An other Christian WordPress.com site – Een andere Christelijke WordPress.com site

Posts tagged ‘Leesbybel’

Vertroue in tye van verhoor

Jehovah is my helper. Ek sal nie bang wees nie. – Heb. 13:6.

“Die persoon wat God die beste ken, sal die meeste op hom vertrou wanneer hy getoets word.”

Hoe waar is hierdie woorde tog! As ons vervolging suksesvol wil verduur, moet ons Jehovah met ons hele hart liefhê en ten volle op hom vertrou.

  36 “Leermeester, wat is die grootste gebod in die Wet?”+37 Hy het vir hom gesê: “‘Jy moet Jehovah* jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel* en met jou hele verstand.’+38 Dit is die grootste en eerste gebod. (Matt. 22:36-38)

11 Kyk! Ons noem dié wat volhard het, gelukkig.*+ Julle het gehoor van die volharding van Job+ en het gesien hoe Jehovah* dit laat afloop het,+ dat Jehovah* baie liefdevol* en genadig is.+ (Jak. 5:11).

Lees die Bybel elke dag met die doel om nader aan Jehovah te kom (Jak. 4:8).

Terwyl jy lees, moet jy op Jehovah se tere eienskappe fokus. Probeer sy liefde vir jou voel wanneer jy lees oor die dinge wat hy gesê en gedoen het.

Jehovah het voor hom verbygegaan en uitgeroep: “Jehovah, Jehovah, ’n God wat genadig is+ en medelye* betoon,+ wat nie gou kwaad word nie+ en vol lojale liefde*+ en waarheid*+ is, (Eks. 34:6).

Party vind dit dalk moeilik om te glo dat God hulle liefhet omdat niemand nog ooit liefde aan hulle betoon het nie. As jy so voel, kan jy elke dag ’n lysie maak van maniere waarop Jehovah medelye en goedhartigheid aan jou betoon het.

38 Maar hy was genadig.Hy het hulle oortreding vergewe* en hulle nie vernietig nie.+ Hy het sy woede dikwels teruggehouin plaas daarvan om dit te laat opvlam.39 Want hy het in gedagte gehou dat hulle vlees is,’n wind wat verbywaai en nie terugkom nie.*  (Ps. 78:38, 39)

32 Hy het nie eers sy eie Seun gespaar nie, maar hy het hom vir ons almal oorgelewer.+ Sal hy dan nie ook alle ander dinge saam met hom uit die goedheid van sy hart vir ons gee nie? (Rom. 8:32).

Wanneer jy aan jou eie ondervindinge dink en peins oor wat jy in God se Woord gelees het, sal jy waarskynlik baie dinge kan neerskryf wat Jehovah vir jou gedoen het. Hoe meer jy waardeer wat Jehovah doen, hoe sterker sal jou verhouding met hom wees.

116 Ek is lief vir Jehovah, want hy hoor* my stem, my smekinge om hulp.Want hy skenk aandag aan* my,+ en ek sal hom aanroep solank as wat ek lewe.Ps. 116:1, 2.

Tag Cloud

undercoverjw

I go undercover in the Jehovah's Witness Church

Jehovah's Zsion, Zion and Sion Mom Signal for the Peoples!

Thy Empire and Kingdom Zsion Come as In Heavens So on Earth. Diatheke. Matthew.6.10, Tanakh.Psalm.87 and https://zsion.mom

johnsweatjrblog

Doxology rooted in Theology: Nothing more, Nothing less

jamesgray2

A discussion of interesting books from my current stock A WordPress.com site

Unmasking anti Jehovah sites and people

Showing the only One True God and the Way to That God

The Eccentric Fundamentalist

Musings on theology, apologetics, practical Christianity and God's grace in salvation through Jesus Christ

John 20:21

"As the Father has sent me, so I am sending you."

The Biblical Review

Reviewing Publications, History, and Biblical Literature

Words on the Word

Blog by Abram K-J

Bybelverskille

Hier bestudeer ons die redes vir die verskille in Bybelvertalings.

Michael Bradley - Time Traveler

The official website of Michael Bradley - Author of novels, short stories and poetry involving the past, future, and what may have been.

BIBLE Students DAILY

"Be faithful unto death, and I will give you the crown of life." Revelation 2:10

God's Simple Kindness

God's Word Made Simple

takeaminutedotnet

All the Glory to God

Groen is Gezond

van zaadjes in volle grond tot iets lekkers op het bord

Jesse A. Kelley

A topnotch WordPress.com site

JWUpdate

JW Current Apostate Status and Final Temple Judgment - Web Witnessing Record; The Bethel Apostasy is Prophecy

Sophia's Pockets

Wisdom Withouth Walls

ConquerorShots

Spiritual Shots to Fuel the Conqueror Lifestyle

Examining Watchtower Doctrine

Truth Behind the "Truth"

%d bloggers like this: