An other Christian WordPress.com site – Een andere Christelijke WordPress.com site

Posts tagged ‘Wet van Christus’

Gedenkmaaldatum Ná sononder Saterdag 27 Maart 2021

Die aand voordat Jesus gesterf het, het hy vir sy volgelinge gesê om sy dood te herdenk. Hy het gesê:

“Hou aan om dit te doen as ’n herinnering aan my.” – Lukas 22:19.

Vandag na sononder, hierdie jaar, slegs vir die tweede jaar, herdenk ons ​​in ‘n intieme kring dat Jesus in die bovertrek in Jerusalem byeengekom het om die uittog uit Egipte met sy dissipels te herdenk, maar hierdie keer ook om ‘n nuwe verbond te sluit.
Ná die ete het Jesus die brood en die wyn geneem en dit as simbole vir sy liggaam en bloed aangebied.

12 En op die eerste dag van die Ongesuurde Brode,+ die dag waarop die Pasga-offer geslag word,+ het sy dissipels vir hom gevra: “Waar wil u hê moet ons gaan voorberei sodat u die Pasga kan eet?”+13 Toe het hy twee van sy dissipels gestuur en vir hulle gesê: “Gaan in die stad in, en ’n man wat ’n waterkruik dra, sal julle ontmoet. Volg hom,+14 en waar hy ingaan, moet julle vir die meester van die huis sê: ‘Die Leermeester vra: “Waar is die gastevertrek waar ek die Pasga saam met my dissipels kan eet?”’ 15 En hy sal vir julle ’n groot bo-kamer wys, wat ingerig en gereed is. Berei dit daar vir ons voor.” 16 Toe het die dissipels vertrek, en hulle het in die stad ingegaan en dit gevind net soos hy vir hulle gesê het, en hulle het vir die Pasga voorberei. (Markus 14:12-16)

22 En terwyl hulle verder geëet het, het hy ’n brood geneem, gebid, dit gebreek en dit vir hulle gegee en gesê: “Neem dit. Dit beteken my liggaam.”+23 Hy het ook ’n beker geneem, ’n dankgebed gedoen en dit vir hulle gegee, en hulle het almal daaruit gedrink.+24 En hy het vir hulle gesê: “Dit beteken my ‘bloed+ van die verbond’,+ wat vir baie uitgestort sal word.+25 Ek verseker julle: Ek sal beslis nie weer wyn drink tot op die dag wanneer ek nuwe wyn in die Koninkryk van God drink nie.” (Markus 14:22-25)

25 Nadat hulle die aandmaal geëet het, het hy ook dieselfde met die beker gedoen+ en gesê: “Hierdie beker beteken die nuwe verbond+ wat bevestig word deur my bloed.+ Hou aan om dit as ’n herinnering aan my te doen wanneer julle daaruit drink.”(1Kor 11:25)

Laat ons daardie gebeurtenis nederig herdenk in ons klein borreltjie en vier dat Jesus ons vrygemaak het van die vloek van die sonde deur sy liefdesdaad.

Niemand het groter liefde as iemand wat sy lewe vir sy vriende gee nie. – Joh. 15:13.

Jesus het gesterf sodat mense se sondes vergewe kan word en hulle die ewige lewe kan kry (Romeine 6:23; Efesiërs 1:7). Jesus se dood het ook bewys dat mense aan God lojaal kan bly selfs al word hulle tot die dood getoets.

 15  Want ons het nie ’n hoëpriester wat nie met ons swakhede kan simpatiseer nie,+ maar ons het een wat in alle opsigte soos ons getoets is, maar sonder sonde.+ (Hebreërs 4:15.)

“Die wet van die Christus” het die beste fondament. Dit is gebaseer op liefde (Gal. 6:2). Jesus het alles wat hy gedoen het, uit liefde gedoen. Innige jammerte, of tere medelye, is ’n bewys van liefde. Sulke innige jammerte het Jesus gemotiveer om die skares te leer, die siekes te genees, dié wat honger was, kos te gee en die dooies op te wek (Matt. 14:14; 15:32-38; Mark. 6:34; Luk. 7:11-15).

Jesus was bereid om ander se behoeftes bo sy eie te stel. Die belangrikste manier hoe Jesus sy liefde gewys het, was deur sy lewe vir ander op te offer.

Ons kan Jesus navolg deur ander se behoeftes bo ons eie te stel. Ons kan hom ook navolg deur te leer om tere medelye vir die mense in ons gebied te hê. Wanneer sulke tere medelye ons motiveer om die goeie nuus te verkondig en dit aan ander te leer, gehoorsaam ons die wet van die Christus.

Vandag moet ons getuig van daardie liefde wat Jesus vir die mensdom betoon het en God dankbaar wees dat Hy daardie versoeningsoffer aanvaar het.

Die doel van die Here se Aandmaal is om Jesus te onthou en om dankbaarheid vir sy offerande te betoon (Matteus 20:28; 1 Korintiërs 11:24).

Niemand heeft grotere liefde dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden

Vandaag denken wij speciaal aan die mensenzoon die uit liefde voor ons zichzelf aan de dood heeft over gegeven.

Niemand heeft grotere liefde dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden. — Joh. 15:13.

‘De wet van de Christus’ is gebouwd op het allerbeste fundament: liefde (Gal. 6:2). Alles wat Jezus deed werd gemotiveerd door liefde. Eén uiting van liefde is medelijden of medegevoel.

Medelijden bewoog Jezus ertoe mensen te onderwijzen, zieken te genezen, hongerigen te voeden en doden op te wekken (Matth. 14:14; 15:32-38; Mark. 6:34; Luk. 7:11-15).
Hij stelde de behoeften van anderen graag boven zijn eigen behoeften. Maar hij toonde vooral grote liefde door zijn leven voor anderen te geven.

Je kunt Jezus navolgen door de behoeften van anderen boven die van jezelf te stellen. Volg hem ook na door te leren meer medegevoel te hebben met de mensen in je gebied. Als je uit medegevoel het goede nieuws predikt en onderwijst, gehoorzaam je de wet van de Christus.

w19.05 4 ¶8-10

Tag Cloud

undercoverjw

I go undercover in the Jehovah's Witness Church

Jehovah's Zsion, Zion and Sion Mom Signal for the Peoples!

Thy Empire and Kingdom Zsion Come as In Heavens So on Earth. Diatheke. Matthew.6.10, Tanakh.Psalm.87 and https://zsion.mom

johnsweatjrblog

Doxology rooted in Theology: Nothing more, Nothing less

jamesgray2

A discussion of interesting books from my current stock A WordPress.com site

Unmasking anti Jehovah sites and people

Showing the only One True God and the Way to That God

The Eccentric Fundamentalist

Musings on theology, apologetics, practical Christianity and God's grace in salvation through Jesus Christ

John 20:21

"As the Father has sent me, so I am sending you."

The Biblical Review

Reviewing Publications, History, and Biblical Literature

Words on the Word

Blog by Abram K-J

Bybelverskille

Hier bestudeer ons die redes vir die verskille in Bybelvertalings.

Michael Bradley - Time Traveler

The official website of Michael Bradley - Author of novels, short stories and poetry involving the past, future, and what may have been.

BIBLE Students DAILY

"Be faithful unto death, and I will give you the crown of life." Revelation 2:10

God's Simple Kindness

God's Word Made Simple

takeaminutedotnet

All the Glory to God

Groen is Gezond

van zaadjes in volle grond tot iets lekkers op het bord

Jesse A. Kelley

A topnotch WordPress.com site

JWUpdate

JW Current Apostate Status and Final Temple Judgment - Web Witnessing Record; The Bethel Apostasy is Prophecy

Sophia's Pockets

Wisdom Withouth Walls

ConquerorShots

Spiritual Shots to Fuel the Conqueror Lifestyle

Examining Watchtower Doctrine

Truth Behind the "Truth"

%d bloggers like this: