves with a name so that others can look up to them. But we should not be bounded to this earth and to the gains of the earth. not on the things on the earth.

File:Diversity and Unity.jpg

Black and white student clasping hands – Unity – Photo Frerieke

Several Christians do see in the union of Christ a proof for their three headed god, but forget that God as well as Jesus do ask us to become in the same union. Our life has should not be one of being on our own but be one of being in union with Christ like Jesus was and is in union with God. Being united with Jesus like he is united with God, does not make us Jesus nor will it make us God, but it will give us divine force of being stronger than the world.  When the Christ, our life, is made manifest, then we also will be made manifest with Jesus in glory.

3 If, however, You were raised up+ with the Christ, go on seeking the things above,+ where the Christ is seated at the right hand of God.+Keep Your minds fixed on the things above,+ not on the things upon the earth.+For You died,+ and Your life+ has been hidden with the Christ in union+ with God. When the Christ, our life,+ is made manifest, then You also will be made manifest+ with him in glory.+ (Colossians 3: 1-4)

The apostle Paul in his letter to the Colossians, highlights the superiority and supremacy of Christ in the first two chapters. Then, he teaches the believers how to live in Christ. He sums up a lot of things we do have to do. though in certain faith groups the believers do think we do not have to do anything any more because we are saved, Paul assures them they are mistaken and confirms what James said that faith without works is dead, and we should be alive in Christ doing the works of Christ.

12 Accordingly, as God’s chosen ones,+ holy and loved, clothe yourselves with the tender affections of compassion,+ kindness, lowliness of mind,*+ mildness,+ and long-suffering.+ 13 Continue putting up with one another and forgiving one another freely+ if anyone has a cause for complaint+ against another. Even as Jehovah* freely forgave You,+ so do You also. 14 But, besides all these things, [clothe yourselves with] love,+ for it is a perfect bond+ of union.*

15 Also, let the peace+ of the Christ* control in Your hearts,+ for You were, in fact, called to it in one* body.+ And show yourselves thankful. 16 Let the word of the Christ* reside in You richly in all wisdom.+ Keep on teaching+ and admonishing one another with psalms,+ praises to God,* spiritual songs+ with graciousness, singing in Your hearts to Jehovah.*+17 And whatever it is that You do in word or in work,+ do everything in the name of the Lord Jesus,+ thanking+ God the Father through him. (Colossians 3: 12-17)

We should have the words of Christ dwell in us richly. We should accept what Jesus tells about himself and about his heavenly Father and should not fabricate other ideas to confirm with the worldly thinking of the many gods and idols. We should honour the words of Christ and be willing to accept what he tells about his Father and what the Father tells about him.

Not keeping to human traditions and not adhering to human doctrines we should follow the teachings of Jesus Christ and whatever we do, in word or deed, we have to do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. With these words of Christ we should let others know those words and show them the way Jesus showed to his disciples. By the servant of the heavenly Father we are liberated from the chains of this world. As we were slaves of the world enjoying all the temptations we now should know better and look further than our nose and look for a better future. Though we should know that we can not do differently than living in this world at the moment, we should make the best out of it, but by keeping to God’s commandments, doing Jesus and doing God His Will, like Jesus did not his will but the Will of God.

Being a good Christian we should, like Jesus asked, give the Caesar what the Caesar wants, being obedient in everything to those who are your human fleshly masters, (+) not only when they are watching, just to please men, but with sincerity of heart, with fear of Jehovah. We as Christ’s slaves should be doing the will of God whole-souled, loving Jehovah our Only One God with our whole heart and with our whole soul (*) and with our whole strength and with our whole mind. (Ephesians 6:5, 6)

* 23 Whatever you are doing, work at it whole-souled* as for Jehovah,*+ and not for men, 24 for you know that it is from Jehovah* you will receive the inheritance as a reward.+ Slave for the Master, Christ. 25 Certainly the one who does wrong will be repaid for the wrong he has done,+ and there is no partiality.+ (Colossians 3: 23-25)

At all moments we should be thankful for what Jesus has done for mankind and praise God in His sanctuary, in the firmament of His power, showing our gratitude for Him willing to accept the ransom Jesus offered Him.

To praise God we can use the many Psalms God has provide us by his servant King David. God His other servant, Jeshjua, Jesus Christ showed us the way to his Father in heaven. Jesus also prayed to this God of Abraham in Whom he had put his faith and in Whom we also should put our faith. Jesus was fully penetrated by the Words of God and we should come one with God like Jesus is one with God.

21 so that they may all be one,+ just as you, Father, are in union with me and I am in union with you,+ that they also may be in union with us, so that the world may believe that you sent me. (John 17:21)

Everything what Jesus has done, was in accordance not to Jesus his will but along the lines and wishes of his heavenly Father, The Only One True God Who is One. For Jesus the Words of his Father sounded like music in his ears. All the words God said, should also resound as music in our ears.

As writes:

God has given us the whole Scriptures for our aid. But, God created the human heart to respond in special ways to his word set to music. In song, the word of God penetrates the soul. In song, we experience union with Christ. In the throes of life – the crisis moments – it is words set to music that first come to mind. In those moments, we can’t always run to the desktop, but we should have the smartphone of soul embedded in our hearts.

Apple used to use that catchy phrase “there’s an app for that.” Need to send flowers to mom? there’s an app for that. Need to know the name of the constellation of stars in the sky overhead? There’s an app for that. Need supper? There’s an app for that.

Well, whatever your circumstance of life, there’s a Psalm for that:

 • Contemplating origins? Think Psalm 33.
 • Considering the consummation of the age? Think Psalm 149.
 • Rising from bed? Think Psalm 5.
 • Going to bed? Think Psalm 4.
 • Awake at night? Think Psalm 63.
 • Ready to eat? Think Psalm 145.
 • Thirsty? Think Psalm 42.
 • Going to work? Think Psalm 104.
 • Celebrating the Lord’s Day? Think Psalm 122.
 • Checking your genealogy? Think Psalm 16.
 • Your beginning? Think Psalm 139.
 • Your birth? Think Psalm 71.
 • Celebrating a birthday? Think Psalm 104.
 • Enjoying childhood? Think Psalm 34.
 • Need motivation to study well? Think Psalm 111.
 • Gazing at the stars? Think Psalm 19.
 • Maturing as a youth? Think Psalm 119.
 • Ready to pop the question? Think Psalm 45.
 • Bringing children into the world? Think Psalm 128.
 • Questions about parenting? Think Psalm 103.
 • Playing with your grandchildren? Think Psalm 71.
 • Harvest time here? Think Psalm 65.
 • Seasons changing around you? Think Psalm 147.
 • Traveling? Think Psalm 121.
 • On the water? Think Psalm 107.
 • Remembering history? Think Psalm 78.
 • Talking with your financial planner? Think Psalm 49.
 • Tempted by the world? Think Psalm 73.
 • Disappointed by life? Think Psalm 77.
 • Weeping over your sins? Think Psalm 51.
 • Engaged in evangelism? Think Psalm 96.
 • Overcome by fear? Think Psalm 91.
 • Angered by the wickedness of men? Think Psalm 94.
 • Disappointed by civic elections? Think Psalm 2.
 • Rejoicing in the incarnation? Think Psalm 113.
 • Prone to worry? Think Psalm 130.
 • Growing old? Think Psalm 92.
 • Butchering or preparing meat? Think Psalm 8.
 • Going to war? Think Psalm 18.
 • In the process of dying? Think Psalm 6.
 • Mourning the death of a loved one? Think Psalm 116.
 • Anticipating eternity? Think Psalm 73.

Of course, you can add other life experiences to the list. Why is the Psalter the smartphone of the soul? Rowland Prothero notes:

“The Book of Psalms contains the whole music of the heart of man, swept by the hand of his Maker. In it are gathered the lyrical burst of his tenderness, the moan of his penance, the pathos of his sorrow, the triumph of his victory, the despair of his defeat, the firmness of his confidence, the rapture of his assured hope. In it is presented the anatomy of all parts of the human soul. In it, as Heine says, are collected ‘sunrise and sunset, birth and death, promise and fulfillment – the whole drama of humanity.’”

Thus, we carry the Psalms in our mental pockets daily. Our minds race here to check for truths, to hear from God, and see our decisions and emotions governed when we cannot access the rest of Scripture. This has been my experience of life…from birthdays, to emergency room visits, to maternity wards, to the graveside, and beyond.

Smartphones are great, but they only go so far. They may reveal where you are in a building, but they cannot reveal what is in your building. They may map the stars in the sky, but they cannot unite you to the maker of the stars. They may point you to bread on earth, but they cannot feed you bread from heaven. The Psalms do all of these things and more. Phone programs fail, contracts expire, and phones are dropped in toilets. The Psalms hidden in the heart will never fail you. They will cause the peace of Christ to rule in your heart. They will order your life. But the Psalms only function this way in the hearts of those who own them. {The Psalter: Smartphone of the Soul (revisited)}

We shall praise God for His creation and all the wonder-works He did but also to show our thankfulness for accepting the ransom offer Jesus brought for us all. We shall bring praise to God because He has verified His promise to bless all those who wait upon Him in faith and sincerity. Even we do know that we or those who come behind us shall have to face an other terrible war, we can see the signs of the end coming near.

Bringing praise to God let us step in the footsteps of Jesus Christ and let us share our blessings with others by taking to as many
as possible who are truth hungry the “sincere milk of the Word,” and the “meat in due season” from His storehouse.

Praise God from whom all bless is honour to his beloved Son!

+

Preceding articles:

Be vigilant with a view to prayers

Psalm 150 Praise Jah, You people!

Psalm 150 Praise Jah! Praise God

+++

 • Culture Change by the Apostle Paul (bpardekooper.wordpress.com)
  The Apostle Paul was a dynamic leader as a founder of Christianity and the church of Jesus Christ. As a Jew, Paul was keenly aware of the culture of the Jewish people and their customs, but recognized growth was necessary for his people to follow Jesus the Christ. Paul’s central message throughout his ministry focused on a simple concept: to become like Jesus Christ and live a life in accordance with his teachings and example. (I Co. 11:1, Ep. 5:1, 4:22-24, Ga. 3.27, Ro. 8:29) In establishing Christianity, Paul was on a journey to change the culture of the Jewish people to embrace a new reality given to them by Jesus.
 • A New Past, Present and Future in Jesus (revolutionarypaideia.com)
  We enter into this blood-bought Grace Covenant with Jesus when we receive the Salvation He has made available to everyone.
  +
  Jesus expects for you to no longer live a life where you’re sin-conscious: “For then would they not have ceased to be offered? because that the worshippers once purged should have had no more conscience of sins” (Hebrews 10:2). When you’re constantly worried about sin threatening your position of righteousness in Christ Jesus, this sin-consciousness causes you to receive bondage and fear—this bondage and fear is not a part of your reborn spirit in Christ Jesus,
 • Real Truth Will Set You Free (mylordmyfriend.com)
  Teaching that takes away from Christ teachings or demotes Christ Jesus from His central place place with The Father, is dangerous to the Christian message.
 • Hugh’s News & Views (Preaching Jesus) (fellowshiproom.org)
  Jesus was always available to those who were in need and that He is still accessible today [Hebrews 4:15-16]).
  +
  Jesus instructed the apostles to teach those they baptized “to observe all things whatever I have commanded you” (Matthew 28:20). The early church “continued steadfastly in the apostles’ doctrine” (Acts 2:42). If I likewise instruct people to observe all that Christ commanded and to continue faithfully in the doctrine of Christ’s apostles, am I not, in reality, preaching Jesus?
 • 2015 Fasting Devotion, Day Twenty-One (stacylynnallen.com)
  In the sight of God, who gives life to everything, and of Christ Jesus, who while testifying before Pontius Pilate made the good confession, I charge you to keep this command without spot or blame until the appearing of our Lord Jesus Christ, which God will bring about in his own time—God, the blessed and only Ruler, the King of kings and Lord of lords, who alone is immortal and who lives in unapproachable light, whom no one has seen or can see. To him be honor and might forever.
 • Attitude is Everything (faithandfootsteps.wordpress.com)
  We carry around with us the knowledge of this great gospel of Jesus Christ, so we should respond to life’s circumstances as he would.  Sounds pretty hard to do considering that Jesus responded perfectly to all that life threw at him.
 • Accidental Discipleship (defendingcontending.com)
  It’s what the flesh wants and it’s a shortcut that will lead to disappointment or destruction. Knowing Jesus is the correct goal. In Him we are complete (Colossians 2:10). Whatever change is truly needed in our lives will be wrought by the Spirit of God if we abandon our plans for self-justification and pursue Christ. Not improvement, not change for the better, not relief from our pain; just Jesus.
 • Sunday, 22 February 2015 : First Sunday of Lent, Feast of the Chair of St. Peter the Apostle (Second Reading) (petercanisiusmichaeldavidkang.com)
  baptism is not a matter of physical cleansing but of asking God to reconcile us through the resurrection of Christ Jesus.

150 Praise Jah, YOU people!*+

Praise God* in his holy place.+

Praise him in the expanse of his strength.+

 Praise him for his works of mightiness.+

Praise him according to the abundance of his greatness.+

 Praise him with the blowing of the horn.*+

Praise him with the stringed instrument and the harp.+

 Praise him with the tambourine+ and the circle dance.+

Praise him with strings+ and the pipe.+

 Praise him with the cymbals of melodious sound.+

Praise him with the clashing cymbals.+

 Every breathing thing*—let it praise Jah.*+

Praise Jah, YOU people!*+ (Ref.B.)

 

*

 


=

other translation in English: Psalm 150 Praise Jah! Praise God

Dutch version / Nederlandse versie: Psalm 150 Looft Jah! Looft God

+

Preceding post: Be vigilant with a view to prayers

+++

150 Praise Jah!*+

Praise God in his holy place.+

Praise him in the expanse of* his strength.+

 Praise him for his mighty works.+

Praise him for his exceeding greatness.+

 Praise him with the sounding of the horn.+

Praise him with the stringed instrument and the harp.+

 Praise him with the tambourine+ and the circle dance.

Praise him with strings+ and the flute.*+

 Praise him with ringing cymbals.

Praise him with crashing cymbals.+

 Every breathing thing—let it praise Jah.

Praise Jah!*+ (NWT)

 

*

 


=

Other English version: Psalm 150 Praise Jah, You people!

Dutch version / Nederlandse versie: Psalm 150 Looft Jah! Looft God

+

Preceding post: Be vigilant with a view to prayers

+++

Tag Cloud

Jesse A. Kelley

A topnotch WordPress.com site

JWUpdate

JW Current Apostate Status and Final Temple Judgment - Web Witnessing Record; The Bethel Apostasy is Prophecy

Searching Sophia's Pockets

Discovering Wisdom, Love ...and Lint

ConquerorShots

Spiritual Shots to Fuel the Conqueror Lifestyle

Examining Watchtower Doctrine

Truth Behind the "Truth"

Theological NoteBook

Dabbling into Theology

sowers seed

be careful 'how you hear'

Next Comes Africa

If I take the wings of the morning, and dwell in the uttermost parts of the sea; Even there shall thy hand lead me, and thy right hand shall hold me - Psalm 139: 9,10

friarmusings

the musings of a Franciscan friar...

THE ROCK OF ISRAEL CONGREGATION

Weekly Parsha From The Rabbi's Of Rock Of Israel Congregation In North Carolina

Minding The Truth

On God and the Christian Revelation

The Apologist

Faith Seeking Reason

biblicalexegete

A site for the study of the Biblical languages, exegesis, interpretation & application.

Upper Biblical Studies for All

Upper Biblical Criticism is to apply appropriate disciplines with systematic Study!

Pentesofia's Blog

Living Life Inspired by Jehovah

What does the bible teach

God's Kingdom Genesis 3:15

whatshotn

House of the Nazarene's Evangelism

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 353 other followers

%d bloggers like this: