An other Christian WordPress.com site – Een andere Christelijke WordPress.com site

Die aand voordat Jesus gesterf het, het hy vir sy volgelinge gesê om sy dood te herdenk. Hy het gesê:

“Hou aan om dit te doen as ’n herinnering aan my.” – Lukas 22:19.

Vandag na sononder, hierdie jaar, slegs vir die tweede jaar, herdenk ons ​​in ‘n intieme kring dat Jesus in die bovertrek in Jerusalem byeengekom het om die uittog uit Egipte met sy dissipels te herdenk, maar hierdie keer ook om ‘n nuwe verbond te sluit.
Ná die ete het Jesus die brood en die wyn geneem en dit as simbole vir sy liggaam en bloed aangebied.

12 En op die eerste dag van die Ongesuurde Brode,+ die dag waarop die Pasga-offer geslag word,+ het sy dissipels vir hom gevra: “Waar wil u hê moet ons gaan voorberei sodat u die Pasga kan eet?”+13 Toe het hy twee van sy dissipels gestuur en vir hulle gesê: “Gaan in die stad in, en ’n man wat ’n waterkruik dra, sal julle ontmoet. Volg hom,+14 en waar hy ingaan, moet julle vir die meester van die huis sê: ‘Die Leermeester vra: “Waar is die gastevertrek waar ek die Pasga saam met my dissipels kan eet?”’ 15 En hy sal vir julle ’n groot bo-kamer wys, wat ingerig en gereed is. Berei dit daar vir ons voor.” 16 Toe het die dissipels vertrek, en hulle het in die stad ingegaan en dit gevind net soos hy vir hulle gesê het, en hulle het vir die Pasga voorberei. (Markus 14:12-16)

22 En terwyl hulle verder geëet het, het hy ’n brood geneem, gebid, dit gebreek en dit vir hulle gegee en gesê: “Neem dit. Dit beteken my liggaam.”+23 Hy het ook ’n beker geneem, ’n dankgebed gedoen en dit vir hulle gegee, en hulle het almal daaruit gedrink.+24 En hy het vir hulle gesê: “Dit beteken my ‘bloed+ van die verbond’,+ wat vir baie uitgestort sal word.+25 Ek verseker julle: Ek sal beslis nie weer wyn drink tot op die dag wanneer ek nuwe wyn in die Koninkryk van God drink nie.” (Markus 14:22-25)

25 Nadat hulle die aandmaal geëet het, het hy ook dieselfde met die beker gedoen+ en gesê: “Hierdie beker beteken die nuwe verbond+ wat bevestig word deur my bloed.+ Hou aan om dit as ’n herinnering aan my te doen wanneer julle daaruit drink.”(1Kor 11:25)

Laat ons daardie gebeurtenis nederig herdenk in ons klein borreltjie en vier dat Jesus ons vrygemaak het van die vloek van die sonde deur sy liefdesdaad.

Niemand het groter liefde as iemand wat sy lewe vir sy vriende gee nie. – Joh. 15:13.

Jesus het gesterf sodat mense se sondes vergewe kan word en hulle die ewige lewe kan kry (Romeine 6:23; Efesiërs 1:7). Jesus se dood het ook bewys dat mense aan God lojaal kan bly selfs al word hulle tot die dood getoets.

 15  Want ons het nie ’n hoëpriester wat nie met ons swakhede kan simpatiseer nie,+ maar ons het een wat in alle opsigte soos ons getoets is, maar sonder sonde.+ (Hebreërs 4:15.)

“Die wet van die Christus” het die beste fondament. Dit is gebaseer op liefde (Gal. 6:2). Jesus het alles wat hy gedoen het, uit liefde gedoen. Innige jammerte, of tere medelye, is ’n bewys van liefde. Sulke innige jammerte het Jesus gemotiveer om die skares te leer, die siekes te genees, dié wat honger was, kos te gee en die dooies op te wek (Matt. 14:14; 15:32-38; Mark. 6:34; Luk. 7:11-15).

Jesus was bereid om ander se behoeftes bo sy eie te stel. Die belangrikste manier hoe Jesus sy liefde gewys het, was deur sy lewe vir ander op te offer.

Ons kan Jesus navolg deur ander se behoeftes bo ons eie te stel. Ons kan hom ook navolg deur te leer om tere medelye vir die mense in ons gebied te hê. Wanneer sulke tere medelye ons motiveer om die goeie nuus te verkondig en dit aan ander te leer, gehoorsaam ons die wet van die Christus.

Vandag moet ons getuig van daardie liefde wat Jesus vir die mensdom betoon het en God dankbaar wees dat Hy daardie versoeningsoffer aanvaar het.

Die doel van die Here se Aandmaal is om Jesus te onthou en om dankbaarheid vir sy offerande te betoon (Matteus 20:28; 1 Korintiërs 11:24).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tag Cloud

Zsion, Zion and Sion Mom Signal for the Peoples!

Thy Empire and Kingdom Zsion Come as In Heavens So on Earth. Diatheke. Matthew.6.10 ~ <<All Lives, Remainder Loves, Faiths and Hopes matter!>>

johnsweatjrblog

Doxology rooted in Theology: Nothing more, Nothing less

jamesgray2

A discussion of interesting books from my current stock A WordPress.com site

Unmasking anti Jehovah sites and people

Showing the only One True God and the Way to That God

The Eccentric Fundamentalist

Musings on theology, apologetics, practical Christianity and God's grace in salvation through Jesus Christ

John 20:21

"As the Father has sent me, so I am sending you."

The Biblical Review

Reviewing Publications, History, and Biblical Literature

Words on the Word

Blog by Abram K-J

Bybelverskille

Hier bestudeer ons die redes vir die verskille in Bybelvertalings.

Michael Bradley - Time Traveler

The official website of Michael Bradley - Author of novels, short stories and poetry involving the past, future, and what may have been.

BIBLE Students DAILY

"Be faithful unto death, and I will give you the crown of life." Revelation 2:10

God's Simple Kindness

God's Word Made Simple

takeaminutedotnet

All the Glory to God

Groen is Gezond

van zaadjes in volle grond tot iets lekkers op het bord

Jesse A. Kelley

A topnotch WordPress.com site

JWUpdate

JW Current Apostate Status and Final Temple Judgment - Web Witnessing Record; The Bethel Apostasy is Prophecy

Sophia's Pockets

Wisdom Withouth Walls

ConquerorShots

Spiritual Shots to Fuel the Conqueror Lifestyle

Examining Watchtower Doctrine

Truth Behind the "Truth"

Theological NoteBook

Dabbling into Theology

%d bloggers like this: