An other Christian WordPress.com site – Een andere Christelijke WordPress.com site

 

Deuteronomium 4:32-36:

32 Vraag nu alstublieft aangaande de vroegere dagen,+ die er vóór u bleken te zijn, van de dag af dat God de mens* op de aarde schiep,+ en van het ene einde van de hemel helemaal tot het andere einde van de hemel: Werd er ooit zo iets groots tot stand gebracht of werd er ooit zo iets gehoord?+ 33 Heeft enig ander volk de stem van God {„God”, MVg; SamLXX: „de levende God.”} midden uit het vuur horen spreken, zoals gíȷ́ die hebt gehoord, en het leven behouden?+ 34 Of heeft God gepoogd te komen om zich een natie uit het midden van een andere natie te nemen met beproevingen,+ met tekenen+ en met wonderen+ en met oorlog+ en met een sterke hand+ en met een uitgestrekte arm+ en met grote vreeswekkendheid,+ zoals Jehovah, UW God, dit alles in Egy̱pte ten aanschouwen van uw ogen voor U heeft gedaan? 35 U — u is het getoond, opdat gij weet dat Jehovah de [ware] God is;+ er is geen ander buiten hem.+ 36 Uit de hemel heeft hij u zijn stem doen horen, om u te corrigeren; en op de aarde heeft hij u zijn grote vuur doen zien, en zijn woorden hebt gij midden uit het vuur gehoord.+

 • Exodus 3:20: 20 En ik zal mijn hand moeten uitstrekken+ en Egy̱pte moeten slaan met al mijn wonderdaden die ik in het midden ervan zal doen; en daarna zal hij U heenzenden.+
 • Exodus 7:3: 3 Wat mij betreft, ik zal Farao’s hart verstokt laten worden,*+ en ik zal mijn tekenen en mijn wonderen in het land Egy̱pte stellig vermenigvuldigen.+
 • Exodus 11:9: Toen zei Jehovah tot Mo̱zes: „Farao zal niet naar ulieden luisteren,+ opdat mijn wonderen in het land Egy̱pte talrijk worden.”+
 • Numeri 14: 11: 11 Ten slotte zei Jehovah tot Mo̱zes: „Hoe lang+ zal dit volk mij met minachting bejegenen,+ en hoe lang zullen zij geen geloof in mij stellen, ondanks alle tekenen die ik in hun midden heb verricht?+
 • Deuteronomium 5:5: Ik stond toentertijd tussen Jehovah en U,+ om U het woord* van Jehovah mee te delen (want GIJ waart bevreesd wegens het vuur en hebt de berg niet beklommen),+ hetwelk luidde:
 • Deuteronomium 5:26: 26 Want wie is er van alle vlees die de stem van de levende God*+ midden uit het vuur heeft horen spreken, zoals wij, en toch in leven blijft?
 • Deuteronomium 7:19: 19 de grote beproevingen die uw ogen hebben gezien,+ en de tekenen en de wonderen+ en de sterke hand+ en de uitgestrekte arm+ waarmee Jehovah, uw God, u heeft uitgeleid.+ Zo zal Jehovah, uw God, doen met alle volken voor wie gij bevreesd zijt.+
 • Deuteronomium 9:23: 23 En toen Jehovah U van Ka̱des-Barne̱a+ uitzond en zei: ’Trekt op en neemt het land in bezit dat ik U stellig geven zal!’, toen hebt GIJ U weerspannig tegen het bevel van Jehovah, UW God, gedragen+ en GIJ hebt geen geloof geoefend+ jegens hem en niet naar zijn stem geluisterd.+
 • Deuteronomium 29:3: de grote beproevingen die gij met eigen ogen hebt gezien,+ die grote tekenen+ en wonderen.+
 • Nehemia 9:10-11: 10 Toen hebt gij tekenen en wonderen gegeven tegen Farao en al zijn dienaren en heel het volk van zijn land,+ want gij wist dat zij overmoedig tegen hen gehandeld hadden;+ en gij hebt u voorts een naam gemaakt+ zoals op deze dag. 11 En de zee hebt gij voor hen gespleten,+ zodat zij midden door de zee over het droge land zijn overgetrokken;+ en hun achtervolgers hebt gij in de diepte geslingerd,+ als een steen+ in geweldige wateren.+
 • Psalm 29:4: De stem van Jehovah is krachtig;+ De stem van Jehovah is prachtig.+
 • Psalm 78:43: 43 Hoe hij in Egy̱pte zijn tekenen stelde+ En zijn wonderen in het veld van Zo̱an;+
 • Psalm 105:27: 27 Zij* stelden onder hen de aangelegenheden van zijn tekenen,+ En de wonderen in het land van Cham.+
 • Psalm 106:9: Bijgevolg bestrafte hij de Rode Zee, en geleidelijk werd ze droog;+ En hij deed hen vervolgens door de waterdiepte* gaan als door de wildernis;+
 • Psalm 106:22: 22 Wonderwerken in het land van Cham,+ Vrees inboezemende dingen bij de Rode Zee.+
 • Jeremia 32:20-21: 20 gij, die tekenen en wonderen hebt gesteld in het land Egy̱pte tot op deze dag en in I̱sraël en onder de mensen,*+ opdat gij uzelf een naam zoudt kunnen maken, zoals op deze dag.+  21 En gij zijt ertoe overgegaan uw volk I̱sraël uit het land Egy̱pte te voeren,+ met tekenen en met wonderen+ en met een sterke hand en met een uitgestrekte arm en met grote vreeswekkendheid.+
 • Handelingen 7:36: 36 Híȷ́ heeft hen uitgeleid+ na wonderen en tekenen te hebben gedaan in Egy̱pte+ en in de Rode Zee+ en in de wildernis, veertig jaar lang.+
 • 1 Thessalonicenzen 1:9: Want zij blijven zelf berichten op welke wijze wij eerst bij U ingang vonden en hoe GIJ U van [UW] afgoden tot God hebt gekeerd+ om een levende+ en ware+ God als slaven te dienen

 

*

 

+

In andere talen:

The God speaking out providing provings, signs and miracles

Met beproewinge, tekens en met wonderwerke

+++

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tag Cloud

Age To Come

The Lord Jesus Christ is the last Adam, not the first God-man. ~~~ www.AgeToCome.tk

undercoverjw

I go undercover in the Jehovah's Witness Church

Jehovah's Zsion, Zion and Sion Mom Signal for the Peoples!

Thy Empire and Kingdom Zsion Come as In Heavens So on Earth. Diatheke. Matthew.6.10, Tanakh.Psalm.87 and https://zsion.mom

johnsweatjrblog

Doxology rooted in Theology: Nothing more, Nothing less

jamesgray2

A discussion of interesting books from my current stock A WordPress.com site

Unmasking anti Jehovah sites and people

Showing the only One True God and the Way to That God

The Eccentric Fundamentalist

Musings on theology, apologetics, practical Christianity and God's grace in salvation through Jesus Christ

John 20:21

"As the Father has sent me, so I am sending you."

The Biblical Review

Reviewing Publications, History, and Biblical Literature

Words on the Word

Blog by Abram K-J

Bybelverskille

Hier bestudeer ons die redes vir die verskille in Bybelvertalings.

Michael Bradley - Time Traveler

The official website of Michael Bradley - Author of novels, short stories and poetry involving the past, future, and what may have been.

BIBLE Students DAILY

"Be faithful unto death, and I will give you the crown of life." Revelation 2:10

God's Simple Kindness

God's Word Made Simple

takeaminutedotnet

All the Glory to God

Groen is Gezond

van zaadjes in volle grond tot iets lekkers op het bord

Jesse A. Kelley

A topnotch WordPress.com site

JWUpdate

JW Current Apostate Status and Final Temple Judgment - Web Witnessing Record; The Bethel Apostasy is Prophecy

Sophia's Pockets

Wisdom Withouth Walls

ConquerorShots

Spiritual Shots to Fuel the Conqueror Lifestyle

%d bloggers like this: