An other Christian WordPress.com site – Een andere Christelijke WordPress.com site

Posts tagged ‘Training’

Een waarheidswoord gegeven door God

“Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.” (Efe 6:17 NBV)“20 Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat, 21 want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest.” (2Pe 1:20-21 NBV)

“9 Denk terug aan alles wat eertijds is gebeurd. Ik ben God, er is geen ander, ik ben God, niemand is aan mij gelijk. 10 Die in het begin al het einde aankondigde en lang tevoren wat nog gebeuren moest. Die zegt: ‘Wat ik besluit, wordt van kracht, en alles wat ik wil, breng ik ten uitvoer.’” (Jes 46:9-10 NBV)

“Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand.” (Jes 40:8 NBV)

“16 Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, 17 zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.” (2Ti 3:16-17 NBV)

“Wij danken God dan ook onophoudelijk dat u zijn woord, dat u van ons ontvangen hebt, niet hebt aangenomen als een boodschap van mensen, maar als wat het werkelijk is: als het woord van God dat ook werkzaam is in u, die gelooft.” (1Th 2:13 NBV)

“Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus.” (Joh 17:3 NBV)

“Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid.” (Joh 17:17 NBV)

“Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de Schriften zouden blijven hopen.” (Ro 15:4 NBV)

“maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam.” (Joh 20:31 NBV)

“Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’” (Mt 4:4 NBV)

“6 Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. 7 Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.” (De 6:6-7 NBV)

“en bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus.” (2Ti 3:15 NBV)

“Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil.” (Efe 5:17 NBV)

*

 

 

 

Written for our instruction, that through perseverance and the encouragement of the Scriptures we might have hope

 

“Now not for his sake only was it written, that it was reckoned to him,” (Romans 4:23 NAS)

“20 But know this first of all, that no prophecy of Scripture is [a matter] of one’s own interpretation, 21 for no prophecy was ever made by an act of human will, but men moved by the Holy Spirit spoke from God.” (2 Peter 1:20-21 NAS)

“”And you shall write on the stones all the words of this law very distinctly.”” (Deuteronomy 27:8 NAS)

“For whatever was written in earlier times was written for our instruction, that through perseverance and the encouragement of the Scriptures we might have hope.” (Romans 15:4 NAS)

“”Write therefore the things which you have seen, and the things which are, and the things which shall take place after these things.” (Revelation 1:19 NAS)

“”The Spirit of the LORD spoke by me, And His word was on my tongue.” (2 Samuel 23:2 NAS)

“”But the things which God announced beforehand by the mouth of all the prophets, that His Christ should suffer, He has thus fulfilled.” (Acts 3:18 NAS)

“But by a prophet the LORD brought Israel from Egypt, And by a prophet he was kept.” (Hosea 12:13 NAS)

“24 “He who does not love Me does not keep My words; and the word which you hear is not Mine, but the Father’s who sent Me. 25  “These things I have spoken to you, while abiding with you. 26 “But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in My name, He will teach you all things, and bring to your remembrance all that I said to you. 27 “Peace I leave with you; My peace I give to you; not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, nor let it be fearful. 28  “You heard that I said to you, ‘I go away, and I will come to you.’ If you loved Me, you would have rejoiced, because I go to the Father; for the Father is greater than I. 29 “And now I have told you before it comes to pass, that when it comes to pass, you may believe. 30 “I will not speak much more with you, for the ruler of the world is coming, and he has nothing in Me; 31 but that the world may know that I love the Father, and as the Father gave Me commandment, even so I do. Arise, let us go from here.” (John 14:24-31 NAS)

“And when they did not agree with one another, they [began] leaving after Paul had spoken one [parting] word, “The Holy Spirit rightly spoke through Isaiah the prophet to your fathers,” (Acts 28:25 NAS)

“whom heaven must receive until [the] period of restoration of all things about which God spoke by the mouth of His holy prophets from ancient time.” (Acts 3:21 NAS)

“thus says the Lord GOD, “It shall not stand nor shall it come to pass.” (Isaiah 7:7 NAS)

“16 All Scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness; 17 that the man of God may be adequate, equipped for every good work.” (2 Timothy 3:16-17 NAS)

“”Do you not believe that I am in the Father, and the Father is in Me? The words that I say to you I do not speak on My own initiative, but the Father abiding in Me does His works.” (John 14:10 NAS)

“And take THE HELMET OF SALVATION, and the sword of the Spirit, which is the word of God.” (Ephesians 6:17 NAS)

*

 +

Preceding articles:

Poussés par le saint-esprit que des hommes ont parlé de la part de dieu

Observe la loi et la justice écrit d’avance pour notre instruction

Écrit pour Dieu de mettre à une vie vertueuse

Vrai Dieu donne Sa Parole pour obtenir la sagesse

L’esprit saint vous rappellera toutes les choses dites

Partage de la richesse, la sagesse de Dieu

Neergeschreven namens God om op te voeden tot een deugdzaam leven

Alle dingen eertijds geschreven tot ons onderricht

Denn Gott aufgeschrieben, um bis zu einem tugendhaften Leben zu erwecken

Neergeskryf namens God om op te voed tot ‘n deugsame lewe

All things written aforetime for our instruction

++

Additional reading:

  1. Aim High: Examples of Godly Characters to follow
  2. No prophecy of the scripture is of any private interpretation
  3. Bible Falling Apart Belongs to Someone who isn’t
  4. Bric-a-brac of the Bible
  5. Youth has difficulty Bible Reading
  6. Written down in God’s Name
  7. God giving signs and producing wonders
  8. A way to look for Christ, the Bible, Word of God

+++

Testimonies to observe, inspired by God

Apologies for the text in big letters in this NAS translation. The text in capitals is their choice. Please do not consider it as shouting and as the choice of the translators of that Bible version.

 

“”And it shall be with him, and he shall read it all the days of his life, that he may learn to fear the LORD his God, by carefully observing all the words of this law and these statutes,” (Deuteronomy 17:19 NAS)

“Thy word I have treasured in my heart, That I may not sin against Thee.” (Psalms 119:11 NAS)

“Forever, O LORD, Thy word is settled in heaven.” (Psalms 119:89 NAS)

“Thy word is a lamp to my feet, And a light to my path.” (Psalms 119:105 NAS)

“119 Thou hast removed all the wicked of the earth [like] dross; Therefore I love Thy testimonies. 120 My flesh trembles for fear of Thee, And I am afraid of Thy judgments. 121  I have done justice and righteousness; Do not leave me to my oppressors. 122 Be surety for Thy servant for good; Do not let the arrogant oppress me. 123  My eyes fail [with longing] for Thy salvation, And for Thy righteous word. 124  Deal with Thy servant according to Thy lovingkindness, And teach me Thy statutes. 125 I am Thy servant; give me understanding, That I may know Thy testimonies. 126  It is time for the LORD to act, [For] they have broken Thy law. 127  Therefore I love Thy commandments Above gold, yes, above fine gold. 128 Therefore I esteem right all [Thy] precepts concerning everything, I hate every false way. 129  Thy testimonies are wonderful; Therefore my soul observes them. 130  The unfolding of Thy words gives light; It gives understanding to the simple.” (Psalms 119:119-130 NAS)

“So shall My word be which goes forth from My mouth; It shall not return to Me empty, Without accomplishing what I desire, And without succeeding [in the matter] for which I sent it.” (Isaiah 55:11 NAS)

“16 All Scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness; 17 that the man of God may be adequate, equipped for every good work.” (2 Timothy 3:16-17 NAS)

“5 Every word of God is tested; He is a shield to those who take refuge in Him. 6 Do not add to His words Lest He reprove you, and you be proved a liar.” (Proverbs 30:5-6 NAS)

“”Heaven and earth will pass away, but My words will not pass away.” (Mark 13:31 NAS)

“”But it is easier for heaven and earth to pass away than for one stroke of a letter of the Law to fail.” (Luke 16:17 NAS)

“For whatever was written in earlier times was written for our instruction, that through perseverance and the encouragement of the Scriptures we might have hope.” (Romans 15:4 NAS)

“BUT THE WORD OF THE LORD ABIDES FOREVER.” And this is the word which was preached to you.” (1 Peter 1:25 NAS)

“18 I testify to everyone who hears the words of the prophecy of this book: if anyone adds to them, God shall add to him the plagues which are written in this book; 19 and if anyone takes away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part from the tree of life and from the holy city, which are written in this book.” (Revelation 22:18-19 NAS)

*

 Français: Observe la loi et la justice écrit d’avance pour notre instruction

Nederlandse versie: Wetten en regels ter onderwijs

+++

God Statements recorded in a book

Voice of the Almighty Creator of heaven and earth to be written for eternity.

 

 

A Scripture inspired by God to be taken seriously

“Has any other people heard the voice of God speaking out of fire, as you have, and lived?” (Deuteronomy 4:33 NIV)

“From heaven he made you hear his voice to discipline you. On earth he showed you his great fire, and you heard his words from out of the fire.” (Deuteronomy 4:36 NIV)

“Then the LORD reached out his hand and touched my mouth and said to me, “Now, I have put my words in your mouth.” (Jeremiah 1:9 NIV)

“11  The LORD said to him, “Who gave man his mouth? Who makes him deaf or mute? Who gives him sight or makes him blind? Is it not I, the LORD? 12  Now go; I will help you speak and will teach you what to say.”” (Exodus 4:11-12 NIV)

“For prophecy never had its origin in the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit.” (2 Peter 1:21 NIV)

“9  Remember the former things, those of long ago; I am God, and there is no other; I am God, and there is none like me. 10  I make known the end from the beginning, from ancient times, what is still to come. I say: My purpose will stand, and I will do all that I please.” (Isaiah 46:9-10 NIV)

“12  In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted, 13  while evil men and impostors will go from bad to worse, deceiving and being deceived. 14  But as for you, continue in what you have learned and have become convinced of, because you know those from whom you learned it, 15  and how from infancy you have known the holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. 16  All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness, 17  so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work.” (2 Timothy 3:12-17 NIV)

“I will raise up for them a prophet like you from among their brothers; I will put my words in his mouth, and he will tell them everything I command him.” (Deuteronomy 18:18 NIV)

“He was in the assembly in the desert, with the angel who spoke to him on Mount Sinai, and with our fathers; and he received living words to pass on to us.” (Acts 7:38 NIV)

“Don’t you believe that I am in the Father, and that the Father is in me? The words I say to you are not just my own. Rather, it is the Father, living in me, who is doing his work.” (John 14:10 NIV)

“But if I do it, even though you do not believe me, believe the miracles, that you may know and understand that the Father is in me, and I in the Father.”” (John 10:38 NIV)

“This is what the Sovereign LORD, the Holy One of Israel, says: “In repentance and rest is your salvation, in quietness and trust is your strength, but you would have none of it.” (Isaiah 30:15 NIV)

“12  “I, even I, am he who comforts you. Who are you that you fear mortal men, the sons of men, who are but grass, 13  that you forget the LORD your Maker, who stretched out the heavens and laid the foundations of the earth, that you live in constant terror every day because of the wrath of the oppressor, who is bent on destruction? For where is the wrath of the oppressor?” (Isaiah 51:12-13 NIV)

“Do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Rather, be afraid of the One who can destroy both soul and body in hell.” (Matthew 10:28 NIV)

“7  The grass withers and the flowers fall, because the breath of the LORD blows on them. Surely the people are grass. 8  The grass withers and the flowers fall, but the word of our God stands for ever.”” (Isaiah 40:7-8 NIV)

“so is my word that goes out from my mouth: It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it.” (Isaiah 55:11 NIV)

“”As for me, this is my covenant with them,” says the LORD. “My Spirit, who is on you, and my words that I have put in your mouth will not depart from your mouth, or from the mouths of your children, or from the mouths of their descendants from this time on and for ever,” says the LORD.” (Isaiah 59:21 NIV)

“I tell you the truth, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen, will by any means disappear from the Law until everything is accomplished.” (Matthew 5:18 NIV)

“Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away.” (Matthew 24:35 NIV)

“It is easier for heaven and earth to disappear than for the least stroke of a pen to drop out of the Law.” (Luke 16:17 NIV)

*

File:OldBible from IpatievMonastery.jpg

The old bible book from Ipatiev Monastery, Kostroma, Russia- Photo: Nino Verde

+++

Tag Cloud

undercoverjw

I go undercover in the Jehovah's Witness Church

Jehovah's Zsion, Zion and Sion Mom Signal for the Peoples!

Thy Empire and Kingdom Zsion Come as In Heavens So on Earth. Diatheke. Matthew.6.10, Tanakh.Psalm.87 and https://zsion.mom

johnsweatjrblog

Doxology rooted in Theology: Nothing more, Nothing less

jamesgray2

A discussion of interesting books from my current stock A WordPress.com site

Unmasking anti Jehovah sites and people

Showing the only One True God and the Way to That God

The Eccentric Fundamentalist

Musings on theology, apologetics, practical Christianity and God's grace in salvation through Jesus Christ

John 20:21

"As the Father has sent me, so I am sending you."

The Biblical Review

Reviewing Publications, History, and Biblical Literature

Words on the Word

Blog by Abram K-J

Bybelverskille

Hier bestudeer ons die redes vir die verskille in Bybelvertalings.

Michael Bradley - Time Traveler

The official website of Michael Bradley - Author of novels, short stories and poetry involving the past, future, and what may have been.

BIBLE Students DAILY

"Be faithful unto death, and I will give you the crown of life." Revelation 2:10

God's Simple Kindness

God's Word Made Simple

takeaminutedotnet

All the Glory to God

Groen is Gezond

van zaadjes in volle grond tot iets lekkers op het bord

Jesse A. Kelley

A topnotch WordPress.com site

JWUpdate

JW Current Apostate Status and Final Temple Judgment - Web Witnessing Record; The Bethel Apostasy is Prophecy

Sophia's Pockets

Wisdom Withouth Walls

ConquerorShots

Spiritual Shots to Fuel the Conqueror Lifestyle

Examining Watchtower Doctrine

Truth Behind the "Truth"

%d bloggers like this: