An other Christian WordPress.com site – Een andere Christelijke WordPress.com site

2 In de loop van de dag van het pinkster[feest]{1} nu waren zij allen op dezelfde plaats bijeen, 2 en plotseling kwam er uit de hemel een gedruis als van een voortgestuwde, stevige bries, en het vervulde het gehele huis waarin zij zaten.{2} 3 En hun werden tongen als van vuur{3} zichtbaar, die werden verdeeld, en op ieder van hen zette zich er één, 4 en zij werden allen met heilige geest{4} vervuld en begonnen in verschillende talen te spreken,{5} zoals de geest het hun gaf zich te uiten.
*
(NWV)

File:Icon-Pentecost.jpg

Samen gezeten in de bovenkamer op de dag van het Pinksterfeest

{1} (Leviticus 23:16): 16 Tot de dag na de zevende sabbat dient GIJ te tellen, vijftig dagen,+ en GIJ moet een nieuw graanoffer+ aan Jehovah aanbieden.

(Deuteronomium 16:9): 9 Zeven weken dient gij u te tellen. Van het ogenblik af dat de sikkel voor het eerst in het staande koren wordt geslagen, zult gij zeven weken beginnen te tellen.+

{2} (Handelingen 4:31): 31 En na het opzenden van hun smekingen schudde de plaats waar zij vergaderd waren,+ en zij werden allen zonder uitzondering met de heilige geest vervuld+ en spraken het woord van God met vrijmoedigheid.+

{3} (Markus 1:8): 8 Ik heb U met water gedoopt, maar hij zal U met heilige geest dopen.”+

{4} (Johannes 14:26): 26 Maar de helper,* de heilige geest, die de Vader in mijn naam zal zenden, die* zal U alle dingen leren en alle dingen welke ik U heb gezegd, in UW herinnering terugbrengen.+

(Handelingen 6:3): 3 Ziet daarom voor UZELF uit,+ broeders, naar zeven goed bekendstaande mannen uit UW midden, vol van geest en wijsheid,+ opdat wij hen over deze noodzakelijke aangelegenheid kunnen aanstellen;

(1 Petrus 1:12): 12 Hun werd geopenbaard dat zij niet zichzelf,+ maar U dienden met de dingen die U nu zijn aangekondigd+ door bemiddeling van hen die het goede nieuws aan U hebben bekendgemaakt met heilige geest,+ die uit de hemel gezonden is. In diezelfde dingen zijn engelen begerig te turen.*+

{5} (Handelingen 10:46): 46 Want zij hoorden hen in talen spreken en God grootmaken.+ Toen antwoordde Pe̱trus:

(1 Korinthiërs 12:10): 10 aan weer een ander het doen van krachtige werken,*+ aan een ander het profeteren,+ aan een ander het onderscheiden+ van geïnspireerde uitspraken,*+ aan een ander verschillende talen+ en aan een ander het uitleggen+ van talen.

+

Engelse versie: The day of the festival of Pentecost

Vergelijk:

Nazarene Acts of the Apostles Chapter 2 v1-13 Working Spirit

Hebraic Roots Bible Book of The Acts of the Apostles Chapter 2

The Acts Of The Sent Ones Chapter 2

Comments on: "Op de Dag van het Pinksterfeest" (7)

  1. […] Dutch version / Nederlandse versie: Op de Dag van het Pinksterfeest […]

    Like

  2. […] Toen zij in de bovenkamer bijeen waren, afwachtend wat er zou gebeuren, stonden zij versteld bij de wind die zich door de kamer bewoog. De bries was voelbaar tot in hun innerlijk. Naast een geluid uit de hemel was er ook een ruisende stevige bries die het gehele huis, waar zij zaten, vervulde . . . . en zij werden allen vervuld met heilige geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest hen de mogelijkheid verleende om uitspraken te maken in hen oorspronkelijk vreemde talen. (Handelingen van de apostelen 2:2-4). (zie: Op de Dag van het Pinksterfeest) […]

    Like

  3. […] Op de Dag van het Pinksterfeest […]

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tag Cloud

undercoverjw

I go undercover in the Jehovah's Witness Church

Jehovah's Zsion, Zion and Sion Mom Signal for the Peoples!

Thy Empire and Kingdom Zsion Come as In Heavens So on Earth. Diatheke. Matthew.6.10, Tanakh.Psalm.87 and https://zsion.mom

johnsweatjrblog

Doxology rooted in Theology: Nothing more, Nothing less

jamesgray2

A discussion of interesting books from my current stock A WordPress.com site

Unmasking anti Jehovah sites and people

Showing the only One True God and the Way to That God

The Eccentric Fundamentalist

Musings on theology, apologetics, practical Christianity and God's grace in salvation through Jesus Christ

John 20:21

"As the Father has sent me, so I am sending you."

The Biblical Review

Reviewing Publications, History, and Biblical Literature

Words on the Word

Blog by Abram K-J

Bybelverskille

Hier bestudeer ons die redes vir die verskille in Bybelvertalings.

Michael Bradley - Time Traveler

The official website of Michael Bradley - Author of novels, short stories and poetry involving the past, future, and what may have been.

BIBLE Students DAILY

"Be faithful unto death, and I will give you the crown of life." Revelation 2:10

God's Simple Kindness

God's Word Made Simple

takeaminutedotnet

All the Glory to God

Groen is Gezond

van zaadjes in volle grond tot iets lekkers op het bord

Jesse A. Kelley

A topnotch WordPress.com site

JWUpdate

JW Current Apostate Status and Final Temple Judgment - Web Witnessing Record; The Bethel Apostasy is Prophecy

Sophia's Pockets

Wisdom Withouth Walls

ConquerorShots

Spiritual Shots to Fuel the Conqueror Lifestyle

Examining Watchtower Doctrine

Truth Behind the "Truth"

%d bloggers like this: