An other Christian WordPress.com site – Een andere Christelijke WordPress.com site

About us

Torah inside of the former Glockengasse synago...

Torah inside of the former Glockengasse synagogue – Image via Wikipedia

Already for millennia people studied the Word of God. The Nazarene Jew Jesus from Nazareth continued the tradition of taking the Word of God, the Torah as the guide to follow. He gave us an example how to behave and gave us the task to go out in the world and to tell others to follow the Right Way. With him to us a New Covenant was given. Some hope was first offered to the Jewish people that if they could live up to Gods Law, they would get or gain life. But it was too difficult a possibility (Romans 3:20). Only Jesus could keep— and fulfil — the Law of Moses. But his death and astonishing resurrection opened a way to life. Although the way opened was very narrow, it had high and lofty promises of divine nature. (Hebrews 10:20; 2 Peter 1:4).

Belgian Biblestudents = Belgische Bijbelstudenten

As independent people who want to know the Truth and who want the commandments of God we honestly want to study the Bible, the Old and New Testament. We continue in the tradition of the chosen people of Israel and accept that all people in the world can have the chance to be saved to enter the Kingdom of God. As people of this capitalist world we do want to show the world where we stand for. We want to go for Christ. We believe that this Nazarene born in Bethlehem took up a marvellous job and is rightly placed as Upper High Priest and can be recognised as the second Adam, because he was the only one who managed to stay without fault and offered his body as payment for the sins of the world. We accept him as the promised Messiah and as King of Kings, the only begotten son of God who shall return soon to this earth to judge the living and the dead.

In the meantime we as ordinary people from all sorts of rang and with different education try to grow in the knowledge of God by studying His Word. Together we want to feel united in the body of Christ and want to build upon the foundation this Nazarene builder laid out for us and of which the Word of God has given us. But we cannot see wastefulness in any of the Lord’s consecrated people without feeling that, however great progress they have made in understanding the mind of the Lord in some respects, they are still deficient in this particular.

We want to go for the cause of the Truth Jesus /Yeshua YahshuaJeshua the Messiah witnessed for us. Though in other ages it was not made known to the sons of men, as it is was revealed to his holy apostles and prophets by the Spirit; that the Gentiles should be fellow heirs, and of the same body, and partakers of his promise in the Messiah by the gospel. We do hope that we can be partakers in this glory and be made ministers, according to the gift of the grace of God given to us by the effectual working of his power. We are aware that we should preach among the Gentiles the unsearchable riches of the Messiah; and to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world has been hidden in God, who created all things. (Ephesians 3:1-10)

We want to show the world our appreciation of the gift and respect for the Giver implying carefulness and stewardship in respect to all that comes to us from our heavenly Father–things temporal and things spiritual. According to our Lord’s parables He is measuring our love and zeal in a considerable degree by our use or abuse of the talents, opportunities, blessings, temporal and spiritual, now bestowed upon us.

While we are not affiliated with any other group or ministry, we cooperate with Bible Students worldwide in aiding interested ones learn God’s Divine Plan of the Ages. We daily want to work at the spreading of the Good News of the Coming Kingdom of God. The work of this Gospel Age, as laid out by the Master Jesus Christ, is not the conversion of the world, but the preaching of the Gospel as a witness to all the nations.

Comments on: "About us" (47)

 1. […] Biblestudents studying the Word of God […]

  Like

 2. Merry Christmas and God Bless all you do!

  Liked by 1 person

 3. Als jullie echte studenten zijn van het Woord, dan is dit zeker en vast voor jullie;

  http://www.coyhwh.com

  Je mag mij contacteren via mijn e-mail ook indien jullie overtuigd worden na jullie studie van de bovenstaande website.

  Like

  • Sjalom,

   Fijn andere Bijbelstudenten te ontmoeten ook al twijfelen zij er aan dat wij ernstige Bijbelstudenten zouden zijn.
   Jullie blijken ook meer fondsen en mankracht te hebben om een goed opgebouwde website te presenteren in meerdere talen. Dat is positief.

   Wij hopen dat jullie antwoord op vraag FAQ 86 ook inhoudt dat jullie zoals wij geloven in slechts één God יהוה Jehovah/Yahweh/Jahweh en dat jullie de Joodse man uit Nazareth, geboren in Bethlehem in de geslachtslijn van koning David, jullie ook aanschouwen als de zoon van mensen maar ook als יהושע Jeshua/Yeshua/Yahushua/Yahshua Yahweh zoon van God.

   Wij weten niet wat er u toe moge gebracht hebben om te twijfelen dat wij de Bijbel bestuderen. Wederzijds kunnen wij slechts hopen dat jullie groepering hetzelfde mag doen als wij.

   Ook wensen wij er u op attent te maken dat wij zoals meerdere Bijbelstudenten proberen het geloof op te bouwen volgens de leerstellingen van Jeshua en de gebruiken van zijn leerlingen. Ook wij beseffen dat er in de wereld een “Grote Afvalligheid” heeft plaats gegrepen en hoe in meerdere godsdiensten allerlei heidense gebruiken zijn binnen geslopen. Op meerdere websites van de Bijbelstudenten en van de Christadelphians zal u daar over kunnen lezen. Dat wij ook op de hoogte zijn van de geschiedenis van die eerste gemeenten die Jeshua volgden moge onze werking getuige.

   Blijkbaar hebt u onze site bekijkend spijtig genoeg niet opgemerkt hoe wij de heilige Drievuldigheid verketteren en iedereen aanraden om slechts tot een geloof in Één God te komen en enkel en alleen Deze Ene Ware God te aanbidden. Ook blijkt het u ontgaan te zijn hoe wij de verantwoordelijkheid leggen bij ieder individu dat duidelijk voor zichzelf de vraag moet stellen “Wie volg ik?” en dat wij er iedereen trachten op te wijzen dat een ware Christen iemand is die het geloof niet ingesteld door Yahshua te volgen zoals jullie verlangen, maar door het geloof ingesteld door de Schepper van hemel en aarde op te volgen zoals Jeshua ook geloofde in de God van Abraham en zichzelf nooit als god achtte of verlangde aanbeden te worden. Alleen God hoort alle eer toe.

   Wij aanschouwen Jeshua onze Verlosser, die ons de opdracht heeft gegeven de Geschriften op te volgen en het Goede Nieuws van het Koninkrijk van god te verkondigen. Zoals Jeshua lid was van de Hebreeuwse gemeente, behorende tot de zeer Gods getrouwe Essenen, en steeds de Thorah, Neviim en Kethuvim aleph volgde moeten ook wij dat doen. Maar wij geloven ook dat Jeshua als Lam van God het Nieuwe Verbond heeft bezegeld waarmee wij ook volgens die leerstellingen van Christus en volgens de Wetten van Christus moeten leven en rekening moeten houden met de Kethuvim Bet of de Messiaanse Geschriften (het Nieuwe Testament)

   Indien u meerdere teksten op onze en op de ons aanverwante sites zou bekeken hebben zou gemerkt hebben dat ook wij mensen waarschuwen op te letten voor de vervalsingen van Jeshua’s leerstellingen en hoe wij ons moeten onthouden van enige onbijbelse handeling. Ook raden wij eenieder aan al het mogelijke te bewerkstelligen om met die Nazareen, die jullie Hebreeuwse Verlosser noemen maar eigenlijk Aramees sprak en tot het Palestijnse Judaische volk behoorde, te volgen en zoals hem die Thora te gehoorzamen en die andere, vervalste, wetteloze kerk, ingericht om in overeenstemming te komen met de Romeinse wetten en gebruiken en met door mens gemaakte verordeningen ingesteld deur Constantijn De Grote opzij te schuiven.

   Op menig vlak lijken wij dezelfde ideeën te hebben.

   Het is zeer mooi dat jullie uzelf ook gezegend mogen voelen en ook wij hopen dat jullie Gods zegen mogen verder krijgen om te prediken en mensen tot God te brengen. Zo te zien geloven jullie ook zoals wij dat Jeruzalem de hoofdstad van het toekomende Rijk van God zal zijn en dat wij nu de mensen moeten voorbereiden om op te kijken naar dat Jeruzalem.

   Ook hopen wij dat het Pasen waarover jullie spreken niet het heidens Pasen is zoals bij de meerderheid van christenen maar dat het hier Pascha en 14 Nisan betreft (het werkelijke feest dat christenen zouden moeten vieren).

   Het is zeer mooi dat jullie bediening gevestigd is in Jeruzalem, waar jullie ongeveer de helft van het jaar besteden en de andere helft besteden om op reis te gaan naar verstrooide gemeenten en broeders om hen aanmoediging en broodnodige hulp te geven, wanneer dat mogelijk is. Wij geloven echter dat wij onder Christus moeten geplaatst zijn over heel de wereld en dat wij pas als hij wederkeert vanuit Jeruzalem zullen bestuurd worden. Nu is dat nog geen ‘must’. Elke gemeente kan volgens ons in eender welke plaats een zelfstandig leven genieten om op die plaats de verstrooiing te doen.

   Beperkt in onze financiële middelen ook gelovend dat wij vrijelijk ontvangen hebben, verzoeken wij ook niemand voor geld of giften. Maar iedereen is natuurlijk vrij te geven zoals hij of zij belieft.

   Wij vragen ons af welke punten jullie deden twijfelen dat wij wel degelijk de Bijbel lezen en bestuderen. Onze leden zijn dagelijks met de Heilige Schrift bezig, waarbij de meesten zelfs het traditionele Bijbelrooster van Robert Roberts volgen waarbij steeds twee hoofdstukken uit het Oude Testament en één hoofdstuk uit het Nieuwe Testament wordt gelezen per dag.
   In ieder geval hebben wij nota genomen van jullie website en deze geboekmarked alsook hopen wij nog van jullie te horen.

   In de liefde van Christus, met aanmoedigende groeten voor de verkondiging van het Woord van God.

   Like

  • J.R. Ook wij hebben ons oog laten vallen op de website coyhwh die een oproep doet dat de Wet van de Waarheid in onze mond zou kunnen gevonden worden.
   Na de bladzijde die al dadelijk vroeg om geld te storten via PayPal konden wij doorsluizen naar pagina’s die willen aantonen dat zij een wereldwijde ministerie zijn die gericht zijn op herstel van het geloof “dat eenmaal door Yeshua van Nazerath bijna 2000 jaar geleden geleverd aan de oorspronkelijke Congregatie”. Hierbij vragenwij ons af of zij zich willen voor doen als die enige congregatie die de zegen van Jeshua heeft gekregen om zich voort te planten.

   Ook wij als Bijbelvorsers voelen ons verweten als zij die enige kerkgemeenschap zouden zijn die getrouw zijn gebleven aan Christus Jezus leerstellingen. Zij geven verder ook de indruk dat zij lering geven door middel van onderwijs terwijl al de anderen dit door veroordeling zouden doen. Dit is ronduit een aanfluiting van de eerlijke intenties van vele Bijbelonderzoekers, Bijbelvorsers, Bijbelstudenten, Getuigen van God, Getuigen van Jehovah, en Getuigen van Christus, Nazarener Vrienden en vele anderen die hun geloof richten op slechts één God en zich laten voeden door Gods Woord, de bijbel, terwijl zij de leerstellingen van Jeshua, de Messias trachten te volgen en hoog in vaandel dragen.

   Het mag misschien goed genoemd worden dat zij iedereen uitdagen die zichzelf als de ware gelovigen aanschouwen om zich af te vragen tot welke Congregatie ze behoren en waartoe zij moeten behoren. Maar dan doen zij alsof al die andere gemeenschappen dan de hunne behoren tot de valse kerk of valse gemeenschappen opgericht volgens de leerstellingen van de door Constantijn in “325 na Christus”, wat is 325 GT. Hierbij vergeten de makers van die website en de samenstellers van die gemeenschap al de getrouwen die door de eeuwen heen steeds de eerste eeuwse vormen van geloofsgemeenschap hebben gevolgd en nog steeds volgen.

   Eenieder die zich Christen noemt zou een volgeling van Christus Jezus (Jesus/Issou) Jeshua de Gezondene Redder of Messias van God moeten zijn. Hierbij hoort niet enkel de aanvaarding van wie Jezus werkelijk is (de zoon van God), wat hij heeft gedaan (Gods Wil gevolgd en niet de zijne, plus zich overgegeven voor alle mensen hun zonden) en wat hij heeft opgedragen (uit te gaan en te verkondigen het Goede Nieuws), maar ook om de juiste houding aan te nemen van wederzijds respect naar anderen toe.

   Hierbij zouden de gelovigen van die Congregatie van YHWH dan toch ook mogen inzien dat er nog meerderen zijn die tot Gods Volk behoren, naast de Joden al diegenen die niet geloven in een Heilige Drie-eenheid, en verspreid over de gehele wereld wel trachten Gods Woord na te leven, ook al behoren zij niet tot die bewuste Congregatie die misschien wel meer middelen mag hebben, maar toch ook niet zo verspreid over de gehele wereld bekendheid heeft verworven.

   J.R. waarom schreef u “jullie echte studenten zijn van het Woord”? als die groepering die u aansprak wel “Bijbelstudenten” noemen?

   Like

 4. […] Belgian Bible Students and the Belgian Christadelphians at the beginning of this new church-year had a further look at the […]

  Like

 5. […] Christ waits for an invitation from people all over the world, others, like the Christadelphians, Bible Students, several Bible-scholars and Bible researchers are doing their best to take up the task Jesus has […]

  Like

 6. […] Belgische Bijbelstudenten (Belgian Biblestudents) trachten met “Charles Taze Russell, een bal die veel aan het rollen bracht” en met […]

  Like

 7. Dear brothers, Greetings.Nice to write to you. I need to know about how to calculate the date of Nisan 14..What is the system to understand the time of celebrate Jesus sacrifice ? thank you

  Like

 8. I remember reading somewhere that there was a project taking place to edit the Studies in the Scriptures in modern English. Is it here that the work is being done?

  Like

 9. ROBERT HEATH said:

  Please send book about jesus 2335 crooks st Ashland ky 41101

  Like

 10. […] the Belgian Bible students have taken up the Sword of God, willing to go fight the spiritual battle against the adversary of […]

  Like

 11. […] and provides several Christadelphian members with hateful or inappropriate language mails, the Belgian Biblestudents, after a lot of patience, did find it time to react on the net and to provide a special website to […]

  Like

 12. […] become an insurmountable stumbling block for D.H. when the Belgian Central Christadelphians and the Belgian Christadelphian Bible Students tried to connect the different Christadelphian (Cd) groups in Belgium (Central, Old Path, Amended […]

  Like

 13. […] groups would have prophesied such dates for the end of the world, whilst those groups, like the Belgian Bible Students and the Christadelphians already have spend many articles saying that we should be careful with […]

  Like

 14. […] wrong sayings, not to say just lies. This can sometimes make it difficult to keep calm. We and the Belgian Biblestudents in a sensible way tired to have Mr. Norris come to see that he has it wrong and writes about […]

  Like

 15. […] Dave Norris knows we, like the Belgian Biblestudents, do not worship the Trinity, and as such he considers us Unitarians who support all religions. But […]

  Like

 16. Is this blog connected to the Free Bible Students at all? I find it quite encouraging and informative. Keep up the good work.

  Like

  • Dear Berean thinker, considering connection with the Free Bible Students it depends to which group of Free bible Students you mean, because there are several Free or not bound groups.

   We do have contacts with UK and Australian Biblestudents, Free Christadelphians, and also with Bereans and groups which call themselves Free Christians or ‘Vrije Christenen’. We are aware of and also have contacts with ex-Jehovah’s Witnesses which came to consider themselves ‘liberated’ and Free Biblestudents, but are not really associated with one of those Free Biblestudentsgroups. We belong to the camp of older Biblestudent groups (before the American Biblestudents came into existence), being originally coming from the French movements for the study of the bible, after the revolution in 1830 being split in the French and Belgian biblestudents (because these regions now being called Belgium). In the century of the splitting of the countries (19th century) our movement also became related to the Thomasites and the Christadelphian movement.

   From our writings you shall see that we do have an open mind and welcome all sorts of people who are willing to study the Word of God.

   Like

  • it is nice to see your organisation is also an international Christian community which tries not to be affiliated or bounded to any established denomination. The same as you refer to yourselves as “Free Bible Students”, implying that we are no longer under the control of a man or organization, all people connected with our umbrella organisation are free to go to different churchservices, though naturally we do offer meeting where only those people who accepted the terms of our belief can take the symbols when they are baptised. (They may be baptised members of a Berean, Dawn, Amended or unamended group, or Liberal Christadelphians a.o.).

   Lovely to see that you also belong to a

   worldwide community in spirit, attempting to reach all who love our Lord Jesus Christ in sincerity – with a stirring appeal to holiness and love and zeal–in the work and witness of our adorable Master, the Lord Jesus Christ, the Son of the Father.

   and that you, like us, want to show people that Jesus is the way to God.

   Always remembering that hat it or not religious organizations that have authority from God to rule over Church groups or individuals, but that Christ Jesus must be the cornerstone of all the different groups which try to be part of that “Body of Christ” to which we want to give ourselves.

   Like

 17. REGINALDO RIOS said:

  Greetings.
  Conglatulations for the article.
  Thank you.
  I have interesting in your publications and in your group.please
  Keep contact with me.

  REGINALDO OLIVEIRA RIOS

  RUA S. JOAO
  71
  CENTRO .
  PROXIMO A IGREJA MATRIZ DO OLIVEIRA
  44695000
  BA
  BRAZIL

  Like

  • bereanthinker said:

   Reginaldo! Ex-JW here myself! I have found a Christian community in the Free Bible Students that I quite enjoy fellowshipping with and they worship Yaweh/Jehovah and follow Christ without dogmatism. While I don’t personally know any friends in Brazil this is an association/network that may be able to put you in touch with someone closer to you!
   http://www.cdmi.org/

   Like

   • REGINALDO RIOS- FATHERWELYSON RIOS- THE SONI WAS JW.REGINALDO, MY FATHER STUDIED WITH ME, BUT HE WAS NEVER JW.SORRY THE CONFUSION I DID.WE TWO ARE INTERESTED, FATHER(60 YEARS OLD) AND SON (33 YEARS OLD).

    Enviado do Yahoo Mail no Android

    Like

    • Your father as well as you are invited to get to know us and our teachings.

     Some of those teachings may look very strange at first when having been caught up in church doctrines for many years.

     To come to Biblical Truth it shall be necessary to put those church doctrines aside and to be prepared to read the Bible with its words like they are written black on white.

     Like

    • Thank you, brothers.It is wonderful.To me is not easy to accept that the Devil does not exist, but the things I read in your blog We liked and we agree. God bless you.

     Enviado do Yahoo Mail no Android

     Liked by 1 person

    • Lovely to hear both, you and your father are keen to study the Word of Gdo and to search for the truth. Being with two is the beginning of forming a unit, having Christ in your midst. It is in such way ecclesiae start forming having people coming together in their own houses, inviting others to join the study of the Scriptures.

     Of those coming together it should not be a primary request to have them all on all matters thinking the same. A variety of thoughts should be allowed as well a use of different Bible translations as well. Having been in contact with the JW you probably also do know some other ex-JW. It can be interesting to get in contact with them and to try to meet with them on a regular basis. That way you and your father can also create a new nucleus of Bible Students. Further you can try to have also contacts with other bible students from all over the world, to exchange ideas and to allow you to grow in the material provided by them. In case you can still get the study material of the JW, we advise you to make use of it as well, because they have excellent material. (Let yourself not be mislead by those people who are against that organisation or against non-trinitarians.) always have your eyes on the good and the bad of that and similar organisations and keep your mind free to make the right decisions.

     Like

   • Ok.We need held with brothers.Welyson was baptized with jw organization.Reginaldo just studied with, but never accepted all the teachings but many and rejected other many.I like your site and I agree with many christadelphian teachings, but we disagree about Devil and Demons, because for us , it is impossible that the Devil doesn’t exist. Enviado do Yahoo Mail no Android

    Like

   • Belgium bible students.Can we watch your meetings or studies by skype?

    Enviado do Yahoo Mail no Android

    Like

   • Lovely to hear you found a Free Bible Students group were you can enjoy fellowshipping, because from your study with the JW you probably know already or are convinced already that such meeting is very important in the life of a believer.

    We would not mind making contact with Brazilian Bible students.

    Like

 18. […] several religious groups. He also spends a lot of time writing all sorts of fantasies about us the Belgian Biblestudents, presenting us as he knows better the history and the teachings than we ourself. And when we […]

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tag Cloud

Age To Come

The Lord Jesus Christ is the last Adam, not the first God-man. ~~~ www.AgeToCome.tk

undercoverjw

I go undercover in the Jehovah's Witness Church

Jehovah's Zsion, Zion and Sion Mom Signal for the Peoples!

Thy Empire and Kingdom Zsion Come as In Heavens So on Earth. Diatheke. Matthew.6.10, Tanakh.Psalm.87 and https://zsion.mom

johnsweatjrblog

Doxology rooted in Theology: Nothing more, Nothing less

jamesgray2

A discussion of interesting books from my current stock at www.jamesgraybookseller.com

Unmasking anti Jehovah sites and people

Showing the only One True God and the Way to That God

The Eccentric Fundamentalist

Musings on theology, apologetics, practical Christianity and God's grace in salvation through Jesus Christ

John 20:21

"As the Father has sent me, so I am sending you."

The Biblical Review

Reviewing Publications, History, and Biblical Literature

Words on the Word

Blog by Abram K-J

Bybelverskille

Hier bestudeer ons die redes vir die verskille in Bybelvertalings.

Michael Bradley - Time Traveler

The official website of Michael Bradley - Author of novels, short stories and poetry involving the past, future, and what may have been.

BIBLE Students DAILY

"Be faithful unto death, and I will give you the crown of life." Revelation 2:10

God's Simple Kindness

God's Word Made Simple

takeaminutedotnet

All the Glory to God

Groen is Gezond

van zaadjes in volle grond tot iets lekkers op het bord

Jesse A. Kelley

A topnotch WordPress.com site

JWUpdate

JW Current Apostate Status and Final Temple Judgment - Web Witnessing Record; The Bethel Apostasy is Prophecy

Sophia's Pockets

Wisdom Withouth Walls

ConquerorShots

Spiritual Shots to Fuel the Conqueror Lifestyle

%d bloggers like this: