An other Christian WordPress.com site – Een andere Christelijke WordPress.com site

Archive for the ‘Bezinning’ Category

Heiligheid niet vervuld in het passief aan de kant staan

 

“Heiligheid is niet vervuld in het passief aan de kant staan,
niet uitmakende hoe compleet dat terzijde staan ook maar zou kunnen zijn”
(G.V. Growcott)

English version / Engelse versie > Holiness is not fulfilled in passive standing aside

Gottes Worte einschärfen und davon reden

Und es soll sich erweisen, daß diese Worte, die ich dir heute gebiete, auf deinem Herzen sind;+ und du sollst sie deinem Sohn einschärfen+ und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst und wenn du dich niederlegst+ und wenn du aufstehst (5. Mo. 6:6-7)

Es ist ganz normal: Kinder lieben ihre Eltern, Eltern lieben ihre Kinder, und beide wünschen sich, einander nahe zu sein — vor allem in einer christlichen Familie. Trotzdem hapert es manchmal mit der Kommunikation. Vielen Familien fällt es schwer, sich genügend Zeit zu nehmen, tiefer gehende Gespräche zu führen. Das war nicht immer so. Im alten Israel verbrachten die Kinder den Tag entweder zu Hause bei der Mutter oder mit dem Vater auf dem Feld oder an seinem Arbeitsplatz. So konnten sie viel Zeit miteinander verbringen und sich unterhalten. Dadurch kannten die Eltern die Persönlichkeit ihrer Kinder, deren Bedürfnisse und Wünsche. Und die Kinder hatten ausgiebig Zeit und Gelegenheit, ihre Eltern kennenzulernen. Das Leben heute ist so ganz anders! w13 15. 5. 4:2-4

+

In anderen Sprachen / In other languages:

Gods woorden inscherpen en erover spreken

God se woorde inskerp en daaroor praat

Inculques les paroles de Jéhovah et en parles

Inculcate God’s words and speak of them

Moeder tijd nemend om te praten met haar zoon - Mother taking time to spend moments of thoughts with her son

Moeder tijd nemend om te praten met haar zoon – Mother taking time to spend moments of thoughts with her son

+++

+++

God se woorde inskerp en daaroor praat

En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees;+ en jy moet dit by jou kinders inskerp+ en daaroor praat wanneer jy in jou huis sit en wanneer jy op die pad loop en wanneer jy gaan lê+ en wanneer jy opstaanDeut. 6:6-7.

Oor die algemeen is kinders lief vir hulle ouers en is ouers lief vir hulle kinders. Dit geld veral in Christengesinne. Hoewel ouers en kinders graag na aan mekaar wil wees, vind hulle dit soms moeilik om te kommunikeer. Vir baie gesinne is dit moeilik om genoeg tyd vir betekenisvolle kommunikasie te hê. Dit was nie altyd die geval nie. In eertydse Israel het kinders die dag óf met hulle ma by die huis deurgebring, óf met hulle pa in die landerye of by sy werksplek. Kinders en ouers het oorgenoeg tyd gehad om saam te wees en te gesels. Gevolglik kon ouers die behoeftes, begeertes en persoonlikhede van hulle kinders leer ken. Kinders het ook genoeg tyd en geleenthede gehad om hulle ouers goed te leer ken. Hoe anders is die lewe tog vandag! w13 5/15 4:2-4

+

In andere talen:

Gods woorden inscherpen en erover spreken

Gottes Worte einschärfen und davon reden

Inculques les paroles de Jéhovah et en parles

Inculcate God’s words and speak of them

Father taking time to be and to speak with daughter - Vader die tijd neemt om samen met zijn dochter te zijn en met haar te praten

Father taking time to be and to speak with daughter – Vader die tijd neemt om samen met zijn dochter te zijn en met haar te praten

+++

 

Gods woorden inscherpen en erover spreken

En deze woorden die ik u heden gebied, moeten op uw hart blijken te zijn;+ en gij moet ze uw zoon inscherpen+ en erover spreken wanneer gij in uw huis zit en wanneer gij op de weg gaat en wanneer gij neerligt+ en wanneer gij opstaat. — Deuteronium 6:6-7.

 • Deuteronomium 11:18: 18 En GIJ moet deze woorden van mij op UW hart+ en UW ziel leggen en ze als een teken op UW hand binden, en ze moeten tot een voorhoofdsband tussen UW ogen dienen.+
 • Spreuken 7:3: Bind ze aan uw vingers,+ en schrijf ze op de tafel van uw hart.+
 • 2 Korinthiërs 3:3: Want het is duidelijk dat GIJ een brief van Christus zijt, geschreven door ons als bedienaren,+ niet met inkt geschreven, maar met geest+ van een levende God, niet op stenen tafelen,+ maar op vleselijke tafelen, op harten.*+
 • Spreuken 6:22: 22 Wanneer gij rondtrekt, zal het* u leiden;+ wanneer gij neerligt, zal het de wacht over u houden;+ en wanneer gij wakker zijt geworden, zal het zich intens met u bezighouden.
 • Psalm 119:9: 9 Hoe zal een jonge man+ zijn pad reinigen? Door op zijn hoede te blijven overeenkomstig uw woord.*+
 • Lees ook:

Men kan stellen dat over het algemeen kinderen van hun ouders houden en wederzijds ouders van hun kinderen. Dit is zeker zo in Christelijke huishoudens.

Hoewel ouders en kinderen graag een goede band met elkaar willen hebben, verloopt de communicatie niet altijd even soepel. Veel gezinnen vinden het een uitdaging om tijd te vinden voor goede gesprekken. Dat is niet altijd zo geweest. In het oude Israël waren kinderen de hele dag bij hun moeder thuis of bij hun vader op het werk. Er was meer dan genoeg tijd om met elkaar te praten. Ouders konden zo de persoonlijkheid, wensen en behoeften van hun kinderen beter leren kennen. En kinderen hadden de gelegenheid meer over hun ouders te weten te komen. Wat een contrast met nu! w13 15/5 4:2-4

Het is belangrijk dat kinderen al vroeg gewend geraken om te communiceren met hun ouders en met anderen in hun omgeving. Zo niet kan het dat wanneer de kinderen adolescenten worden en zij misschien met problemen geconfronteerd worden, dat zij eerder zullen denken aan vrienden om mee te praten dan aan hun ouders.

Hoe kun je hen helpen om hun hart te openen voor u? (Spreuken 20: 5), zegt:

“De raad in het hart van een man is als diepe wateren, maar de man van onderscheidingsvermogen is er een die zal opstellen.”

Door het gebruik van oogpunt vragen, zoals:

“Wat denk je?”

kunnen ouders hun kinderen aanmoedigen om hun gedachten en gevoelens te uiten.

Wat gaat u doen als uw kind een ernstige fout maakt? Dat is het moment waarop hij de nodige vriendelijke aandacht nodig heeft. Dan komt het er op aan om uw emoties te beheersen terwijl u naar uw kind luistert.

Een vader zegt dit over zijn manier van omgaan met een dergelijke situatie:

“Toen de kinderen fouten maken, probeer ik niet te overreageren. Ik ga zitten en luisteren naar wat ze te zeggen hebben. Ik probeer de situatie te begrijpen. Als ik het moeilijk vind om mijn geest te beheersen, wacht ik een tijdje en tracht te kalmeren.”

Als je uw emoties weet te controleren en kan luisteren, zal de correctie van u gemakkelijker worden aanvaard.

+

In andere talen:

God se woorde inskerp en daaroor praat

Gottes Worte einschärfen und davon reden

Inculques les paroles de Jéhovah et en parles

Inculcate God’s words and speak of them

Moeder tijd nemend om te praten met haar zoon - Mother taking time to spend moments of thoughts with her son

Moeder tijd nemend om te praten met haar zoon – Mother taking time to spend moments of thoughts with her son

++

Aanvullende lectuur:

 1. Kinderen mogen falen
 2. Laat geen slecht woord over mijn lippen komen
 3. Eerst denken dan praten
 4. Eén tong om langzaam en doordacht te spreken
 5. Wees stil en luister
 6. Luister, of uw tong houdt u doof
 7. Hermeneutiek om uit te dragen #2 Ontvangstkanaal

+++

Verdere lezing:

+++

Weest waakzaam met het oog op gebeden

Weest waakzaam met het oog op gebeden.  1 Petr. 4:7.

Psalm 1 in 1628 printing with tune, metrical v...

Psalm 1 in 1628 afdruk met toonaangeving, metrische versie bij Thomas Sternhold. (Foto credit: Wikipedia)

Misschien vragen we in onze gebeden Jehovah vaak om ons te geven wat we nodig hebben en ons te helpen onze problemen te overwinnen. De „Hoorder van het gebed” luistert liefdevol als we om hulp vragen (Psalm 65:2). Maar we moeten proberen ons ook te richten op andere vormen van gebed, zoals lofprijzingen, dankzeggingen en smekingen. Er zijn veel redenen om lofprijzingen op te nemen in onze gebeden. Zo worden we ertoe bewogen Jehovah te loven als we nadenken over „zijn machtige werken” en „de volheid van zijn grootheid” (Psalm 150:1-6). De zes verzen van Psalm 150 sporen ons dertien keer aan om Jehovah te loven! De componist van een andere psalm zong met diepe eerbied voor Jehovah:

„Zevenmaal per dag heb ik uw lof gezongen om uw rechtvaardige rechterlijke beslissingen” (Psalm 119:164).

Jehovah verdient beslist alle lof. Zouden we hem dan niet „zevenmaal per dag” oftewel heel vaak moeten loven in onze gebeden? w13 15/11 1:1, 3, 4

+

Voorgaand:

Altijd verheugend zonder ophouden biddend

Weest gezond van verstand en weest waakzaam met het oog op gebeden

Engelse versie / English version: Be vigilant with a view to prayers

++

Vindt ook:

 1. Aanbidden, Aanbidding, Eredienst en Gebed
 2. Prijs en zeg dank tot God de Allerhoogste
 3. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #10 Gebed #8 Voorwaarde
 4. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #16 Voordelen van het bidden
 5. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #17 Soorten van gebed
 6. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #18 Volbrenging
 7. Leven in dankbaarheid opent glorie van God

+++

 • I Sing Praises, Because There is a Name I Can Call On….Regardless of My Need (brandinicolejm.wordpress.com)
  Just like we have first names, God’s first name is Yahweh or Jehovah. The Hebrew word means “I Am” and comes from the verb which means “to be” or “to exist.” As we speak to one another on a first name basis, we should have a desire to be on a first name basis with God.
 • Invoking Divine Wisdom (betterendingsnow.com)
  Not a day goes by that I do not find it helpful to appeal to Higher Wisdom for the grace and humility to make decisions and to understand and respond as well as I can to life’s challenges.
 • Evangelizing (thepassionists.org)
  We Catholics seldom engage in that kind of evangelization. Maybe because we’re convinced it turns people off. People don’t want you to shove your religious beliefs down their throat. Such an approach would do more harm than good. Perhaps even alienate them forever from listening to the Good News. Still, how are people going to hear it unless we preach it? And after all, we just heard Jesus tell us not to hide the light of our faith under a bushel basket!
 • Sunday Inspiration – Let Everything Praise (leesbird.com)
  Let everything that has breath and every breath of life praise the Lord! Praise the Lord! (Hallelujah!) (AMP)
  +
  “The conclusion of the Psalter is this extravagant summons to praise, which seeks to mobilize all creation with a spontaneous and unreserved act of adoration, praise, gratitude, and awe. There are no ‘bases’ given; no reason needs to be given.” [Note: Brueggemann, p. 167.]
 • Reflective Moment ‘Wonderfully Made’ (mylordmyfriend.com)
  David has found and knows for himself, that God knows us and watches over us and guides us like a perfect Father.

  God loves us individually, that is why, Salvation, is a personal commitment of repentance and to follow our loving God, and let Him watch over us.

 • Scripture of the Day, 1/22 (sowegalive.com)
  Psalm 73:26 My flesh and my heart faileth: but God is the strength of my heart, and my portion for ever.
 • An Amazing Website ! (briannas22.wordpress.com)
  We all have questions and wonder about life,love ,our families,happiness and ultimately God. ”
 • A last note concerning civil rights (byclarkellis.wordpress.com)
  Racism, sexism, and all other forms of discrimination are social constructs born of fear and ignorance. Whatever your belief system, don’t give in to the appeal of extremism.

Tag Cloud

Zsion, Zion and Sion Mom Signal for the Peoples!

Thy Empire and Kingdom Zsion Come as In Heavens So on Earth. Diatheke. Matthew.6.10 ~ <<All Lives, Remainder Loves, Faiths and Hopes matter!>>

johnsweatjrblog

Doxology rooted in Theology: Nothing more, Nothing less

jamesgray2

A discussion of interesting books from my current stock A WordPress.com site

Unmasking anti Jehovah sites and people

Showing the only One True God and the Way to That God

The Eccentric Fundamentalist

Musings on theology, apologetics, practical Christianity and God's grace in salvation through Jesus Christ

John 20:21

"As the Father has sent me, so I am sending you."

The Biblical Review

Reviewing Publications, History, and Biblical Literature

Words on the Word

Blog by Abram K-J

Bybelverskille

Hier bestudeer ons die redes vir die verskille in Bybelvertalings.

Michael Bradley - Time Traveler

The official website of Michael Bradley - Author of novels, short stories and poetry involving the past, future, and what may have been.

BIBLE Students DAILY

"Be faithful unto death, and I will give you the crown of life." Revelation 2:10

God's Simple Kindness

God's Word Made Simple

takeaminutedotnet

All the Glory to God

Groen is Gezond

van zaadjes in volle grond tot iets lekkers op het bord

Jesse A. Kelley

A topnotch WordPress.com site

JWUpdate

JW Current Apostate Status and Final Temple Judgment - Web Witnessing Record; The Bethel Apostasy is Prophecy

Sophia's Pockets

Wisdom Withouth Walls

ConquerorShots

Spiritual Shots to Fuel the Conqueror Lifestyle

Examining Watchtower Doctrine

Truth Behind the "Truth"

Theological NoteBook

Dabbling into Theology

%d bloggers like this: