An other Christian WordPress.com site – Een andere Christelijke WordPress.com site

Posts tagged ‘Aanmoedigen’

Gods woorden inscherpen en erover spreken

En deze woorden die ik u heden gebied, moeten op uw hart blijken te zijn;+ en gij moet ze uw zoon inscherpen+ en erover spreken wanneer gij in uw huis zit en wanneer gij op de weg gaat en wanneer gij neerligt+ en wanneer gij opstaat. — Deuteronium 6:6-7.

 • Deuteronomium 11:18: 18 En GIJ moet deze woorden van mij op UW hart+ en UW ziel leggen en ze als een teken op UW hand binden, en ze moeten tot een voorhoofdsband tussen UW ogen dienen.+
 • Spreuken 7:3: Bind ze aan uw vingers,+ en schrijf ze op de tafel van uw hart.+
 • 2 Korinthiërs 3:3: Want het is duidelijk dat GIJ een brief van Christus zijt, geschreven door ons als bedienaren,+ niet met inkt geschreven, maar met geest+ van een levende God, niet op stenen tafelen,+ maar op vleselijke tafelen, op harten.*+
 • Spreuken 6:22: 22 Wanneer gij rondtrekt, zal het* u leiden;+ wanneer gij neerligt, zal het de wacht over u houden;+ en wanneer gij wakker zijt geworden, zal het zich intens met u bezighouden.
 • Psalm 119:9: 9 Hoe zal een jonge man+ zijn pad reinigen? Door op zijn hoede te blijven overeenkomstig uw woord.*+
 • Lees ook:

Men kan stellen dat over het algemeen kinderen van hun ouders houden en wederzijds ouders van hun kinderen. Dit is zeker zo in Christelijke huishoudens.

Hoewel ouders en kinderen graag een goede band met elkaar willen hebben, verloopt de communicatie niet altijd even soepel. Veel gezinnen vinden het een uitdaging om tijd te vinden voor goede gesprekken. Dat is niet altijd zo geweest. In het oude Israël waren kinderen de hele dag bij hun moeder thuis of bij hun vader op het werk. Er was meer dan genoeg tijd om met elkaar te praten. Ouders konden zo de persoonlijkheid, wensen en behoeften van hun kinderen beter leren kennen. En kinderen hadden de gelegenheid meer over hun ouders te weten te komen. Wat een contrast met nu! w13 15/5 4:2-4

Het is belangrijk dat kinderen al vroeg gewend geraken om te communiceren met hun ouders en met anderen in hun omgeving. Zo niet kan het dat wanneer de kinderen adolescenten worden en zij misschien met problemen geconfronteerd worden, dat zij eerder zullen denken aan vrienden om mee te praten dan aan hun ouders.

Hoe kun je hen helpen om hun hart te openen voor u? (Spreuken 20: 5), zegt:

“De raad in het hart van een man is als diepe wateren, maar de man van onderscheidingsvermogen is er een die zal opstellen.”

Door het gebruik van oogpunt vragen, zoals:

“Wat denk je?”

kunnen ouders hun kinderen aanmoedigen om hun gedachten en gevoelens te uiten.

Wat gaat u doen als uw kind een ernstige fout maakt? Dat is het moment waarop hij de nodige vriendelijke aandacht nodig heeft. Dan komt het er op aan om uw emoties te beheersen terwijl u naar uw kind luistert.

Een vader zegt dit over zijn manier van omgaan met een dergelijke situatie:

“Toen de kinderen fouten maken, probeer ik niet te overreageren. Ik ga zitten en luisteren naar wat ze te zeggen hebben. Ik probeer de situatie te begrijpen. Als ik het moeilijk vind om mijn geest te beheersen, wacht ik een tijdje en tracht te kalmeren.”

Als je uw emoties weet te controleren en kan luisteren, zal de correctie van u gemakkelijker worden aanvaard.

+

In andere talen:

God se woorde inskerp en daaroor praat

Gottes Worte einschärfen und davon reden

Inculques les paroles de Jéhovah et en parles

Inculcate God’s words and speak of them

Moeder tijd nemend om te praten met haar zoon - Mother taking time to spend moments of thoughts with her son

Moeder tijd nemend om te praten met haar zoon – Mother taking time to spend moments of thoughts with her son

++

Aanvullende lectuur:

 1. Kinderen mogen falen
 2. Laat geen slecht woord over mijn lippen komen
 3. Eerst denken dan praten
 4. Eén tong om langzaam en doordacht te spreken
 5. Wees stil en luister
 6. Luister, of uw tong houdt u doof
 7. Hermeneutiek om uit te dragen #2 Ontvangstkanaal

+++

Verdere lezing:

+++

De heilige geest zal alle dingen welke gezegd zijn in herinnering terugbrengen

26 Maar de helper,* de heilige geest, die de Vader in mijn naam zal zenden, die* zal U alle dingen leren en alle dingen welke ik U heb gezegd, in UW herinnering terugbrengen.+

*

de helper Of: „de trooster (parakleet).” Gr.: ho . . . pa·ra·kleʹtos, mnl.

„Die,” mnl., doelend op de „helper,” mnl.

in UW herinnering terugbrengen:

(Lukas 24:49): 49 En ziet! ik zend over U uit wat door mijn Vader beloofd is. GIJ moet echter in de stad blijven totdat GIJ met kracht van boven wordt bekleed.”+

(Johannes 15:26): 26 Wanneer de helper* gekomen is, die ik U van de Vader zal zenden,+ de geest der waarheid, die* van de Vader uitgaat, zal die getuigenis over mij afleggen;+

(Johannes 16:13): 13 Wanneer die* echter gekomen is, de geest der waarheid,+ zal hij U in alle waarheid leiden, want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar zal spreken al wat hij hoort en U de komende dingen bekendmaken.+

(1 Johannes 2:27): 27 En wat U betreft, de zalving+ die GIJ van hem hebt ontvangen, blijft in U, en GIJ hebt niet nodig dat iemand U onderwijst;+ doch zoals de van hem afkomstige zalving U omtrent alle dingen onderwijst,+ en waarachtig+ is en geen leugen, en zoals ze U onderwezen heeft, blijft zo in eendracht+ met hem.

***

De heilige geest zal alle dingen welke ik u heb gezegd, in uw herinnering terugbrengen. — Joh. 14:26.

Er staan veel gedachten in de Bijbel die ons kunnen aanmoedigen, corrigeren of kracht kunnen geven. Maar hoe kun je Bijbelteksten paraat hebben als je ze nodig hebt? Lees de Bijbel elke dag en denk na over wat je leest. Dan zul je een voorraad teksten opbouwen die met de hulp van Jehovah’s geest weer in je herinnering komen als je ze nodig hebt (Mark. 13:11). Vraag Jehovah om wijsheid bij je theocratische verantwoordelijkheden, net zoals koning Salomo dat deed (2 Kron. 1:7-10). Volg het voorbeeld van de profeten en doe „nauwkeurig onderzoek” om de waarheid over Jehovah en zijn wil te leren kennen (1 Petr. 1:10-12). Paulus gaf Timotheüs de aansporing „de woorden van het geloof en van de voortreffelijke leer” te bestuderen (1 Tim. 4:6). Zo leg je een goede basis om anderen te kunnen helpen. En je eigen geloof zal er ook sterker door worden. w13 15/4 1:14, 15

Nieuwe Wereldvertaling van de Heilige Schrift met studieverwijzingen 1984/1995 herziening en aantekeningen

Nieuwe Wereldvertaling van de Heilige Schrift met studieverwijzingen 1984/1995 herziening en aantekeningen

+

Vindt verder / Please do find:

Het woord van de Ware God gegeven voor wijsheid te vergaren

Die helper, die heilige gees sal julle alles leer en julle herinner

Der heilige Geist wird euch an alle Dinge erinnern

Wahren Gott gibt sein Wort für immer Weisheit

L’esprit saint vous rappellera toutes les choses dites

Vrai Dieu donne Sa Parole pour obtenir la sagesse

The holy spirit will bring back to your minds all the things told

True God giving His Word for getting wisdom

Tag Cloud

Zsion, Zion and Sion Mom Signal for the Peoples!

Thy Empire and Kingdom Zsion Come as In Heavens So on Earth. Diatheke. Matthew.6.10 ~ <<All Lives, Remainder Loves, Faiths and Hopes matter!>>

johnsweatjrblog

Doxology rooted in Theology: Nothing more, Nothing less

jamesgray2

A discussion of interesting books from my current stock A WordPress.com site

Unmasking anti Jehovah sites and people

Showing the only One True God and the Way to That God

The Eccentric Fundamentalist

Musings on theology, apologetics, practical Christianity and God's grace in salvation through Jesus Christ

John 20:21

"As the Father has sent me, so I am sending you."

The Biblical Review

Reviewing Publications, History, and Biblical Literature

Words on the Word

Blog by Abram K-J

Bybelverskille

Hier bestudeer ons die redes vir die verskille in Bybelvertalings.

Michael Bradley - Time Traveler

The official website of Michael Bradley - Author of novels, short stories and poetry involving the past, future, and what may have been.

BIBLE Students DAILY

"Be faithful unto death, and I will give you the crown of life." Revelation 2:10

God's Simple Kindness

God's Word Made Simple

takeaminutedotnet

All the Glory to God

Groen is Gezond

van zaadjes in volle grond tot iets lekkers op het bord

Jesse A. Kelley

A topnotch WordPress.com site

JWUpdate

JW Current Apostate Status and Final Temple Judgment - Web Witnessing Record; The Bethel Apostasy is Prophecy

Sophia's Pockets

Wisdom Withouth Walls

ConquerorShots

Spiritual Shots to Fuel the Conqueror Lifestyle

Examining Watchtower Doctrine

Truth Behind the "Truth"

Theological NoteBook

Dabbling into Theology

<span>%d</span> bloggers like this: