An other Christian WordPress.com site – Een andere Christelijke WordPress.com site

Doch het einde* van alle dingen is nabij gekomen.+ Weest daarom gezond van verstand+ en weest waakzaam* met het oog op gebeden.+ (NWT) (1 Petrus 4:7)

het einde: Of: „volledige einde.” Gr.: te′los.

einde van alle dingen is nabij:

(Mattheüs 24:33): 33 Zo ook GIJ, wanneer GIJ al deze dingen ziet, weet dan dat hij nabij is, voor de deur.+

(Jakobus 5:9): Slaakt geen zuchten* tegen elkaar, broeders, opdat GIJ niet wordt geoordeeld.+ Ziet! De Rechter staat voor de deur.+

(Openbaring 3:20): 20 Zie! Ik sta aan de deur+ en klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opendoet,+ zal ik in zijn [huis] komen en de avondmaaltijd met hem nuttigen en hij met mij.

Weest daarom gezond van verstand:

(Romeinen 12:3): Want krachtens de onverdiende goedheid die mij is gegeven, zeg ik tot een ieder onder U, niet meer van zichzelf te denken dan nodig is,+ maar met een gezond verstand te denken,+ een ieder naar de mate+ van geloof+ die God hem heeft toebedeeld.

(1 Timotheüs 3:2): De opziener* moet daarom onberispelijk+ zijn, de man van één vrouw, matig+ in gewoonten,* gezond van verstand,+ ordelijk,*+ gastvrij,*+ bekwaam om te onderwijzen,+

(Titus 2:6): Blijf evenzo de jongere mannen vermanen gezond van verstand te zijn,+
(1 Petrus 5:5): Evenzo GIJ jongere mannen, weest onderworpen+ aan de oudere mannen. Omgordt U allen echter met ootmoedigheid des geestes jegens elkaar,+ want God weerstaat de hoogmoedigen, maar hij geeft onverdiende goedheid aan de nederigen.+
weest waakzaam: Lett.: „weest nuchter.”
met het oog op gebeden:
(Kolossenzen 4:2): Houdt aan in het gebed,+ daarin wakker blijvend met dankzegging,+
(Lukas 18:1): 18 En vervolgens vertelde hij hun een illustratie met betrekking tot de noodzaak om altijd te bidden en het niet op te geven,+
(Romeinen 12:12): 12 Verheugt U in de hoop.+ Volhardt onder verdrukking.+ Houdt aan in het gebed.+
(Efeziërs 6:18): 18 terwijl GIJ met elke vorm van gebed+ en smeking bij elke gelegenheid in geest blijft bidden.+ En blijft daartoe wakker met alle standvastigheid en met smeking ten behoeve van alle heiligen,
+
Engelse versie / English version: Be sound in mind and be vigilant with a view to prayers
++

Vindt ook om te lezen:

 1. Op zoek naar spiritualiteit 6 Spiritualiteit en gebed
 2. Aanbidden, Aanbidding, Eredienst en Gebed

 3. De Bijbel en Bidden

 4. Hersenen beschouwen gebed als gesprek

 5. Bidden en mediteren

 6. Gebed is een geloofszaak

 7. Bidden is een eenvoudige blik op God

 8. Gebed belangrijk aspect in ons leven

 9. Recht en Innerlijke houding voor het bidden tot God

 10. Jezus van Nazareth #7 Zijn Leven van gebed

 11. Altijd verheugend zonder ophouden biddend

 12.  Geestelijke vorming tot heiligheid #3

 13. Een Naam voor een God #1 Belangrijkheid Persoon

 14. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #1 Konings Geloof
 15. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God
 16. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #2 Instructies en Wetten
 17. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #3 Ernstig te nemen zegenende stem
 18. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #4 Stem in het Schrift
 19. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie
 20. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie
 21. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #2 Zuiverheid
 22. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #1 Luisteren naar de Souvereine Maker
 23. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #2 Getuigen zonder taalbarrieres
 24. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #3 Aanroepers van God
 25. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #6 Gebed #4 Atttude
 26. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #7 Gebed #5 Luisterend Oor
 27. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #8 Gebed #6 Communicatie en manifestatie
 28. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #9 Gebed #7 Reden voor gebed
 29. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #10 Gebed #8 Voorwaarde
 30. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #11 Gebed #9 Heiliging van Dé Naam
 31. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #12 Gebed #10 Gesprek met een Vriend
 32. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #13 Gebed #11 Naam om apart geplaatst te worden
 33. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam
 34. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #15 Expositie voor de Schepper
 35. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #16 Voordelen van het bidden
 36. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #17 Soorten van gebed
 37. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #18 Volbrenging

 38. Bidden voor wat we willen of niet willen

 39. Paul’s Gebedsverzoeken Doorzetten

 40. Geen Wegvluchter

 41. Gebed geen excuus zijn om niets te doen

 42. Jaar van Gebed

 43. Lastigheid om te bidden

 44. Heeft het zin om te bidden?

 45. Kracht van het gebed

 46. Gebed heeft ons getroost in ons verdriet

 47. Gebedsverhoring niet door verlanglijstje

 48. Zeker zijnde van Bevrijding

 49. Als je denkt dat je te klein bent om effectief te zijn

 50. Kan men kwaad afwenden door te bidden

 51. Goede impact van gebed op de mens

 52. Mensen die bidden reageren gezonder op stress

 53. Financiële crisis en gebed

 54. Ruimte voor gebed maken in zomervakantie

 55. Niet even bidden en weer terug de drukte in

 56. Biddenden zijn nooit alleen

 57. Themadag ‘Hoop voor een biddende kerk’

 58. Begin met het weg voeren van kleine stenen om een berg te verwijderen

 59. Probeer vooruit te rijden in plaats van achteruit

 60. Oproep tot gebedsleven in video-boodschap

 61. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #2 Te Doen

 62. Laat ons bidden alsof wij het reeds verkregen hebben

 63. Indien je bid zal je niet ontgoocheld worden

 64. Gebed St. Franciscus mogelijk niet authentiek

 65. Gebedautomaat in Berlijn

 66. Katholieke Kerk eist gebed op in haar instellingen

 67. Wat verzet bergen? Vertrouwen!

+++

Comments on: "Weest gezond van verstand en weest waakzaam met het oog op gebeden" (13)

 1. […] Dutch version /Nederlandse versie: Weest gezond van verstand en weest waakzaam met het oog op gebeden […]

  Like

 2. […] Weest gezond van verstand en weest waakzaam met het oog op gebeden […]

  Like

 3. […] Weest gezond van verstand en weest waakzaam met het oog op gebeden […]

  Like

 4. […] Weest gezond van verstand en weest waakzaam met het oog op gebeden […]

  Like

 5. […] Weest gezond van verstand en weest waakzaam met het oog op gebeden […]

  Like

 6. […] Weest gezond van verstand en weest waakzaam met het oog op gebeden […]

  Like

 7. […] Weest gezond van verstand en weest waakzaam met het oog op gebeden […]

  Like

 8. […] Weest gezond van verstand en weest waakzaam met het oog op gebeden […]

  Like

 9. […] Weest gezond van verstand en weest waakzaam met het oog op gebeden […]

  Like

 10. […] Weest gezond van verstand en weest waakzaam met het oog op gebeden […]

  Like

 11. […] Weest gezond van verstand en weest waakzaam met het oog op gebeden […]

  Like

 12. […] Weest gezond van verstand en weest waakzaam met het oog op gebeden […]

  Like

 13. […] Weest gezond van verstand en weest waakzaam met het oog op gebeden […]

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tag Cloud

Age To Come

The Lord Jesus Christ is the last Adam, not the first God-man. ~~~ www.AgeToCome.tk

undercoverjw

I go undercover in the Jehovah's Witness Church

johnsweatjrblog

Doxology rooted in Theology: Nothing more, Nothing less

jamesgray2

A discussion of interesting books from my current stock A WordPress.com site

Unmasking anti Jehovah sites and people

Showing the only One True God and the Way to That God

The Eccentric Fundamentalist

Musings on theology, apologetics, practical Christianity and God's grace in salvation through Jesus Christ

John 20:21

"As the Father has sent me, so I am sending you."

The Biblical Review

Reviewing Publications, History, and Biblical Literature

Words on the Word

Blog by Abram K-J

Bybelverskille

Hier bestudeer ons die redes vir die verskille in Bybelvertalings.

Michael Bradley - Time Traveler

The official website of Michael Bradley - Author of novels, short stories and poetry involving the past, future, and what may have been.

BIBLE Students DAILY

"Be faithful unto death, and I will give you the crown of life." Revelation 2:10

God's Simple Kindness

God's Word Made Simple

takeaminutedotnet

All the Glory to God

Groen is Gezond

van zaadjes in volle grond tot iets lekkers op het bord

Jesse A. Kelley

A topnotch WordPress.com site

JWUpdate

JW Current Apostate Status and Final Temple Judgment - Web Witnessing Record; The Bethel Apostasy is Prophecy

Sophia's Pockets

Wisdom Withouth Walls

ConquerorShots

Spiritual Shots to Fuel the Conqueror Lifestyle

Examining Watchtower Doctrine

Truth Behind the "Truth"

%d bloggers like this: