An other Christian WordPress.com site – Een andere Christelijke WordPress.com site

Archive for the ‘Artikelverwijzing’ Category

Uit de oude doos: Belgische Bijbelstudenten op het Wereldwijde Net

Mits de website van de Vereniging voor Bijbelstude zal worden opgegeven willen wij toch nog enkele artikelen bewaren voor het nageslacht en ons eigen archief.

In 2010 schreven wij de 25ste oktober om 4:44 am:

De Belgian Biblestudents – Belgische Bijbelstudenten zijn nu ook op het wereldwijde net te vinden.

First article for the opening of the WordPress site of the Belgian Bible Students - Eerste artikel bij de opening van de WordPress site van de Belgische Bijbel Studenten

November 2005
First article for the opening of the WordPress site of the Belgian Bible Students – Eerste artikel bij de opening van de WordPress site van de Belgische Bijbel Studenten

De Belgian Biblestudents of Belgische Bijbelstudenten waren midden van 2010 over gegaan om zich meer kenbaar te maken. Hiertoe leek het Wereldwijde Internet de ideale manier. Op 2 Juli 2010 brachten zij Getuigen voor God en Christus op de Microsoft Networks Space van Bible Students from Belgium Bijbelstudenten uit België – Windows Live Space .
Nu zijn zij echter geconfronteerd geworden dat deze wijze van publiceren via Windows Live opgeheven wordt. Daarom hebben zij ook de overstap gewaagd naar de update en verandering naar  WordPress.  Nu blijkt echter dat de teksten die op  Windows Live Space  waren geplaatst niet automatisch konden overgebracht worden op het nieuwe platform. Hiertengevolge moeten wij al de teksten nu manueel overbrengen welk nog een tijdje in beslag zal nemen.
Graag wensen wij al de lezers van dit platform ook al uit te nodigen op onze pagina’s. Iedereen is welkom bij  de Belgische/Belgian Biblestudents: Belgian Biblestudents – Belgische Bijbelstudenten .
"Vele kerken" one of the first articles by the opening of the WordPress site Belgian Bible Students - Tussen de "Vele kerken" konden de Belgische Bijbelstudenten sinds 2011 op een WordPress site de mensen aanspreken

“Vele kerken” one of the first articles by the opening of the WordPress site Belgian Bible Students – Tussen de “Vele kerken” konden de Belgische Bijbelstudenten sinds 2011 op een WordPress site de mensen aanspreken

De komende dagen zullen wij een beeld trachten te scheppen van de reden waarom er zo veel verschillende kerken zijn en waarom doorheen de geschiedenis van het Christendom er steeds mensen waren die er de voorkeur aan gaven zich enkel te houden aan het Woord van God in plaats aan de vele geschriften die er doorheen de geschiedenis ontstonden rond religie en God. Wij zullen laten zien waarom er veel theologen de verkeerde kant uitgingen en zand in de ogen strooiden van vele mensen.

Voor hen die werkelijk willen te weten komen wat God van hen verlangt is het niet slecht om te beseffen wat er door de eeuwen heen verkeer is gegaan en waar de klepel hangt.
De Belgische Bijbelstudenten hopen met hun overzicht van de Geschiedenis van het Christendom en de Christenheid een beeld te scheppen van de positie van de student van de Bijbel.
Dus kijk de komende dagen uit naar artikels over de invloeden van de Hellenisten, Renaissance, de Hervormingsbeweging, Campbell, Thomas, Russell en andere op Belgian Biblestudents – Belgische Bijbelstudenten.

 +++

2010 – 2014 in review

As we already wrote in some previous articles 2014 was not a jubilant year for the Biblestudents and for the Christadelphians in Belgium. They had to face opposition and even people who wanted to silence them.

Because having had some censorship on other websites and some people working against us, we thought it perhaps useful for others (and for ourselves) to show to the outside world that we do not give up and keep going strong.

On 2005 November 11 we started at MSN with our Welkomstwoord, a word of welcoming those who would find us on the internet and greeted those who knew us also from Blogger. Some older articles we placed also on this platform and therefore we said: Welcome to some older articles.

In October 2010 we transferred everything to WordPress and started our publications on this platform, explaining who we are, what we believe and what we want to do.From January 2011 until March 2012 no time was found to publish something on the WordPress Biblestudents site. From April 2012 our motor started very slowly.

Mount Everest from Kalapatthar.

Mount Everest from Kalapatthar. (Photo credit: Wikipedia)

When you know that 600 people reached the top of Mt. Everest in 2012 we at the Low Countries could only get about 3,200 views that year. If every person who reached the top of Mt. Everest viewed this blog, it would have taken 5 years to get that many views.

In 2012, there were only 27 new posts, growing the total archive of this blog to 74 posts. The year after we managed to publish 87 new posts, growing the total archive of this blog to 161 posts. We got about 7,600 views in 2013. for 2012 the busiest day of the year was January 9th with 49 views. The most popular post that day was Wat wij geloven. The busiest day of the year 2013 was March 27th with 99 views. The most popular post that day was 14 Nisan a day to remember #4 A Lamb slain.

Our train started to get under-way. If it were a NYC subway train, it would take about 6 trips to carry that many people as we found visiting us. It does not always went in crescendo, so last year we saw less people willing to go along with us on our trip into the Christian world. Again the busiest day seemed to be at the beginning of the year. January 11th  got the marker with 73 views. The most popular post that day was Over ons.

In 2014, there were 63 new posts, growing the total archive of this blog to 227 posts.

For 20112 and 2013 Watchtowers’s new face earned the two best places.

In 2014 most people did find us along:

 1. facebook.com
 2. christadelphians.wordpress.com
 3. twitter.com
 4. bijbelvorser.wordpress.com
 5. WordPress.com Reader

On January the 20th of 2015 we got a total of 19,623 views over 227 postings. At the moment the most popular page is the homepage with 11,740 views, followed by

Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #13 Hutterieten, Hussisme en Eenheid van Broederschap 404
Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #12 Anabaptisten 364
Wat wij geloven 349
Eerste Eeuw van het Christendom 347
Watchtowers’s new face 337
What we believe 289
Over ons 280
About us 187
The blot not to be seen 181
After the Sabbath after Passover, the resurrection of Jesus Christ 149

For 2015 we do hope to publish more articles t regular intervals, and look forward to have you as a regular reader, also willing to stimulate us by marking those articles you like and by letting others also know this side which shall try to present Bible verses in different translations and related comments, plus news around bible students from all over the world.

We also shall continue to contribute to the two lifestyle magazines: Stepping toes and From Guestwriters, where you can find our following writings:

 At Stepping Toes:

We were astonished to see how many article we published on there:

2013

 1. Sharing thoughts and philosophical writings
 2. Dignified role for the woman
 3. Father and motherhood
 4. Uit huis werkende moeders
 5. Noble motherhood and women
 6. Children Can Be So…
 7. Importance of parents 2
 8. Aligned
 9. Equal?
 10. Stand Up
 11. A New Perspective
 12. Science and the Bible—Do They Really Contradict Each Other?
 13. Thomas Aquinas on Wisdom by Robert M. Woods
 14. Stemt de Bijbel overeen met de wetenschap
 15. Are Science and the Bible Compatible?
 16. Science and Religion Harmonized (Once and For All…)
 17. Wetenschap en religie zijn met elkaar te rijmen
 18. Vier redenen vóór de opstanding
 19. Reconciling Science and Religion
 20. Vruchten van geest beletten hetzij inactief of onvruchtbaar te zijn
 21. Fruits of the spirit will prevent you from being either inactive or unfruitful
 22. Op zoek naar spiritualiteit 1 Inleiding
 23. Op zoek naar spiritualiteit 2 Hoe te vinden
 24. Op zoek naar spiritualiteit 3 Zin van Christus
 25. Op zoek naar spiritualiteit 4 Zin van Christus leren kennen
 26. Op zoek naar spiritualiteit 5 Vrucht van de geest
 27. Op zoek naar spiritualiteit 6 Spiritualiteit en gebed
 28. Op zoek naar spiritualiteit 7 Prediking van het goede nieuws
 29. Op zoek naar spiritualiteit 8 Eigen spiritualiteit
 30. Looking for True Spirituality 1 Intro
 31. Looking for True Spirituality 2 Not restricted to an elite
 32. Looking for True Spirituality 3 Mind of Christ
 33. Looking for True Spirituality 4 Getting to Know the Mind of Christ
 34. Looking for True Spirituality 5 Fruitage of the Spirit
 35. Looking for True Spirituality 6 Spirituality and Prayer
 36. Looking for True Spirituality 7 Preaching of the Good News
 37. Looking for True Spirituality 8 Measuring Up

2014

 1. A man from the North wanting to have control in Belgium
 2. One Mind, One Accord
 3. Lord and owner
 4. Lord in place of the divine name
 5. Vaderschap ingesteld verbondschap door de Schepper
 6. Vaderschap complex en uniek verschijnsel 1/2
 7. Vaderschap complex en uniek verschijnsel 2/2
 8. Vader tegenhanger van de moeder
 9. Father counterpart of the mother
 10. Beminnen en pespecteren van man en vrouw
 11. Loving and having respect for the woman
 12. Verleiding in het huwelijk
 13. Temptation in matrimony
 14. Magnificent bride for royal wedding
 15. Jerusalem and a son’s kingdom
 16. The Genre of the Gospels
 17. God Our Refuge
 18. Waarom God lijden toe laat
 19. Why God permits evil
 20. Evil Never Ceases

At From Guestwriters

we presented following writings:

 1. Putting your feelings into words and sharing them
 2. A Bird’s-Eye View of Fishing
 3. Warm-blooded, feathered vertebrates
 4. Before the Sun Rises
 5. Elul Observances
 6. The Cares of Life
 7. A voice cries out: context
 8. 112314 – A Peculiar People

°°°

For major happenings to us in 2014 you may look at:

Joining for a new year in the assurance to be bought with a price

Different approach in organisation of services #3

and A man from the North wanting to have control in Belgium

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2014 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

A New York City subway train holds 1,200 people. This blog was viewed about 6,700 times in 2014. If it were a NYC subway train, it would take about 6 trips to carry that many people.

Click here to see the complete report.

 

Find also

From guestwriters  2014 in review

Stepping Toes 2014 in review

Belgian Christadelphians 2013 & 2014 in review

Broeders in Christus 2013 & 2014 in review

My blogs 2014 in review

Zweren en het afleggen van eden

Amish man

Amish man - Image via Wikipedia

In de Gemeenten van de Mennonieten, Amish en andere doopsgezinden wordt algemeen aangenomen dat een christen geen eed kan afleggen of zweren en dit op basis van Mattheüs 5:33-37 waar staat: “Eveneens hebt GIJ gehoord dat er tot hen die in de oudheid leefden, werd gezegd: ’Gij moogt niet zweren zonder [uw eed] gestand te doen, maar gij moet uw geloften aan de Heer betalen.’ Ik zeg U echter: Zweert in het geheel niet, noch bij de hemel, want [de hemel] is Gods troon; noch bij de aarde, want ze is de voetbank van zijn voeten; noch bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote Koning. Ook moogt gij niet bij uw hoofd zweren, want gij kunt niet één haar wit of zwart maken. Laat UW woord Ja gewoon Ja betekenen, [en] UW Neen, Neen; want wat daar nog bij komt, is uit de goddeloze.”

Dit zijn de woorden van onze Heer Jezus Christus. Zijn halfbroer Jakobus bevestigde wat Jezus in zijn bergrede had gezegd, zoals we kunnen lezen in Jakobus 5:12: “Bovenal echter, mijn broeders, houdt op met zweren, ja, hetzij bij de hemel of bij de aarde of met enige andere eed. Maar laat UW Ja, Ja betekenen en UW Neen, Neen, opdat GIJ niet onder een oordeel valt.”

Eigenlijk zou het duidelijk moeten zijn dat Jezus en Jakobus duidelijk zeggen: “houd op met zweren”.Maar zoals vaak worden deze eenvoudige woorden geïnterpreteerd tot op het punt dat men het tegenovergestelde gaat doen van wat er in de Schrift staat.

Waarom ophouden met zweren?

In het artikel Zweren en het afleggen van eden wordt in gegaan op het feit dat een christen reeds gebonden is door zijn woord en altijd de waarheid zal spreken.

Lees verder > Zweren en het afleggen van eden

Sleepnet

“Het hemelse koninkrijk lijkt op een visnet dat in zee is uitgegooid en waarin allerlei vissen terechtkomen.Toen het vol werd, trok men het op het strand, waarna men erbij ging zitten en de voortreffelijke [vissen] in vaten verzamelde, maar die welke ongeschikt waren, wegwierp. Zo zal het gaan in het besluit van het samenstel van dingen: de engelen zullen uitgaan en de goddelozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden en hen in de vuuroven werpen. Daar zullen [zij] wenen en knarsetanden.” – Matthéüs 13:47-50

Deze illustratie van Jezus staat in een reeks van “koninkrijk der hemelen-illustraties”.

Jezus zegt hier dat, tijdens de voltooiing van de wereld, het net opgehaald wordt en de vissen worden gescheiden, de goede van de slechte.Voor zijn joodse toehoorders was dit gemakkelijk te begrijpen. De Mozaïsche Wet bepaalde dat sommige zeedieren onrein waren en niet gegeten konden worden, zoals b.v. rog en paling, maar ook weekdieren zoals mosselen, oesters, kreeften en garnalen (Leviticus 11:9-12).

Zijn de rotte (Grieks: sapros) vissen dan de ongelovigen?(Vergelijk met Matthéüs 7:17, 18 en Lukas 6:43)

In meerder artikelen omtrent het Koninkrijk van God wordt er na gegaan wat God oorspronkelijk bedoeld had.

Eeuwig leven onder volmaakte omstandigheden. Een goddeloze samenstel van dingen vernietigd. Een oorlog van de Grote dag van God. Loyalen aan Jehovah die in leven blijven. Kwaad, lijden en dood vernietigd voor goed. Er wordt na gegaan of er nog rechtvaardigen en onrechtvaardigen zullen zijn. En of wij dan eindelijk komen tot volmaaktheid en een toestand waarin mensen volledig aan Gods maatstaven zullen voldoen.

Lees hiervoor:

Sleepnet

Rechtvaardigen

Plan van God

Mogelijke wereldvrede

Koninkrijk gods

Koninkrijk van God

Andere Schapen

> In de kerken horen wij regelmatig praten over schapen en herders. er zijn leiders en volgelingen.

In Johannes hoofdstuk 10:1-18 vinden wij een gelijkenis van Jezus over schaapskooien en twee groepen van schapen. Jezus vergelijkt zijn volgelingen met “schapen”. In de bijbel wordt in het algemeen over Gods volk als over “schapen” gesproken. Schapen hebben de reputatie gemakkelijke en volgzame dieren te zijn, een eigenschap die Jezus ook verwacht van zijn discipelen.

De gelijkenis van schaapskooien en de twee groepen schapen wordt reeds eeuwen begrepen als zijnde de joodse christenen en de christenen van heidense afkomst die door Jezus samen onder één verbond worden gebracht.[2] Jezus heeft geen andere gelijkenis gegeven waarin hij de toetreding van de heidenen tot zijn Gemeente heeft gegeven dan die welke we terugvinden in Johannes 10. Een groepering die als Jehovah’s Getuigen bekendstaat, geeft aan deze gelijkenis een geheel andere interpretatie. De ene groep schapen zou bestaan uit “144.000 geestelijke Israëlieten” en de andere groep uit “christenen” die niet verwachten ooit met Jezus in zijn hemelse koninkrijk verenigd te zijn en bijgevolg niet deelnemen aan het Avondmaal des Heren.

Een degelijke beschouwing van Jezus’ illustratie zal ons duidelijkheid brengen in verband met de betekenis ervan.

In het artikel dat oorspronkelijk op de website van de vroegere Vrije Christenen verscheen worden enkele vragen geponeerd.

Van hoeveel schaapskooien is hier sprake?

Maakt Jezus de twee kudden één?

Heeft ook Paulus het niet over twee groepen die één worden gemaakt.

Hoe zit het met de natuurlijke joden en de heidenen?

Is de kleine kudde de 144 000?

Wie zijn de gezalfden en is het een bestuurlijke groep op aarde?

Hebben de andere christelijke schapen een andere hoop?

Er wordt in gegaan op wat Jezus duidelijk wilde maken kunnen we samenvatten met de kern van zijn gelijkenis:

2 Maar wie door de deur binnengaat, is [de] herder van de schapen. 3 Hem doet de deurwachter open, en de schapen luisteren naar zijn stem, en hij roept zijn eigen schapen bij de naam en leidt ze naar buiten. 4 Wanneer hij alle die van hem zijn, naar buiten heeft gebracht, gaat hij voor ze uit, en de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen.

16 En ik heb nog andere schapen, die niet van deze kooi zijn; ook die moet ik brengen, en zij zullen naar mijn stem luisteren, en zij zullen één kudde, één herder worden.

Jezus heeft joodse en niet-joodse christenen samengebracht in één kudde en allen delen in de ene hoop, de hemelse.

Lees hierover in:

Andere schapen

Kleine kudde en beleidvolle slaaf

Hoop eerste christenen

Tag Cloud

Age To Come

The Lord Jesus Christ is the last Adam, not the first God-man. ~~~ www.AgeToCome.tk

undercoverjw

I go undercover in the Jehovah's Witness Church

Jehovah's Zsion, Zion and Sion Mom Signal for the Peoples!

Thy Empire and Kingdom Zsion Come as In Heavens So on Earth. Diatheke. Matthew.6.10, Tanakh.Psalm.87 and https://zsion.mom

johnsweatjrblog

Doxology rooted in Theology: Nothing more, Nothing less

jamesgray2

A discussion of interesting books from my current stock A WordPress.com site

Unmasking anti Jehovah sites and people

Showing the only One True God and the Way to That God

The Eccentric Fundamentalist

Musings on theology, apologetics, practical Christianity and God's grace in salvation through Jesus Christ

John 20:21

"As the Father has sent me, so I am sending you."

The Biblical Review

Reviewing Publications, History, and Biblical Literature

Words on the Word

Blog by Abram K-J

Bybelverskille

Hier bestudeer ons die redes vir die verskille in Bybelvertalings.

Michael Bradley - Time Traveler

The official website of Michael Bradley - Author of novels, short stories and poetry involving the past, future, and what may have been.

BIBLE Students DAILY

"Be faithful unto death, and I will give you the crown of life." Revelation 2:10

God's Simple Kindness

God's Word Made Simple

takeaminutedotnet

All the Glory to God

Groen is Gezond

van zaadjes in volle grond tot iets lekkers op het bord

Jesse A. Kelley

A topnotch WordPress.com site

JWUpdate

JW Current Apostate Status and Final Temple Judgment - Web Witnessing Record; The Bethel Apostasy is Prophecy

Sophia's Pockets

Wisdom Withouth Walls

ConquerorShots

Spiritual Shots to Fuel the Conqueror Lifestyle

%d bloggers like this: