An other Christian WordPress.com site – Een andere Christelijke WordPress.com site

Posts tagged ‘Gebed’

Weest waakzaam met het oog op gebeden

Weest waakzaam met het oog op gebeden.  1 Petr. 4:7.

Psalm 1 in 1628 printing with tune, metrical v...

Psalm 1 in 1628 afdruk met toonaangeving, metrische versie bij Thomas Sternhold. (Foto credit: Wikipedia)

Misschien vragen we in onze gebeden Jehovah vaak om ons te geven wat we nodig hebben en ons te helpen onze problemen te overwinnen. De „Hoorder van het gebed” luistert liefdevol als we om hulp vragen (Psalm 65:2). Maar we moeten proberen ons ook te richten op andere vormen van gebed, zoals lofprijzingen, dankzeggingen en smekingen. Er zijn veel redenen om lofprijzingen op te nemen in onze gebeden. Zo worden we ertoe bewogen Jehovah te loven als we nadenken over „zijn machtige werken” en „de volheid van zijn grootheid” (Psalm 150:1-6). De zes verzen van Psalm 150 sporen ons dertien keer aan om Jehovah te loven! De componist van een andere psalm zong met diepe eerbied voor Jehovah:

„Zevenmaal per dag heb ik uw lof gezongen om uw rechtvaardige rechterlijke beslissingen” (Psalm 119:164).

Jehovah verdient beslist alle lof. Zouden we hem dan niet „zevenmaal per dag” oftewel heel vaak moeten loven in onze gebeden? w13 15/11 1:1, 3, 4

+

Voorgaand:

Altijd verheugend zonder ophouden biddend

Weest gezond van verstand en weest waakzaam met het oog op gebeden

Engelse versie / English version: Be vigilant with a view to prayers

++

Vindt ook:

 1. Aanbidden, Aanbidding, Eredienst en Gebed
 2. Prijs en zeg dank tot God de Allerhoogste
 3. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #10 Gebed #8 Voorwaarde
 4. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #16 Voordelen van het bidden
 5. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #17 Soorten van gebed
 6. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #18 Volbrenging
 7. Leven in dankbaarheid opent glorie van God

+++

 • I Sing Praises, Because There is a Name I Can Call On….Regardless of My Need (brandinicolejm.wordpress.com)
  Just like we have first names, God’s first name is Yahweh or Jehovah. The Hebrew word means “I Am” and comes from the verb which means “to be” or “to exist.” As we speak to one another on a first name basis, we should have a desire to be on a first name basis with God.
 • Invoking Divine Wisdom (betterendingsnow.com)
  Not a day goes by that I do not find it helpful to appeal to Higher Wisdom for the grace and humility to make decisions and to understand and respond as well as I can to life’s challenges.
 • Evangelizing (thepassionists.org)
  We Catholics seldom engage in that kind of evangelization. Maybe because we’re convinced it turns people off. People don’t want you to shove your religious beliefs down their throat. Such an approach would do more harm than good. Perhaps even alienate them forever from listening to the Good News. Still, how are people going to hear it unless we preach it? And after all, we just heard Jesus tell us not to hide the light of our faith under a bushel basket!
 • Sunday Inspiration – Let Everything Praise (leesbird.com)
  Let everything that has breath and every breath of life praise the Lord! Praise the Lord! (Hallelujah!) (AMP)
  +
  “The conclusion of the Psalter is this extravagant summons to praise, which seeks to mobilize all creation with a spontaneous and unreserved act of adoration, praise, gratitude, and awe. There are no ‘bases’ given; no reason needs to be given.” [Note: Brueggemann, p. 167.]
 • Reflective Moment ‘Wonderfully Made’ (mylordmyfriend.com)
  David has found and knows for himself, that God knows us and watches over us and guides us like a perfect Father.

  God loves us individually, that is why, Salvation, is a personal commitment of repentance and to follow our loving God, and let Him watch over us.

 • Scripture of the Day, 1/22 (sowegalive.com)
  Psalm 73:26 My flesh and my heart faileth: but God is the strength of my heart, and my portion for ever.
 • An Amazing Website ! (briannas22.wordpress.com)
  We all have questions and wonder about life,love ,our families,happiness and ultimately God. ”
 • A last note concerning civil rights (byclarkellis.wordpress.com)
  Racism, sexism, and all other forms of discrimination are social constructs born of fear and ignorance. Whatever your belief system, don’t give in to the appeal of extremism.

Weest gezond van verstand en weest waakzaam met het oog op gebeden

Doch het einde* van alle dingen is nabij gekomen.+ Weest daarom gezond van verstand+ en weest waakzaam* met het oog op gebeden.+ (NWT) (1 Petrus 4:7)

het einde: Of: „volledige einde.” Gr.: te′los.

einde van alle dingen is nabij:

(Mattheüs 24:33): 33 Zo ook GIJ, wanneer GIJ al deze dingen ziet, weet dan dat hij nabij is, voor de deur.+

(Jakobus 5:9): Slaakt geen zuchten* tegen elkaar, broeders, opdat GIJ niet wordt geoordeeld.+ Ziet! De Rechter staat voor de deur.+

(Openbaring 3:20): 20 Zie! Ik sta aan de deur+ en klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opendoet,+ zal ik in zijn [huis] komen en de avondmaaltijd met hem nuttigen en hij met mij.

Weest daarom gezond van verstand:

(Romeinen 12:3): Want krachtens de onverdiende goedheid die mij is gegeven, zeg ik tot een ieder onder U, niet meer van zichzelf te denken dan nodig is,+ maar met een gezond verstand te denken,+ een ieder naar de mate+ van geloof+ die God hem heeft toebedeeld.

(1 Timotheüs 3:2): De opziener* moet daarom onberispelijk+ zijn, de man van één vrouw, matig+ in gewoonten,* gezond van verstand,+ ordelijk,*+ gastvrij,*+ bekwaam om te onderwijzen,+

(Titus 2:6): Blijf evenzo de jongere mannen vermanen gezond van verstand te zijn,+
(1 Petrus 5:5): Evenzo GIJ jongere mannen, weest onderworpen+ aan de oudere mannen. Omgordt U allen echter met ootmoedigheid des geestes jegens elkaar,+ want God weerstaat de hoogmoedigen, maar hij geeft onverdiende goedheid aan de nederigen.+
weest waakzaam: Lett.: „weest nuchter.”
met het oog op gebeden:
(Kolossenzen 4:2): Houdt aan in het gebed,+ daarin wakker blijvend met dankzegging,+
(Lukas 18:1): 18 En vervolgens vertelde hij hun een illustratie met betrekking tot de noodzaak om altijd te bidden en het niet op te geven,+
(Romeinen 12:12): 12 Verheugt U in de hoop.+ Volhardt onder verdrukking.+ Houdt aan in het gebed.+
(Efeziërs 6:18): 18 terwijl GIJ met elke vorm van gebed+ en smeking bij elke gelegenheid in geest blijft bidden.+ En blijft daartoe wakker met alle standvastigheid en met smeking ten behoeve van alle heiligen,
+
Engelse versie / English version: Be sound in mind and be vigilant with a view to prayers
++

Vindt ook om te lezen:

 1. Op zoek naar spiritualiteit 6 Spiritualiteit en gebed
 2. Aanbidden, Aanbidding, Eredienst en Gebed

 3. De Bijbel en Bidden

 4. Hersenen beschouwen gebed als gesprek

 5. Bidden en mediteren

 6. Gebed is een geloofszaak

 7. Bidden is een eenvoudige blik op God

 8. Gebed belangrijk aspect in ons leven

 9. Recht en Innerlijke houding voor het bidden tot God

 10. Jezus van Nazareth #7 Zijn Leven van gebed

 11. Altijd verheugend zonder ophouden biddend

 12.  Geestelijke vorming tot heiligheid #3

 13. Een Naam voor een God #1 Belangrijkheid Persoon

 14. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #1 Konings Geloof
 15. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God
 16. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #2 Instructies en Wetten
 17. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #3 Ernstig te nemen zegenende stem
 18. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #4 Stem in het Schrift
 19. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie
 20. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie
 21. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #2 Zuiverheid
 22. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #1 Luisteren naar de Souvereine Maker
 23. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #2 Getuigen zonder taalbarrieres
 24. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #3 Aanroepers van God
 25. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #6 Gebed #4 Atttude
 26. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #7 Gebed #5 Luisterend Oor
 27. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #8 Gebed #6 Communicatie en manifestatie
 28. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #9 Gebed #7 Reden voor gebed
 29. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #10 Gebed #8 Voorwaarde
 30. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #11 Gebed #9 Heiliging van Dé Naam
 31. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #12 Gebed #10 Gesprek met een Vriend
 32. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #13 Gebed #11 Naam om apart geplaatst te worden
 33. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam
 34. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #15 Expositie voor de Schepper
 35. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #16 Voordelen van het bidden
 36. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #17 Soorten van gebed
 37. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #18 Volbrenging

 38. Bidden voor wat we willen of niet willen

 39. Paul’s Gebedsverzoeken Doorzetten

 40. Geen Wegvluchter

 41. Gebed geen excuus zijn om niets te doen

 42. Jaar van Gebed

 43. Lastigheid om te bidden

 44. Heeft het zin om te bidden?

 45. Kracht van het gebed

 46. Gebed heeft ons getroost in ons verdriet

 47. Gebedsverhoring niet door verlanglijstje

 48. Zeker zijnde van Bevrijding

 49. Als je denkt dat je te klein bent om effectief te zijn

 50. Kan men kwaad afwenden door te bidden

 51. Goede impact van gebed op de mens

 52. Mensen die bidden reageren gezonder op stress

 53. Financiële crisis en gebed

 54. Ruimte voor gebed maken in zomervakantie

 55. Niet even bidden en weer terug de drukte in

 56. Biddenden zijn nooit alleen

 57. Themadag ‘Hoop voor een biddende kerk’

 58. Begin met het weg voeren van kleine stenen om een berg te verwijderen

 59. Probeer vooruit te rijden in plaats van achteruit

 60. Oproep tot gebedsleven in video-boodschap

 61. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #2 Te Doen

 62. Laat ons bidden alsof wij het reeds verkregen hebben

 63. Indien je bid zal je niet ontgoocheld worden

 64. Gebed St. Franciscus mogelijk niet authentiek

 65. Gebedautomaat in Berlijn

 66. Katholieke Kerk eist gebed op in haar instellingen

 67. Wat verzet bergen? Vertrouwen!

+++

Altijd verheugend zonder ophouden biddend

16 Verheugt U altijd.+ 17 Bidt zonder ophouden.+ 18 Brengt in verband met alles dank.+ Want dit is ten opzichte van U de wil van God in eendracht met Christus Jezus. 19 Dooft het vuur van de geest niet uit.+ 20 Behandelt profetische uitspraken niet met verachting.+ 21 Vergewist U van* alles,+ houdt vast aan dat wat voortreffelijk is.+ 22 Onthoudt U van elke vorm van goddeloosheid.+

+

18 En vervolgens vertelde hij hun een illustratie met betrekking tot de noodzaak om altijd te bidden en het niet op te geven,+ (Lukas 18:1)

12 Verheugt U in de hoop.+ Volhardt onder verdrukking.+ Houdt aan in het gebed.+ (Romeinen 12:12)

Wentel uw weg op Jehovah,+ En verlaat u op hem,+ en hijzelf zal handelen.+ (Psalm 37:5)

16 Wat mij betreft, ik zal tot God roepen;+  En Jehovah zelf zal mij redden.+ (Psalm 55:16)

22 Werp uw last* op Jehóvah,+ En hijzelf zal u schragen.+ Nooit zal hij toelaten dat de rechtvaardige wankelt.+ (Psalm 55:22)

18 Jehovah is nabij allen die hem aanroepen,+ Allen die hem aanroepen in waarachtigheid.*+ר [Rēsj] (Psalm 148:18)

10 Wie onder ulieden vreest+ Jehovah, doordat hij naar de stem van zijn knecht+ luistert, die in voortdurende duisternis heeft gewandeld+ en voor wie er geen lichtglans is geweest? Laat hij op de naam van Jehovah vertrouwen+ en op zijn God* steunen.+ (Jesaja 50:10)

Gij echter, wanneer gij bidt, ga dan in uw binnenkamer+ en bid na het sluiten van uw deur tot uw Vader, die in het verborgene is;+ dan zal uw Vader, die in het verborgene toeziet, het u vergelden.(Mattheüs 6:6)

24 Daarom zeg ik U: Hebt bij alle dingen waarom GIJ bidt en vraagt, geloof dat GIJ ze feitelijk reeds hebt ontvangen, en GIJ zult ze hebben.+ (Markus 11:24)

18 terwijl GIJ met elke vorm van gebed+ en smeking bij elke gelegenheid in geest blijft bidden.+ En blijft daartoe wakker met alle standvastigheid en met smeking ten behoeve van alle heiligen, (Efeziërs 6:18)

Weest over niets bezorgd,+ maar laat in alles door gebed en smeking+ te zamen met dankzegging UW smeekbeden bij God bekend worden;+ (Filippenzen 4:6)

Houdt aan in het gebed,+ daarin wakker blijvend met dankzegging,+ (Kolossenzen 4:2)

terwijl GIJ al UW bezorgdheid+ op hem werpt, want hij zorgt voor U.+ (1 Petrus 5:7)

20 Maar GIJ, geliefden, moet UZELF opbouwen+ op UW allerheiligst geloof+ en bidden met heilige geest,+ (Judas 20)

Schiet iemand van U daarom te kort in wijsheid,+ dan moet hij God blijven vragen,+ want hij geeft aan allen edelmoedig en zonder verwijt;+ en ze zal hem gegeven worden.+ (Jakobus 1:5)

 

*

 


 English version: Engelse versie: Always rejoicing Praying constantly Giving thanks for everything

+++
 • Sunday Inspiration – Let Everything Praise (leesbird.com)
  “The conclusion of the Psalter is this extravagant summons to praise, which seeks to mobilize all creation with a spontaneous and unreserved act of adoration, praise, gratitude, and awe. There are no ‘bases’ given; no reason needs to be given.” [Note: Brueggemann, p. 167.]
 • If Anyone Suffers As A Christian (todaysanewday.wordpress.com)
  Yet if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in that name
 • Praise Jehovah (bijbelvorser.wordpress.com)
  8 The LORD opens [the eyes of] the blind; The LORD raises up those who are bowed down; The LORD loves the righteous; 9 The LORD protects the strangers; He supports the fatherless and the widow, But He thwarts the way of the wicked.” (Psalms 146:8-9 NAS95)
 • Friday, 16 January 2015 : 1st Week of Ordinary Time (Psalm) (petercanisiusmichaeldavidkang.com)
  Old mysteries which we have heard and known, which our ancestors have told us. We will announce them to the coming generation : the glorious deeds of the Lord, His might and the wonders He has done.
 • Think, Speak And Meditate For Change (pureglory.net)
  What you think on and what you look at determines who you become. If we think about our mistakes and regrets depression accompanies us. On the other hand, if we speak and think about scripture, eating, chewing and thinking about a certain promise, it becomes part of our inner self.
 • The Unfailing Watch (mydelightandmycounsellors.wordpress.com)
  Jehovah is “the Keeper of Israel.” No form of unconsciousness ever steals over Him, neither the deeper slumber nor the slighter sleep. He never fails to watch the house and the heart of His people. This is a sufficient reason for our resting in perfect peace. Alexander said that he slept because his friend Parmenio watched; much more may we sleep because our God is our guard.
 • Charlie Hebdo and the alike in Bible vs. Quran (2) (safaafromcaeg.wordpress.com)
  The intellectual lords of the Western Media do not understand that the Bible allow them to feel free to criticize God and his Prophets.

Tag Cloud

Zsion, Zion and Sion Mom Signal for the Peoples!

Thy Empire and Kingdom Zsion Come as In Heavens So on Earth. Diatheke. Matthew.6.10 ~ <<All Lives, Remainder Loves, Faiths and Hopes matter!>>

johnsweatjrblog

Doxology rooted in Theology: Nothing more, Nothing less

jamesgray2

A discussion of interesting books from my current stock A WordPress.com site

Unmasking anti Jehovah sites and people

Showing the only One True God and the Way to That God

The Eccentric Fundamentalist

Musings on theology, apologetics, practical Christianity and God's grace in salvation through Jesus Christ

John 20:21

"As the Father has sent me, so I am sending you."

The Biblical Review

Reviewing Publications, History, and Biblical Literature

Words on the Word

Blog by Abram K-J

Bybelverskille

Hier bestudeer ons die redes vir die verskille in Bybelvertalings.

Michael Bradley - Time Traveler

The official website of Michael Bradley - Author of novels, short stories and poetry involving the past, future, and what may have been.

BIBLE Students DAILY

"Be faithful unto death, and I will give you the crown of life." Revelation 2:10

God's Simple Kindness

God's Word Made Simple

takeaminutedotnet

All the Glory to God

Groen is Gezond

van zaadjes in volle grond tot iets lekkers op het bord

Jesse A. Kelley

A topnotch WordPress.com site

JWUpdate

JW Current Apostate Status and Final Temple Judgment - Web Witnessing Record; The Bethel Apostasy is Prophecy

Sophia's Pockets

Wisdom Withouth Walls

ConquerorShots

Spiritual Shots to Fuel the Conqueror Lifestyle

Examining Watchtower Doctrine

Truth Behind the "Truth"

Theological NoteBook

Dabbling into Theology

%d bloggers like this: