An other Christian WordPress.com site – Een andere Christelijke WordPress.com site

Posts tagged ‘Satan’

Matthew 12:22-30 – The Nazarene’s Commentary: the Charge of Demonism

Matthew 12:22-30 – The Charge of Demonism

|| Mark 3:23-30; Luke 11:14-23

MT12:22 Then they approached Jesus with a demonized person[1] – blind and mute – and he cured him, so the speechless man spoke[2] and began seeing. MT12:23 And the crowds were beside themselves[3] and were saying, “Is this person not the Son of David?”[4] MT12:24 But when the Pharisees heard this,[5] they said, “This fellow does not exorcise demons save by Beelzebul,[6] the ruler of the demons.” MT12:25 Realizing their thoughts, Jesus told them: “Every kingdom divided against itself will be devastated.[7] Every town or house divided against itself will not remain standing. MT12:26 And so if Satan[8] exorcised Satan he was divided against himself. So, how would his kingdom[9] remain standing? MT12:27 And, if I am exorcising demons by Beelzebul, by whom do your sons[10] exorcise?[11] Therefore, they will be your judges.[12] MT12:28 But, if I exorcise demons by God’s Pneuma,[13] really the Realm of the God has passed you by.[14] MT12:29 Or, how is anyone able to enter a powerful person’s[15] home and grab his [valuable] cups[16] without first binding the powerful person? And only then can his home be pillaged.[17] MT12:30 The person not with me is against me,[18] and the person not assembling with me scatters.[19]

*

File:Ilyas Basim Khuri Bazzi Rahib - Jesus Heals a Demon-possessed Boy - Walters W59248B - Full Page.jpg

Jesus Heals a Demon-possessed Boy – 1684 – folio from Walters manuscript W.592,

[1] Demonized person: Or, KJV: possessed with a devil; WEY: demoniac. Compare Matthew 9:32.

[2] Speechless man spoke: We wonder at his first words.

[3] Beside themselves: Or, KJV: the people were amazed; WMS: dumbfounded; PME: wild with excitement.

[4] The Son of David: One of the earliest designations given Jesus (Matthew 1:1). Note, Joseph is also so-called (Matthew 1:20). See footnotes on Matthew 9:27.

[5] Pharisees heard this: The whole incident must drive them wild with hatred: they see the miracle and note the crowd’s reaction. The focus is on the Nazarene and this arouses their jealousy.

[6] Beelzebul: See footnotes on Matthew 10:25. Jesus makes it clear this is a cryptic name for Satan.

[7] Devastated: Or, KJV: brought to desolation; WEY: in which civil war rages; GDSP: destruction; PME: bound to collapse.

[8] Satan: The Jewish clergy have really called Jesus Satan. This is about the worst accusation that can be made against a godly person. It is even beyond “apostate.” See the notes on Matthew 4:10 and 5:22.

[9] His kingdom: Satan has his own kingdom and there are those within the realm of that kingdom. These are those he rules over and who have becomes “sons of the wicked one.” The major characteristic which differentiates the two kingdoms is hatred and love (Matthew 13:38; John 8:44; 1 John 3:10).

[10] Your sons: The rabbis were called “father” and thus their own disciples were their children or sons. Or, NJB: your experts; WEY: your disciples. Compare 1 Kings 20:35; 2 Kings 2:3.

[11] Exorcise: Josephus records a case of casting out demons (Antiquities 8. 2. 5). He also reports the Jewish rabbis used a herb or drug Macherus (Wars of the Jews 7. 6. 3). In the Jewish apocryphal book Tobit there is an example of the exorcism of a maiden with whom a wicked demon was in love (Tobit 6:16; 8:1-4).

[12] They will be your judges: It is possible the “they” are the rabbis own “sons” who will critique their master’s words and actions in this accusation. Or, RIEU: you stand condemned by them; NEB: if this is your argument, they themselves will refute you.

[13] By God’s Pneuma: In Luke 11:19, 20 this is God’s “finger.” Thus, the Pneuma or Spirit is likened to God’s finger, a very small part of all that God is.

[14] Passed you by: Or, KJV: comes unto you; RHM: has come upon you unawares; MOF: reached you already; GDSP: overtaken you; PME: swept over you unawares. As matters develop the Pharisees are in a highly dangerous situation with relation to God and the unforgivable sin: they have called Jesus an apostate and demonized (Matthew 5:22). It is possible, therefore, that their opportunity to become part of the realm of Nazarene profession (the Christian Church) is dim indeed. They may have missed their opportunity (Matthew 23:13, 15, 33).

[15] Powerful person’s: Or, strong man’s. Compare Isaiah 49:24-26.

[16] Grab his [valuable] cups: Or, KJV: spoil his goods; RHM: seize his goods; TCNT: carry of his goods.

[17] Home be pillaged: Or, KJV: spoil his house; MON: rob his house; WMS: make a clean sweep of his house; WEY: ransack his house.

[18] Not with me is against me: Compare Luke 9:50.

[19] Not assembling with me scatters: Or, GDSP: anyone who does not join me in gathering, scatters; BAS: he who does not take part with me in getting people together, is driving them away. The Greek is SYNAGON related to “synagogue.” How does one gather or assemble with Christ?

 

+

Preceding

Matthew 12:1-8 – The Nazarene’s Commentary: Something Greater than the Temple

Matthew 12:9-21 – The Nazarene’s Commentary: Is It Lawful to Cure on the Sabbath?

+++

Related

 1. casting out demons and the battle of the wills
 2. March 30, 2018: “Possession”
 3. SGW, 2-16-18, Luke 11:14-28
 4. Fourth Monday in Ordinary Time

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #5 Valse leraren en afvalligen

node-header

Geestelijken van de Room Katholieke Kerk die beweren tot de enige ware kerk te behoren

Doorheen de geschiedenis kan men mensen vinden die in het openbaar beweerden dat zij God en Christus kenden maar in werkelijkheid zouden ze zowel God als Christus verloochenen door hun werken (Titus 1:16). Velen zouden ook beweren dat zij deel uit maken van de Universele Kerk of van een Katholische Kerk, welke als de grootste geloofsrichting binnen het christendom, mits hun meerderheid dan ook de ware kerk zou zijn. Velen van die kerkleiders beroepen zich op het Oude (inclusief de Deuterocanonieke boeken) en Nieuwe Testament van de Bijbel maar ook grotendeels op de traditie. dat laatste wordt wel veel over het hoofd gezien. Traditie mag dan wel zeer populair zijn, meestal heeft het weinig bijbels maar veel volks en heidens.

Vulgata Sixtina

File:Tongues.jpg

Mohammed die de hel bezoekt – Perzisch tapijt 15de eeuw

Het is duidelijk dat kerken die zichzelf al eeuwen christelijk noemen, niet meer dan een façade van het christendom vertegenwoordigen. Doorheen de jaren zijn er meerdere strekkingen gekomen die allemaal mensen willen doen geloven dat zij de enige kerk zijn waardoor mensen ‘in de hemel’ kunnen komen. Of dat laatste wel bijbels zou zijn, het is te zeggen in overeenkomst met Gods Woord zou zijn, gaan echter weinigen na.
De bijbel spreekt wel van een hemelrijk, hemel, een koninkrijk, aarde en zelfs ook van hel, maar weinigen hebben er een idee van wat er in dat Woord van God mee bedoeld wordt of waar er in die Oude Geschriften over die zaken gesproken wordt en in welk verband.

De vele valse leraren die de geschiedenis en de wereld rijk is zijn steeds heel listig te werk gegaan. Eerst en vooral zijn er diegenen die de Woorden van de heilige Schrift helemaal verdraaien en met populaire ideeën de mensen weten te bekoren. Vervolgens zijn er diegenen die net als smokkelaars „heimelijk” hun afvallige ideeën in gemeenten introduceren. En net zoals een vervalser valse documenten echt probeert te laten lijken, gebruiken afvalligen „vervalste woorden” of onjuiste argumenten om hun ideeën waar te laten lijken. Zoals de eersten verdraaien ook zij wat de Bijbel zegt (2 Petr. 2:1, 3, 13; 3:16) om hun „bedrieglijke leringen” te verspreiden .

2 Petrus 2: 1-3: 2 1 Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, en zo zullen er ook onder jullie valse leraren zijn.+ Die zullen ongemerkt schadelijke sekten invoeren, en ze zullen zelfs de eigenaar die hen heeft gekocht+ niet erkennen, waardoor ze een snelle vernietiging over zichzelf brengen. Bovendien zullen velen hun schaamteloze gedrag*+ navolgen, en vanwege hen zal er spottend over de weg van de waarheid worden gepraat.+ Ook zullen ze jullie hebzuchtig uitbuiten met misleidende woorden. Maar hun vonnis — lang geleden geveld+ — laat niet op zich wachten* en hun vernietiging zal zeker komen.*+

Door valse leerstellingen kunnen bepaalde mensen anderen zo ver krijgen dat zij de bijbel niet zo zeer als gids of leidraad voor hun leven gaan gebruiken, maar kerkelijke leerstellingen gaan volgen. Zij die tot een geloofsgemeenschap behoren die de bijbel, Gods Woord volgden, maar aangetrokken worden door leringen die hen andere dingen voorschotelen dan in de bijbel staan en waarbij de persoonlijke keuze en verantwoordelijkheid kan afgewenteld worden, zullen als makkelijke prooien verleid kunnen worden, veelal door te zwaaien met cijfers dat zij een grotere groep vormen, waardoor het geloof in de kleine gemeenschap ondermijnd wordt. Zo kunnen de verleiders mensen er toe brengen hun kleine geloofsgemeenschap te verlaten. Door afvallig te worden en door schadelijke leringen te verbreiden wordt de tegenstand tegen God verder voort gezet.

We moeten er bewust van zijn dat de bijbel ons verteld van selecties en dat er geschift zou worden. De apostel Paulus waarschuwde al dat er in zijn tijd reeds bedrieglijke leraren actief waren. De grondoorzaak waardoor ze van de leringen van Jezus Christus waren afgeweken, was volgens hem dat ze geen echte „liefde voor de waarheid” hadden.

2 Thessalonicenzen 2:9-10-12: Maar de aanwezigheid van de wetteloze is het werk van Satan,+ met allerlei krachtige werken, leugenachtige tekenen, wonderen+ 10 en allerlei onrechtvaardig bedrog,+ bedoeld voor degenen die vernietigd worden. Dat verdienen ze, want ze hebben de liefde voor de waarheid niet aanvaard, wat ze had kunnen redden. 11 Daarom laat God ze misleiden door een bedrieglijke invloed, zodat ze de leugen gaan geloven.+ 12 Zo zullen ze allemaal geoordeeld worden omdat ze de waarheid niet geloofden maar plezier hadden in onrechtvaardigheid.

Dikwijls kan men ook in geloofsgemeenschappen mensen vinden die niet echt gelovig zijn. Noch steeds zijn er mensen die goddeloosheid onder de dekmantel van godvruchtige toewijding beoefenen (2Th 2:7). Zij zullen happig zijn om twijfel te zaaien over bepaalde dingen of regelmatig de Bijbelse zaken betwisten. Door hun tegenkantingen zullen zij ook regelmatig verdeeldheid kunnen zaaien alsook verwarring creëren. Door hun wijze van handelen zouden mensen hun ogen moeten open gaan, en zouden zij moeten kunnen inzien dat zij eigenlijk god niet toebehoren maar wel de Satan, of de Tegenstander van God. Er zijn er zelfs die met met allerlei krachtige werken, leugenachtige tekenen, wonderen, mensen kunnen aantrekken en doen geloven dat zij werkers voor en van God zijn. Zo zijn er bepaalde kerkgroeperingen die maar al te graag uitpakken met hun ‘mirakels‘. De wonderen die Jezus verrichte waren voldoende om te bewijzen dat hij een man van God is. Met hun zogenaamde ‘duiveluitdrijvingen‘ en ‘gebedsgenezingen’ trekken zij massa’s mensen aan. Anderen spelen graag in op de gretigheid voor het geld en beloven mensen veel materiële rijkdom als zij ook veel geld geven voor hun kerk. In sommige landen zien wij hierdoor mega kerken ontstaan, waar men zwaait met de dreigstok van eeuwige verdoemenis in hellevuur als men de kerk niet ondersteund en zich niet bekeerd tot hun gemeenschap.

In wezen mogen wij er op aan dat die verleiding ook onderdeel kan zijn van Gods Plan. Namelijk kunnen zulke verleidingen er ook voor zorgen dat diegenen die God niet echt diep in hun hart willen volgen maar eerder op uit zijn voor hun eigen gewin, er af vallen.

Al in het begin van de mensheid kwam de mens in verleiding door zijn eigen verkeerde gedachten. De mens liet zich gaan door zijn gedachten die listig als een slang zijn, zoals het bij Eva was.

2 Korinthiërs 11:3:Maar ik ben bang dat, zoals Eva op een sluwe manier door de slang werd verleid,+ jullie denken op de een of andere manier verdorven zou kunnen worden en jullie de oprechtheid en de eerbaarheid* zouden verliezen waar de Christus recht op heeft.+

Eveneens moeten wij er bewust van zijn dat er een tijd zal komen waar men nog meer te keer zal gaan tegen God en Zijn gebod en tegen hen die Jehovah God willen volgen in alle eerlijkheid. Een groot deel van de bevolking zal niet graag zulke predikers horen die de Waarheid verkondigen en zullen niet nalaten hun tegenzin voor hen kenbaar te maken.

2 Timotheüs 4:3, 4Want er komt een tijd dat ze de gezonde* leer+ niet verdragen maar hun eigen verlangens volgen en leraren om zich heen verzamelen die hun vertellen wat ze graag willen horen.*+ Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren en zullen aandacht besteden aan verzinsels.

Vele mensen verkiezen eerder hun geloof in te vullen zoals zij het wensen en vrij te zijn, terwijl ze van alles in het leven mogen genieten. Zij voelen zich niet bereid enige opoffering te doen voor een geloofsgemeenschap die hen strenge regels voor legt of wenst dat zij zich aan een god zouden gaan onderwerpen die ze helemaal niet kunnen zien of niets menselijks zou hebben. Langs de andere kant trekt een god met menselijke trekjes wel aan, daar zij dan bij die godheid ook zwakheden kunnen ontdekken en wat gelijkheid met hen kunnen vinden. Want graag zouden zij op gelijke voet staan met hun god, maar moet die godheid hen toch dingen kunnen geven die zij nog niet hebben.

Jehovah God kent het hart (1 Samuel 16:7) en toetst het (Spreuken 21:2), ziet of die open staan voor Hem of verhard zijn,  en gaat de motieven na. Hij zal mensen bekijken en beoordelen naar hun gedrag en zal eveneens naar onzuivere personen die onwaarheid verkiezen, „een werking van dwaling” gaan, „zodat zij geloof gaan hechten aan de leugen” en niet aan het goede nieuws omtrent Jezus Christus (2Th 2:9-12).

Spreuken 16:2: Een mens denkt dat al zijn wegen goed* zijn,+ maar Jehovah onderzoekt zijn motieven.*+

Spreuken 24:12: 12 Als je zegt: ‘Maar we wisten er niets van’, zal hij die de harten* onderzoekt het dan niet merken?+Hij die je* in het oog houdt, weet het en zal elk mens vergelden naar zijn daden.+

Jeremia 17:10:10 Ik, Jehovah, doorzoek het hart,+ onderzoek de diepste gedachten,* om iedereen te geven wat hij verdient op basis van zijn gedrag, op basis van de resultaten van zijn daden.+

God houdt ons in het oog en zal naargelang onze acties ons ook beoordelen. Sommigen die zich als geestelijke uitgeven of mensen tot hun geloofsgroep te krijgen zouden daar best dieper over na denken. Als geestelijke en prediker draagt men nog een grotere verantwoordelijkheid dan als leek. Die geestelijken die dan ook dingen doen die indruisen tegen de Wet van God zullen ons dan ook een teken aan de wand moeten zijn. Hen moeten wij zeker niet volgen. Maar indien hun gemeenschap hun wandaden toedekt moet ons dat ook doen nadenken over die waarde van die geloofsgemeenschap.

Huichelarij en valse leringen zijn van alle tijden, maar de ware gelovige moet zoeken om zoveel mogelijk aan Gods kant te staan en hen die Gods Woord verdraaien links laten liggen. een grote meerderheid is zo danig gaan geloven in de leugens van de 4de eeuwse christenen die een overeenkomst hadden gemaakt met Constantijn de Grote, dat het nu wel algemeen goed lijkt te zijn. Toch mogen zij die God echt liefhebben er op aan dat er een tijd van beproeving komt waarbij ook de ware liefhebbers van God duidelijk te voorschijn zullen komen.

+

Voorgaande

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #1 Stromen van gelovigen

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #2 Een Zoon als gids en Geschriften als leidraad

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #3 Van een bepaalde wereld zijnde

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #4 Ambitieuze mannen, verdraaide woorden en akkoorden met wereldleiders

Positie en macht

Christenen die het juiste hart hebben om anderen te roepen om naar God te komen

Meerderheid protestantse kerken zit op zwart zaad

De Bijbel als Gids

++

Aanverwante lectuur

 1. Uitdagende vordering 1 Wiens Woord
 2. Bijbelgezegden over God
 3. Bordreklame voor God
 4. Woord van God
 5. Rond de bijbel
 6. Bible a guide – Bijbel als gids
 7. Gods vergeten Woord 6 Verloren Wetboek 5 Ketters
 8. Jezus’ mirakelen voldoende om zijn identiteit te bewijzen
 9. De Ekklesia #10 Addendum 1: een moderne theocratie?
 10. De Ware Kerk
 11. Drie jaren en terugkijkend op meerdere decennia
 12. De nacht is ver gevorderd 14 Studie 3 Lessen uit het verleden 3 Hizkia-Sedekia, Jesaja-Jeremia
 13. De nacht is ver gevorderd 16 Studie 3 Lessen uit het verleden 5 Aanpakken
 14. Gelukkig de mens die niet de raad volgt van wie zonder God leven
 15. Hellevuur

+++

Verder gerelateerde lectuur

 1. Hoe kan ‘n liefdevolle GOD mense hel toe stuur?
 2. Goddelike Oordele en Tekens van die Tye
 3. zelfdoding een raadsel
 4. Engouement pour le satanisme et la magie noire : l’Église catholique manque d’exorcistes
 5. Scripture for Tuesday, August 29 (8/29)
 6. With Apocalyptic Disaster Approaching, Is Intercessory Prayer a Christian Ministry?
 7. Exorcist director William Friedkin left completely terrified filming a real life exorcism for his new documentary
 8. Conditions in the camp worsen
 9. The Cross Exalted In Our Souls – The Joy of the Holy Spirit – A spiritual feast day
 10. Basics Everyone Should Know About “Hauntings” – #1
 11. Wardruna’s Helvegen – Who Shall Sing Me Into the Death-Sleep?
 12. Mythology
 13. Mormons are going to hell?

+++

Man enticed to long for more

From the onset of times the human beings showed the want for more. The woman was enticed by what God asked her not to touch.

Adam and Eve in the garden of Eden

Adam and Eve in the garden of Eden (Photo credit: Wikipedia)

For the first man and mannin the Tree of Knowledge of Good and Evil, in the middle of the Garden of Eden, looked so attractive because they knew it could give something they had  not yet. They too wanted to have knowledge of good and evil like their Creator had. They longed for having as much knowledge and power as their Divine Maker had. This is their greed, because they had everything what a man needs. Everything was provide for by the Most Highest.

Though the thoughts of the man and mannin, Adam and Eve, was preoccupied with gain. They thought it could well be that God hold something hidden for them, which they too could use. As such they did not trust God and showed how they wanted to come on the same level as Him and that they wanted ore than He had given them.

The giving in to the temptation (the nachash) was bringing them to mutiny, revolting against their Divine Maker.

It is that revolt against the Divine Creator that still bothers mankind today. Today also the preoccupation with material things rather than intellectual or spiritual things brings people further away from God. Having received the knowledge of good and evil each individual should know what is good and what is bad. People who have come to the Christian faith for sure should know that when they are preoccupied with material things, that would be definitely wrong.

We do not say that you as a Christian may not have your own house, a car, a television or hifi set. There is no objection against having material things, but the obsession with acquiring and caring for “stuff” is a dangerous thing for the Christian.

Already in the Garden of Eden God gave a signal that He wants an intense connection with man. Man’s thought should go in the first instance to its Maker. After man got expelled from the Garden of Eden God insisted still to have a pure connection with Him, not giving more attention to material objects or subjects, not having idols placed in a higher ranking than the God above all gods.

Man has to be careful how he treats others and how he gives attention and obligation or glorification to others. Any preoccupation, obsession or fascination with anything other than God, man should know, is something what displeases God. He wants us to love us above all persons and above all things. It is with all our heart that we should give honour to the Most High.

“Love the LORD your God with all your heart and with all your soul and with all your strength.” (Deuteronomy 6:5 NIV)

Jesus called that love for God the first and greatest commandment. (Matthew 22:37, Mark 12:30, Luke 10:27). All our passion and prayer and intelligence should go in the first instance to Jehovah God.  When we do that we shall be able to find life.

“”You have answered correctly,” Jesus replied. “Do this and you will live.”” (Luke 10:28 NIV)

therefore we should be very careful and attentive into what we put our energy and for what we want to strive. It is what is deep in our heart that God knows. He knows what we rally want and wherefore we long.  In our heart should be the choice for God and not for material things.

The Elohim, Jehovah God should be our focus. Our eyes should be directed on Him.  He alone is worthy of our complete attention, love and service. To offer these things to anything, or anyone, else is idolatry.

We should recognise that when we are wanting for other things than those which are important in the Eyes of God, than we fall for the weakness of man.

The end of the Edenic period, Adam and Eve are...

The end of the Edenic period, Adam and Eve are thrust into a bleak Antediluvian world. Thomas Cole, 1828 (Photo credit: Wikipedia)

It is true, man is caught up in the cares of the world and the deceitfulness of riches and the desires for other things that have entered this world and choke it. But we should know that the material gain the world wants us to believe would make us happy, is just an empty soap bell.

“but the worries of this life, the deceitfulness of wealth and the desires for other things come in and choke the word, making it unfruitful.” (Mark 4:19 NIV)

We should not be fashioned according to this world, but should listen to the words of the sent ones from God, like to Jesus Christ, and follow the examples of them, living in humility and simplicity, always following not our will but the Will of God.

“Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God’s will is—his good, pleasing and perfect will.” (Romans 12:2 NIV)

We must come to see that the word of material wealth proves unfruitful. We are cheating ourselves by thinking that we will be happy or more fulfilled or content if only we had more of whatever it is we are chasing. This is a lie from the father of lies, satan, which every adversary of God still wants us to believe today that we better not believe in God and try to earn as much money as possible in every way we can. Many are using bad ways to gain capital and do not mind what others may think of it or worse what God might think of it. Though for sure God shall take it into account. One day there shall be a moment of judgement for man. Then it will be time to justify for the actions that one has taken.

Those adversaries of God wants us to be chasing after something they know will never satisfy us so we will be kept from pursuing that which is the only thing that can satisfy — God Himself.

Many are blinded by those satans and do not come to see that the financial gain or the material wealth is the mammon, the killer of mankind.

All should know that one cannot serve both God and money.

“”No servant can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and Money.”” (Luke 16:13 NIV)

When we put our eyes on that material gain we shall be deceived and disgusted to continually feeling dissatisfied, never feeling contented. We must seek to be content with what we have, and materialism is the exact opposite of that contentment. It causes us to strive for more and more and more, all the while telling us that this will be the answer to all our needs and dreams.

The infallible Word of God sheds light on how human beings best live and unto what they best give attention in their life. That life does not get its satisfaction in the abundance of the things which a person can come to possess.

“Then he said to them, “Watch out! Be on your guard against all kinds of greed; a man’s life does not consist in the abundance of his possessions.”” (Luke 12:15 NIV)

Man’s eyes should be focused on that what is much more important in life than the treasures of this world: the Kingdom of God.

“But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well.” (Matthew 6:33 NIV)

Long before the master teacher Jeshua was born there was a man who had enough material wealth as one of the richest kings of the world. King Solomon had no shortage of anything and had absolutely everything what he desired. Though he also came aware that was not really what brought him happiness.  He declared,

“Whoever loves money never has money enough; whoever loves wealth is never satisfied with his income. This too is meaningless.” (Ecclesiastes 5:10 NIV)

Be aware that whoever loves wealth shall never be satisfied with his income. Perhaps it can take a long time before we come to such awareness. In the end, Solomon came to the conclusion that there is one greater thing we do have to bear in mind.

“Now all has been heard; here is the conclusion of the matter: Fear God and keep his commandments, for this is the whole [duty] of man.” (Ecclesiastes 12:13 NIV)

+

Preceding articles

Building up the spirit of the soul

Back from gone #2 Aim of godly people

Matthew 5:38-42 – 5. The Nazarene’s Commentary on Exodus 21:24

Matthew 6:1-34 – The Nazarene’s Commentary on Leviticus 19:18 Continued 1 Charity and neighbour love

Matthew 6:1-34 – The Nazarene’s Commentary on Leviticus 19:18 Continued 2 Prayer and neighbour love

Matthew 6:1-34 – The Nazarene’s Commentary on Leviticus 19:18 Continued 3 Forgiveness and neighbour love

Matthew 6:1-34 – The Nazarene’s Commentary on Leviticus 19:18 Continued 4 Treasures’ and neighbour love

++

Additional reading

 1. God above all gods
 2. An openingschapter explaining why things are like they are and why we may have hope for better things
 3. Bereshith 2 Man and Woman placed in a Royal Garden
 4. Orders for the first human beings and Rebellion against their Maker
 5. The figure of Eve
 6. Moment of getting knowledge and its consequence
 7. Scattered, broken, thwarted reflection of God
 8. Sources of evil
 9. The 1st Adam in the Hebrew Scriptures #4 The Fall
 10. The 1st Adam in the Hebrew Scriptures #5 Temptation, assault and curse
 11. The 1st Adam in the Hebrew Scriptures #6 Curse and solution
 12. The 1st Adam in the Hebrew Scriptures #8 Looking for the 2nd Adam
 13. A Living Faith #4 Effort
 14. Faith and trial
 15. No good thing will he withhold

+++

Further reading

  1. Living
  2. Need and Want
  3. Livable Wages
  4. Greed
  5. Vanity and Greed
  6. Thingamabobs? I Got Twenty… I Want More!
  7. The Price Of Keep Wanting More.
  8. Greed for money
  9. An irrational reward system
  10. Our Entire Economy Is Based On A Massive LIE That Is Killing People
  11. Greed is God: How economics became a religion
  12. How much is enough?
  13. Too Much Stuff (Part 2)
  14. Enough by John C. Bogle
  15. They Deceived Him
  16. A Holy Judgement 
  17. When Does It All End?
  18. That there are people who are convinced they can give more to their family and should not bother about it proves Jack Bennett with his text: No Shame In Wanting More
  19. But that there are some things we can do without and some things we cannot do without, such as a clean conscience and a useful life, may give to ponder you the text:Quotes of Note #9 On Money & Wealth
  20. The power of greed’: Greed is one of Christianity’s seven deadly sins, and it predates capitalism. In our society, who is greedier – the consumer or the capitalist? Are there any positive aspects to greed?
  21. The Price is Wrong: No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. (Mat 6:24, ESV)
  22. Rich Toward God While they may not be mutually exclusive, if we are honest with ourselves, they frequently are in competition. Pursuing possessions on earth often has a way of cutting into laying up treasures in heaven.
  23. Avoiding covetous distractions
  24. Quick Thought – Monday, July 17, 2017
  25. Jesus Was Out
  26. Four things that kill the fire of God 
  27. Stop The Greed
  28. Starve the beast
  29. Self-discipline: How Much Land Does a Man Need? by Leo Tolstoy
  30. The Rich Man and Lazarus
  31. Generosity by Johannes Brahms
  32. 2 Kings Chapter 15
  33. No Other Gods
  34. Idols In The Temple, Part One
  35. Why Is God Jealous?
  36. 3 Kinds of Idolatry
  37. Patriotism — self-examination losing out to self-infatuation? “Patriotism is the go-to religion of those who would worship a super-sized version of themselves and seldom quibble to persecute non-believers, foreigners and conscientious objectors. It is a grandiose
  38. Depravity may lie in two extremes
  39. Conversion
  40. Whose God is it anyway?
  41. Modern Romans
  42. Why Make Idols?
  43. Evangelicalism’s Golden Calf
  44. Shabbat Balak: the Holy and the Idolatrous
  45. Weekly Torah Commentary – Mattot-Maasei July 21, 2017
  46. The Problem of American Worship
  47. Whom are you serving?
  48. Verse of the month: July 2017

  +++

 1. Related articles

Nazarene Commentary Matthew 4:5-7 – A Temptation to Test God

Matthew 4:5-7 – A Temptation to Test God

|| Luke 4:9-12

MT4:5 Then the Devil took Jesus along into the Holy City[1] and stationed him on the Temple[2] battlement MT4:6 and the Devil said to him, “If you are a son of The God hurl yourself down, for it has been written [in Psalms],[3] ‘He will give His angels charge regarding you and upon their hands they will lift you so you will never strike your foot[4] upon a stone.’” [Psalm 91:11, 12] MT4:7 Jesus replied to the Devil: “Again it is written,[5] ‘You shall not put YHWH your God to the test.’[6] [Deuteronomy 6:16]

*

Fotografía del Templo de Jerusalén en la maque...

Maquete of the Temple in Jerusalem (Photo credit: Wikipedia)

After being led by the Pneuma to be tempted into the desert [see also (James 1:13,)] Jeshua, the son of God, was taken to  the pinnacle of the temple, to overlook the city of Jerusalem, which has to be the capital of the Kingdom of God. Jesus once again is mislead by the thoughts which promise him that angels on their hands shall bear Jesus up when he jumps from the high wall.

Jesus did not want to test God. He had enough trust in Him and knew everything would happen like God had it in His Plan according His time set. Jesus also did not need a sign to have a proof who he was.  He was well aware that he was a son of David, a son of Abraham and a son of God. He also knew very well that God is the Most Powerful of all beings. He did not have to get a prove of that.  Satan, the adversary of God, also knows it very well that God is the Omniscience, Omnipotent, Absolute Sovereign. Both knew how the Elohim Hashem is the Most High Almighty Who conducts His army of angels like He wants to do it.

Jesus himself had to believe he was a son of God, like we should have to believe that as well likewise that Jesus is the sent one from God and not God Himself.

“”I tell you the truth, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be condemned; he has crossed over from death to life.” (John 5:24 NIV)

In this world we may find lots of people who want to find out if God really exist or would do this or that for them. We also may find lots of people who have changed their god because when they prayed, asking their god to do a certain thing, when he did not do that, they left him or her. (This happens a lot in South America, where so called Catholics have a pleiade of gods and goddesses.)

In this fragment we do hear again one of the many “ifs” the adversary of God sows in the world.
He brings up to the sent one from God:

 1. If thou be the Son of God, turn stones into bread {#Mt 4:3 }
 2. If thou be the Son of God, leap from the top of the temple {#Mt 4:6 }

which shall later be repeated

At the Cross, if thou be the Son of God, come down from the cross

 1. The cry of the rabble {#Mt 27:40 }
 2. The cry of the soldiers {#Lu 23:37 }
 3. The cry of the thief {#Lu 23:39 }

Today in Christendom we still find lots of people who still not want to believe Jesus is the son of God, but prefer to make him a god son, hoping that he would do more and better things than his heavenly Father the Only One True God. They keep preferring to believe in some one who could be seen instead of trusting the One no man can see and live.

**

[1] Holy City: Jerusalem. The New Jerusalem is called “the holy city” in the Book of Revelation (Revelation 11:2; 21:2, 10; 22:19).

[2] Temple: The Greek here is HIEROU.

[3] It has been written [in Psalms]: The Devil quotes Scripture. The quotation is Psalm 91:11, 12.

[4] Your foot: Is there a sarcastic allusion to Genesis 3:15?

[5] Written: The quotation is from Deuteronomy 6:16.

[6] Test: Compare 1 Corinthians 10:9.

+

Preceding

Nazarene Commentary Matthew 4:1-4 A Wilderness Temptation

Nazarene Commentary Luke 2:25-35 – Simeon’s Blessing and Warning

Jehovah God Maker of the entire universe served by a well-trained army

Next:

Nazarene Commentary Matthew 4:8-11 – A Temptation to Gain World Rule

Nazarene Commentary Matthew 4:12-17 – Galilee Saw A Great Light

Nazarene Commentary Matthew 4:18-22 – The Calling of the First Disciples

Nazarene Commentary Matthew 4:23-25 – Kingdom Preaching and Healing Draws Crowds

++

Additional reading

 1. satan or devil
 2. First month of the year and predictions
 3. Jesus begotten Son of God #6 Anointed Son of God, Adam and Abraham
 4. Patriarch Abraham, Muslims, Christians and the son of God
 5. A Start for looking at the unseen and the treasure to look forward to
 6. Looking at the seen and going for the unseen
 7. Song of Praise for the Elohim Set-Apart
 8. God’s wrath and sanctification

+++

Further reading

 1. Daniel Fast
 2. April 10, 2016
 3. Exodus 17:2 Testing The Lord By Grumbling
 4. Judges 6:36 | Fleece Moment
 5. The Temptation of Jesus
 6. January 7 Matthew 4:1-11
 7. SMS 145 Matthew 4:4
 8. Nothing to Prove
 9. Dubious Authority
 10. A journey in the Wilderness
 11. Miss Jane Pittman and the Temptation of Christ
 12. May 20 @ Luke 3-4
 13. The temptation of Jesus (Word among us)
 14. Temptation of Christ
 15. The Temptation’s of Christ Explained
 16. Food, Power, and Minions #1
 17. Food, Power, and Minions/ Today Woodstock, Tomorrow the World!
 18. Food, Power, and Minions #3
 19. Mathew 4: Lessons from the temptation of Jesus
 20. Are We Testing God?
 21. Christians & Depression IV: The Truth
 22. Dead Sea Blues
 23. Wilderness, Temptation, & Life…
 24. Temptation, and Beauty
 25. Here’s an honest admisson, maybe you can identify with me
 26. Do You Require Proof?
 27. Letting go of the fear of the darkness
 28. When we mess up: Jesus was tempted in every way we are
 29. Wilderness Jesus: Sermon for Lent 1, 2016
 30. The Wilderness of Lent: A Sermon for the First Sunday in Lent, 2016
 31. Why Jesus is not Like Evel Knievel
 32. Trusting in God Alone
 33. Lead me into temptation – just one more time!
 34. Getting Testy
 35. Are We Testing God?
 36. Tribulation: Temple or Tabernacle Tent

+++

Save

Nazarene Commentary Matthew 4:1-4 A Wilderness Temptation

Chapter Four:
Three tests and Kingdom preaching

Matthew 4:1-4 – A Wilderness Temptation: ‘If you are a son’

|| Mark 1:12, 13; Luke 4:1-4

MT4:1 Then Jesus was led[1] up into the wilderness by the Pneuma to be tempted[2] by the Devil.[3] MT4:2 After fasting for forty days[4] and forty nights he felt hungry.[5] MT4:3 And the Tempter approached Jesus and said to him, “If you are a son[6] of The God tell these stones[7] to become loaves of bread.”[8] MT4:4 But, Jesus replied and said to the Devil: “It has been written[9] [by Moses]: ‘Not on bread alone will humans live, but upon every utterance[10] coming forth through God’s Mouth.’” [Deuteronomy 8:3]

*

Temptation of Jesus in desert. HOLE, WILLIAM: ...

Temptation of Jesus in desert. Hole, William: The Life of Jesus of Nazareth. Eighty Pictures. (Photo credit: Wikipedia)

The sent one from God after he was baptised went into the desert to meditate. Being alone with his thoughts did not liberate him from bad thoughts coming up in his mind. Jesus was allowed into the wilderness to be tested, like all of us are allowed to be tested and to prove ourselves.

God has given mankind the freedom to think and to take decisions for him self. God is no dictator Who prohibits man to think and to decide for himself. Though we should know that already from the beginning of times man has shown to have a sort of weaknesses, doubting those who are higher placed than they. The first human beings rebelled against the Most High Maker. They took adversary against God. The adversary of God or satan is in each of us and Jesus as a man of flesh and blood had this also in him.

Satan or the the ‘tempter’ brings man to question the relationship with God. He also caught Jesus to be a prey. A young man starting his public life and having to prove himself for the community. Fasting, having hunger, knowing we need our daily bread, the tempter tried to seduce Jesus with the offer of ‘bread’.

We may not forget what is the cause of the temptation  of man, they wondering if God had the right to be their ‘dominant’ or their ‘Father‘. Many do forget that is the whole key to the fall of man. Man not willing to accept God as their Father, Who may tell them what to do.

Satan wants us to believe that we’re not children of God. When the adversary of God tours around us, in our mind, temptation will come in the form to make use doubt the position of the Most High God. Man gets blinded by his own thoughts which try to mislead him.The adverser will use our relationship with God as a weapon against us. He also wants us to believe we do not need God, but that we are able to live on the material of the earth, like bread, and that those goods will keep us alive.

From this chapter we also can see that baptism is no liberator of temptation. When we are baptised it does not mean that we would not any more be tempted or would not sin any more. Be not mistaken, the adversary of God is always there to get us away from God. Even when we are sometimes doubting he will be more at work.

English: Temptation of Christ in the Wilderness

Temptation of Christ in the Wilderness (Photo credit: Wikipedia)

Perhaps the moments we take time to think about everything and to be just on our own, meditating, are the most dangerous moments to become tempted, doubting ourselves, our own ‘I am‘ and the Most High ‘I Am’ the ‘I Am that I Am‘ or the ‘I Am Who is‘.

Too many people do forget that Jesus could be and was tempted many times. God cannot be tempted, but Jesus as an ordinary man (though specially made by God) was like any man able to sin, but never did sin. Jesus never went against the wishes of God. He could put his own will aside for doing the Will of God.

**

[1] Was led: Mark 1:12 says the Spirit “drove” so that Jesus became “driven” into the desert.

[2] Tempted: God cannot be “tempted” (James 1:13,) though Jesus is here, three times.

[3] Devil: The Greek is DIABOLOS. Meaning “Slanderer,” or “Liar,” this name for Satan occurs 36 times, never in the Hebrew Bible and first here. Note that the Dragon is on hand when the “woman gives birth” to a spiritual Son (Revelation 12:4).

[4] Forty days: An experience shared by only two others: Moses and Elijah (Exodus 24:18; 1 Kings 19:8).

[5] Hungry: Jesus becomes hungry several times in the Gospel accounts (Matthew 21:18; Mark 11:12). May it be assumed that God cannot become hungry?

[6] If you are a son: Two things are noticed here: the word “if” is an attempt to create doubt; and, the Devil calls Jesus “a son” knowing full well he is “the Son.”

[7] Stones: These have already been mentioned when John spoke of God’s ability to make sons of Abraham from stones (Matthew 3:9).

[8] Bread: Self-denial was the law of our Lord’s mission (Philippians 2:6-8).

[9] Written: The first Bible verse quoted by Jesus (Deuteronomy 8:3).

[10] Utterance: The Greek is RHEMATI. Or, KJV: word; RHM: declaration; KNX: words.

 

+

Preceding articles

Nazarene Commentary Matthew 3:1-6 – A Wilderness Baptist Prepares the Way

Nazarene Commentary Matthew 3:7-12 – Opposition and Two Baptisms

Nazarene Commentary Matthew 3:13-17 – Jesus Declared God’s Son at His Baptism

Nazarene Commentary Luke 3:15-17 – The Baptisms of the One Coming

Nazarene Commentary Luke 3:21-23 – The Baptism of Christ

2015 the year of ISIS

Next:

Nazarene Commentary Matthew 4:5-7 – A Temptation to Test God

Nazarene Commentary Matthew 4:8-11 – A Temptation to Gain World Rule

Nazarene Commentary Matthew 4:12-17 – Galilee Saw A Great Light

Nazarene Commentary Matthew 4:18-22 – The Calling of the First Disciples

Nazarene Commentary Matthew 4:23-25 – Kingdom Preaching and Healing Draws Crowds

++

Additional reading

 1. To mean, to think, outing your opinion, conviction, belief – Menen, mening, overtuiging, opinie, geloof
 2. Words to inspire and to give wisdom
 3. What we do
 4. The I Am to explore
 5. Just One More Minute
 6. satan or devil
 7. Satan the evil within
 8. The Son can do nothing of his own accord
 9. Thou shalt worship the Lord thy God
 10. Sayings of Jesus, what to believe and being or not of the devil

+++

Further reading

 1. Jesus is tested – In the wilderness
 2. Temptation in the Desert
 3. The Temptation of Jesus
 4. Dealing With Temptation
 5. But Deliver Us from the Evil One
 6. Watch Over Us
 7. Does God Love Satan? (1 of 2)
 8. The Devil Made Me Do it…
 9. Getting Testy
 10. When we stumble
 11. Love Came Down in Obedience/L’amour est descendu dans l’obéissance
 12. 40 days
 13. 40 days and 40 nights
 14. SMS 144 Matthew 4:2-3
 15. Stones Into Bread
 16. My Life As An Itchy Man
 17. The Camera

+++

Save

Save

Old and newer King James Versions and other translations #9 Restored names and Sacred Name Bibles

In the previous chapter we showed that in the 1980ies and 1990ies publishers looked for way to have some cheap material easily printed and reproduced. For them the Word of God or the Bible looked very handy to use, because when they changed here and there some words they could publish it freely without having to bother about copyrights. In those years lots of economical and political problems started showing up, the Gulf War and beginning pressure from Islamic terrorist groups, making that people went looking for alternatives and solutions for making their life better.

The classic New Testament edition of The Good News Bible

From the time that all sorts of translations were provided for different groups of people, like housewives, prisoners, blue-coloured workman, modern women and modern man – Good News for modern man New Testament in Today’s English Version

Many publishers knocking the ball around presented booklets, pocket editions but also hard-covers with fragments and with full texts of the Bible. Many wanted to bring out a ‘fresh’ or ‘up-to-date’ Bible translations which could draw on a particular group of people or could be favoured by a particular denomination. For some it did not matter so much when the words got twisted a little-bit or when the translation was so loosely done it went very far from the original Holy Writings.  The Good News Bible, which also presented a version for the ‘modern man’ is such a Bible translation were too much liberty is taken, but which manage to continue to exist until today.

Poverty and Justice Bible (CEV)Though for those thematic bibles, like the Poverty and justice Bible [2009; using the clear Contemporary English Version (CEV) text], the Street bible (2003) or The Word on the Street (2004), which was was one of the bestselling religious books for the next two years, Modern Man Bible, Women’s devotional Bible,the aim may well have been to help people to apply God’s Word to their everyday life, but too many do forget that all those notes are human additions. Lots of readers of such works take those human notes as part of the bible and start thinking that the bible is saying what those theologians say.

The full versions and study Bibles, like the The Full Life Study Bible (revised as the Life in the Spirit Study Bible) could find a long life, whilst the books which had only a selection of Bible texts have disappeared in obscurity.

The Liberator (2006) a retelling of the life of Jesus based on the gospels Matthew, Mark and Luke, could find perhaps a prolonged life because of the Lacey Theatre Company toured shows based on this book in 2007 and 2008, and extracts also being performed in “St David’s Praise” (31 May 2008, St David’s Hall in Cardiff).

English: Titlepage and dedication from a 1612-...

Titlepage and dedication from a 1612-1613 King James Bible, printed by Robert Barker. (Photo credit: Wikipedia)

Coming closer to the 400th birthday of the publication of the Authorised King James version, several companies also started bringing new King James Versions, whilst others found it time to not only update the language but to restore the names and present the words like it would be linguistic right.

Some of the new King James versions around the turn of the century did not alter the language much, like the minor very conservative update of the King James Version, the 21st Century King James Version bible, which stays true to the Textus Receptus and does not delete Bible passages based on Alexandrian Greek manuscripts. Obsolete and certain archaic words are eliminated but further it preserves the traditional Biblical language, making it possible to have all those using a King James Bible to follow easily. The 21st Century King James Version has also been released in an edition with the Apocrypha and without the unusual formatting; this is known as the Third Millennium Bible.

Having taken 7 years to complete the New King James Version (NKJV) already commissioned in 1975, published by HarperCollins (a subsidiary of News Corp), conceived by Arthur Farstad with 130 biblical scholars, pastors, and theologians, alters the language more significantly from the 1611 King James Version, but still trying to retain the purity and stylistic beauty of the original.
The exceptionally rich and accurate translation of the Holy Scripture became first available in 1982 but got more in the picture around the 400th birthday of the original KJV, also receiving some new study edition.

The NKJV Study BibleThe purpose of the New King James Version was to preserve the authority and accuracy, as well as the rhythm and beauty of the original King James while making it understandable to 21st century readers. The result is an even better King James, scrupulously faithful to the original, yet truly updated to enhance its clarity and readability. There are several other good modern Bible translations available, but none does a better job of presenting the accuracy, beauty, and clarity that Bible readers need than the New King James Version. The Second Edition includes more features according the editors to make it the best all-purpose study Bible which sold to date: more than 1.3 million and more than 60 million copies for the stand alone NKJV.

The NKJV claiming to be “more accurate” because it leaves untranslated words like “Gehenna,” “Hades” and “Sheol” is misleading the people and has the only reason not to bump some church-member’s head. They choose for security not to knock against those who keep insistently wrong teachings of having gehenna/hades/sheol being a place of doom, the hell, where so called sinners would be penalised for their sins, instead of an abode of the dead, the grave/tomb. For that reason also many present bibles are afraid to print the Divine Name of God (יהוה) where it stood in the original writings, because also there people would come clearly to see about whom is been spoken and soon would come to see the difference between Jehovah God and Jehovah God His only begotten beloved sonיהושׁע Jeshua, where all of those KJV’s print Jesus.

But some of the newer versions restored the names. By them avoiding, where most trinitarians loved to see “Lord“, having titles placed instead of the original names, using the names of the people makes it much clearer for the bible reader about whom is been spoken, and as such mistaking one person fro the other is avoided. This way the Restored Name Versions and the New European Version are King James versions which haven taken up the old way of presenting God’s Name like it was in the original King James version, to leave no doubt when is spoken about the God of gods or about the son of God.

For the English Bible translations God’s Divine Name was already in the William Tyndale Bible of  1530 and in the King James Version in 1611. The excuse of avoiding the risk of taking God’s name (יהוה/YHWH) in vain, according to devout Christians was not necessary any more, because Jeshua liberated us from the curse of sin and restored the relationship between God and man. After the sacrifice of God‘s only begotten son, man does not have to be afraid any more to come up to God and speak to Him using His Sacred Name. Being convinced of the restored relationship and feeling that we as children of God not only may use His Name but should spread His Name, several Sacred Name Bibles started seeing the light.

When we look at the original texts and see how frequent that Divine Name appears, and hear how God speaks about His Name, we should comprehend its importance. The Tetragrammaton occurs 6,828 times in the Hebrew text (BHK and BHS). This is confirmed by the Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament, Vol. I, edited by E. Jenni and C. Westermann, 3rd ed., Munich and Zurich, 1978, cols. 703, 704. The New World Translation renders the Tetragrammaton as “Jehovah” in all occurrences.

The knowledge of the correct pronunciation of God’s name was there at the time of Christ, as it was heard at least by the high priest until 70 CE  and respectively its utterance was common practice until at least the 1st century CE, but Hebrew speaking people can and do read the name in some groups as well as the majority of Messianic Jews who also accept that the relationship between God and man is restored by the Mashiah or Messiah.

The Jerusalem Bible: Reader’s Edition Hardcover – Abridged, February 15, 2000

Though throughout history there have been several versions which used God’s Name Jehovah or placed Yahweh for the Tetragrammaton, like The Jerusalem Bible (JB or TJB) (translated from the French La Bible de Jérusalem of 1956, revived and updated in 1973), first introduced to the English-speaking public at the time when the fear for the users of God’s Name (the Jehovah Witnesses started growing) in 1966 and published by Darton, Longman & Todd. As a Catholic Bible, it includes the traditional 73 books found in most English translations until the mid 19th century: the 39 books shared with the Hebrew Bible, along with the seven deuterocanonical books as the Old Testament, and the 27 books shared by all Christians as the New Testament. It also contains copious footnotes and introductions. It is the basis of the Lectionary for Mass used in Catholic worship throughout England, Wales, and the majority of the English-speaking world outside the United States and Canada, though the Catholic Bishops’ Conference of England and Wales has approved other translations for conditional liturgical use.

The New American Bible (With the Revised Book of Psalms and the Revised New Testament) New American Bible Revised ed. Edition by World Bible Publishing St

For the dioceses of the United States and the Philippines the New American Bible (NAB) Catholic Bible translation first published in 1970 is used, also being approved by the Episcopal Church in the United States. The spelling of proper names found in this edition departs from the ones found in older Catholic Bible versions, such as the Douay, and instead adopts those commonly found in Protestant Bibles.

The Revised New American Bible (RNAB) had the traditional phraseology — absent from the 1970 edition — restored to the New Testament, and having several non-traditional gender-neutral terms incorporated in its 1986 version. The New Testament was almost completely revised, and bears a much closer resemblance to the 1941 Confraternity version, as opposed to the much more periphrastic 1970 NAB NT. In 1991 the Book of Psalms was amended to introduce the use of extensive gender-neutral language. The last update is from 2011, including the newly revised Old Testament and re-revised Psalms, and the revised New Testament from the second edition.

Several English people did not like it that God’s Name was printed and would have preferred the Name of God be left unpronounced, or substituted with Lord or another title. In 1985, the English translation was completely updated. This new translation — known as the New Jerusalem Bible (NJB) — was freshly translated from the original languages and not tied to any French translation any-more (except indirectly, as it maintained many of the stylistic and interpretive choices of the French Jerusalem Bible).

When the the Catholic Truth Society in 2007 published the CTS New Catholic Bible, consisting of the original 1966 Jerusalem Bible text, prepared by the faculty of the Dominican Biblical School in Jerusalem, on the basis of the Hebrew and Greek and revised to match its use in lectionaries throughout most English-speaking countries, in conformity with the directives of the Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments and the Pontifical Biblical Commission the name “Yahweh” was replaced by “the LORD” throughout the Old Testament, which frequently departs from the traditional Masoretic text, and the Psalms have been completely replaced by the 1963 Grail Psalter. The revised text is accompanied by new introductions, and textual and liturgical notes, supplemented as needed with material from the notes to the New Jerusalem Bible.

In the 1990s the ex-Jehovah Witness Mark Heber Miller started working at a contemporary American literal version with limited paraphrase translation with non-trinitarian notes. The Nazarene Friends, several Bible Students and the Belgian Christadelphians started using his work in progress. The Nazarene Friends and Belgian Christadelphians from the end of the 1990s started distributing a digital version in the Online Bible Biblical software program, with Larry Pierce, of his bible translation 21st Century Version of the Christian Scripture and of his Nazarene commentary.  After several Windows renovations and adaptations in the Online Bible program those modules did not work any more, and no computer technician could be found to rework the material. As such we and many others can not use it digitally, though brother Marcus Ampe is working at it and placing it again in an Online Bible module. The printed copies where offered to the public from 2007 onwards.

https://i0.wp.com/isr-messianic.org/assets_c/2012/06/scriptures-hardcover-slipcase-thumb-850xauto-348.jpgConcerning “the scriptures” we can think of any Religious texts (also known as scripture, or scriptures, from the Latin scriptura, meaning “a writing” ) having the texts which various religious traditions consider to be sacred, or central to their religious tradition.

Religious texts may be used to evoke a deeper connection with the divine, convey spiritual truths, promote mystical experience, foster communal identity, and to guide individual and communal spiritual practice. {Free encyclopedia Wikipedia on Religious text}

https://i2.wp.com/isr-messianic.org/assets_c/2012/06/scriptures-soft-and-pocket-editions-thumb-850xauto-347.jpgBut we, like other Belgian Christadelphians, Messianic Jews and Messianic Christians (sic), use also a literal Bible translation with the name “The Scriptures“, which follows the order of books of the Hebrew Scriptures, the Tanakh, and restored the Name of the Most High, (יהוה) throughout. Where it had become fashion in the 1980ies and 1990ies to replace the tetragrammaton with the title Lord instead of putting the Divine Name where it should belong, in 1998 the Institute for Scripture Research (ISR) published “a literal translation of the Bible in English”. In the 2009 version they made it easier having the Hebrew names of Book Titles placed on the right hand pages with corresponding traditional English names on the left hand pages. They do not only use the divine Name (the tetragrammaton), יהוה, {Jehovah} but also restored original Hebrew personal names of people and places, such as “Yirmeyahu” for Jeremiah, “Yeshayahu”, for Isaiah and “Mosheh” for Moses and in the Messianic Scriptures, or New Testament, יהושׁע { Y’hoshua / Yeshua = Jeshua for Jesus his real name}, “Mattithyahu” for Matthew etc..

(Hebrew names are also used where possible for annual festival days, as well as being used, minimally, for ambiguous words).

https://i1.wp.com/isr-messianic.org/assets_c/2012/06/scriptures-gilded-edges-leather-thumb-850xauto-345.jpgOpposite to the Hebraic Roots Version Scriptures (HRV), which contains over 2000 footnotes giving important alternate readings from the Aramaic Peshitta Tanakh, Aramaic Targums, Dead Sea Scrolls, Greek Septuagint, and Samaritan Pentateuch, The Scriptures has no place given for doctrinal comments from footnotes, explanatory notes etc., (including deletion of prophecy hairlines) in favour of more useful notes – thus clearing away obstacles to your unbiased study of Scripture.

For many english people accustomed to the KJV order of books it may demand some adaptation to come used to the original order of the Tanakh (Old Covenant Scriptures) which is restored according to the order of the Hebrew Scriptures, i.e. Torah, Neviim, Kethuvim. In the newer versions the New Covenant Writings (Brit Chadasha / New Testament), its allusions to the Tanakh are printed in Bold, and cross referenced to the Tanakh (Old Covenant Scriptures).

Dr. Chris J. Koster, with the aid and support of other scholars and textual experts from both Jewish and non-Jewish backgrounds in different parts of the world, was the original translator for the South African and English version. He formed the ISR so that it could continue the work, even after his death (+4 May 1995). At the ISR, which also publishes the Hebraic Roots Version Scriptures (HRV), the board of directors is now overseeing the on-going work of translation and revision. It was around the time of his death that brother Marcus Ampe got to know him and his work and asked if he could make a Dutch version of the work. He had requested the version in Afrikaans, but never got it. The text fragments from 1993/1995 he got and 1998 had some little differences with the 2009 and 2010 versions. (At the moment in the ecclesia we use the 1998 and 2010 version, next to the NWT and the Bible Students Reference bible.) Because of his daily work and Marcus Ampe writing for several websites the translation-work got very much slowed down, also by his work on the Christadelphian modules for the Online Bible program.

Don Esposito, Senior Elder of the Congregation of YHWH Jerusalem, for his Hebrew Roots Version used the original names of our Creator, but presented it from the Paleo Hebrew as YAHWEH (יהוה HWHY/YHWH), and for God’s Son, our Saviour he used Yahshua (יהושׁע Yeshua/Jeshua in modern spelling), throughout. Because there was no letter J at that time he kept to the Y.  Though than you also could say there did not exist a letter u and still should use the v or also for the w one still should, in that instance use, the vv. We do know also in the Catholic Imprimatur Bibles from the 1950ies there was written Yehowah, but in later prints this became modernised to Jehovah.  The “New Testament” portion is titled “The Ketuvim Netzarim” (“Writings of the Nazarenes”) and is also a Messianic Sacred Name Edition and is translated from the original Aramaic and Hebrew. The NT books are also in the original manuscript order (The Gospels; Acts; James, 1&2 Peter; 1,2,3 John, Jude; Pauline Epistles; Revelation) but the titles of the books are their Hebraic names. The HRV also divides the books into two sections The B’sorah (Goodnews) and The Sh’lukhim (Emissaries).

The HRV Complete Bible is by many considered to be the first complete Messianic Study Bible.

It was the 1993 Chris J. Koster version of the Scriptures which was also used for the HalleluYah Scriptures (HS). Designed for the Hebrew Roots of the Faith of the people of Israel with the Messianic restoration of the name of Elohim transliterated as YaHUaH from the tetragrammaton and God as YAH, Daniel W Merrick, PhD searched the Paleo Hebrew phonetic that show the Hebrew roots of the Christian faith which are embedded in many old testament prophesies and translated and transliterated the Hebrew Bible and Messianic writings.

Holding HalleluYah ScripturesShalom and Max Weiss also known as Deborah (Debra) and Ken Allen or Deborah and Ken Wessel, from New Zealand, seem to be the sole “voice” of www.halleluyahscriptures.com/ www.halleluyahscripturesproject.com (which is Halleluyah Scriptures in print since 2009) having Alan Horvath (Alan J. Post) as their frontman. The direction of Halleluyah Scriptures has been carried out publicly by Debra and Ken Allen-Wessel. Alan Horvath (the Vice President) has been recently thrust to the forefront as a public voice for H.S. and all funds, mail, etc have been redirected from Fort Wayne to New Brunswick, New Jersey.

Further there where Ted Ramp, President of Halleluyah Scriptures Inc. (Incorporated Dec. 6, 2012) – Fort Wayne, IN, Robin Ramp, Secretary of Halleluyah Scriptures Inc. , Erik Klausner, Marilyn Nave and Nance Whitaker who seem to have broken with Deborah (Debra) and Ken Allen and their the Halleluyhah Scriptures.

dssThe HalleluYah Scriptures wants to be the purest version and the closest to the Hebrew than any other version by far, and wants to take it very seriously the Torah Commands not to mention the names of false mighty ones especially when it pertains to the Father, His Son and His people…

This has taken years of research as it is not always obvious that English words are derived from pagan deities. Much diligent research has been done into assuring that there are no pagan words used to describe our wonderful Father and His Son and as such we also do not find the false name of the Messiah which was given in the 4th century to the rabbi, but which is now the common name, Jesus, coming from Issou or Hail Zeus. In this version all paganism and names of false gods that have traditionally been used in translation when pertaining to the the Father, His Son and His people have been avoided, and in many cases retain a Hebrew transliteration if the word is linked to paganism, though we do find some words which are still presented like a name, like Satan, though in the Name Meaning guidebook they print it right giving the reading the real English word ‘adversary’.  The reason they probably did not translate it this way in their translation is perhaps some of their translators do want to believe in a devilish figure, called ‘Satan‘ instead of heaving any adversary being called so.

Although the English language is replete with words derived from pagan deities, this translation has attempted to remove most, if not all of these words when attributed to the Almighty, His Son or His people. Problem for translators is that certain words or Hebrew terms have no comparison in English.

HalleluYah Scriptures chose to retain the Hebrew term “qodesh” for ‘holy’ or  ‘set-apart’ (for we are qodesh and not Set apart from Him), and removed all occurrences of the word “set” in obedience to the Word (Exodus 23:13, Josiah 23:7, Psalms 16:4). eg.

heliosUnderneath you may find on the left the HalleluYah Scriptures words and on the right the versions other restored Name Scriptures use:

qodesh vs set-apart*
Qadosh One vs Set-apart One*
qodeshi vs set-apart one*
qodeshim vs set-apart ones*
qodeshah vs set apartness*
put  vs set*
depart  vs set* out
lit vs set* (on fire)

spiritsDue to the fact that the term “spirit” in English carries so many confusing possibilities from ghosts to alcohol, HalleluYah Scriptures renders the Spirit of Yah in it’s Hebrew form Ruaḥ or Ruaḥ ha’Qodesh, like you may find Ruach also in “The Scriptures” and mark Heber Miller his 21st Century bible translation and the Nazarene Commentary.

In the HalleluYah Scriptures you may find Ruaḥ ha’Qodesh vs Set-apart Spirit, Ruaḥ vs Spirit and Ruaḥoth vs Spirits.

For the Messiah/Mashiah/Masschiah, to maintain the Hebrew origin of many words borrowed from the Greek texts, HalleluYah Scriptures used the Hebrew words in the following Mashiaḥ vs Messiah,  Mashiaḥiyim vs Messianic, talmidim vs taught ones, Gĕy-Hinnom vs Gehenna, Shabbath vs Sabbath and Shabbathoth vs Sabbat.

Because the title Master is linked etymologically with the goddess Maia through the common root word “Meg” the original Hebrew form of Adonai used in the Hebrew scrolls is used as the title for the Almighty. Some people teach that Adon is a pagan word based on the greek false god Adonis. But the Hebrew is the original form where as Adonis is just a copy used for wicked means. It does not mean the word Adonai is pagan.

HebrewTo retain the Hebrew origin of the qodesh Moedim (Appointed Times/Festivals) HalleluYah Scriptures rendered these Festivals in Hebrew.

HalleluYah Scriptures uses the words on the left.

Pesaḥ vs Passover

Matstsoth vs Unleavened Bread

Shaḇuoth vs Weeks

Yom Teruah vs Trumpets

Yom Kippurim vs Atonement

Sukkoth vs Booths

Yoḇĕl vs Jubilee

LIFE vs. HAI

lifeThe translators and publisher’s idea is that adding footnotes etc. is in conflict with the Word of God. According to them nearly all translations (including all Restored Name versions) add italicized words to the text in the attempt to ‘clarify’ certain portions causing much confusion and damage with the addition of these italicized words and in many cases goes against Deuteronomy 4:2 not to add to the Word.

Although there are a few situations where the context or root word may be translated with an ‘added’ word, HalleluYah Scriptures chose to remove as many as physically possible while maintaining a coherent translation. Space does not permit the number of italicized words that were removed and/or reworded, but amounts to well over 80% from the total of added words.

In many cases this required re-writing an entire verse to conform with the original language and this was not an easy job taking many months. The HalleluYah Scriptures translation team are working on the other 20% of added words and will make the changes in following print runs when completed.

HalleluYah Scriptures Review + Parallel + Hebrew Bible + Sacared Bible + Restored Name Bible + The Best Bible & Devine Name Bible + The Scriptures & Cepher Yahweh & Yahwah & waterproof bible 3For over 2 years a translation team has worked on two special editions, the HalleluYah Scriptures and Messianic Prophecies Fulfilled with the Jews their own language, Hebrew. That special book contains around 300 prophecies of Ha’Mashiach (Jeshua the Messiah) in the first Covenant alongside all their fulfilments recorded in the Renewed Covenant.

This will aid many people who do not believe that our Saviour was the promised Redeemer of Yisrael/Israel. This book will prove without a shadow of a doubt that Jeshua (Jesus Christ) is the Saviour.

***

You may visit the HalleluYah Scriptures web site and read more about this important project that has touched and changed thousands of lives forever. http://www.Halleluyahscriptures.com

***

No Footnotes, No Explanatory References, No Doctrines of Man! Just the Word of YHWH…

HalleluYah Scriptures Paralell Hebrew Bible & Messianic Prophecies Fulfilled New Book

***

BesoraAn other version using the Paleo Hebrew for the Names of the Creator and The Messiah is the Besora of Yahushua (Besorah being the Hebrew word for “message” or “report” = The message of Jeshua). Sadly, this translation has a number of notes throughout, including 60-odd pages of man’s writings, pictures and poems, with misleading doctrines. They transliterated the Name of the Messiah as Yahusha.

The Christadelphians have also some projects where a restored name version is sent out to those who want to read the word of God, so that it can be as a lamp to man’s feet and a light to our path, Psalms 119:105; 2 Peter 1:19. They have “The Scriptures” with the tetragrammaton and God’s Name Jehovah in it, but also distribute two older King James versions (with Jehovah) and a new King James version with the (transcribed) name Yahweh in it.

New European Version of the Bible with commentary

The New European Version of the Bible is a remediation of the King James Version into modern English, correcting some glaring issues in translation here and there. The NEV Bible is published in hard copy with a brief commentary on a few verses from each chapter, printed at the bottom of each page. At the back of the volume, there is a reduced version of the book Bible Basics. There is also an online version provided which has a dedicated page for each chapter of the Bible. On each page there is the Bible text, basic commentaries and links to other resources relevant to that chapter. There is also a “Deeper commentary” tab on each chapter. This gives some deeper insights on some Old Testament chapters; and in the New Testament, this tab connects to the New European Commentary. This is an in-depth, verse by verse commentary on the entire New Testament.

Duncan Heaster

Duncan Heaster

Duncan Heaster

The NEV is published by Carelinks Ministries who say to pray earnestly that this Bible and the distribution of it will play a part in the spreading of the Gospel worldwide before Christ returns. Though also for this editor we must give a warning.
They say they are Christadelphian, but out of experience we have found that they do not take on a Christian attitude, namely not willing to share brotherly love with each other. We do have the impression it is more a cult organisation around one ex-communicate Christadelphian preacher, Duncan Heaster who has written over 20 books and having edited “Gospel News” magazine for over 20 years, has a team of followers round him, who do a lot of great work, but once people get baptised in their organisation they do not want them to have contact with others. They do not want their members to share with other Christadelphians or Bible students. So please if you order a copy by them and would become interested in what they teach and want to get baptised, never forget those who brought you into contact with them.

We also want to make it clear that the New European Version isn’t a fresh translation. It is more a re-working into modern English of the Old and New Testament as found in the King James and American Standard Versions. In some difficult and controversial areas, the original Greek text has been retranslated in an attempt to provide dynamic equivalence in modern English, seeking to provide a text which is familiar to those who have been used to the traditional Bible versions, and yet which is sensitive to the needs of those for whom English is a second language. During the years 2010 – 2014, the project of sending Bibles to those who need them and supporting them in their Bible reading [or Bible studies] with other books and article, now being funded by Bibles Worldwide Trust has sent out over 50,000 Bibles. The largest numbers are to Russian speaking countries, to Africa and to many English speaking countries.

***

Free Bible Distribution, New European Version Free Bible with commentary

***

*

Find a.o.

 1. The 21st Century King James Version of the Holy Bible (KJ21®)
 2. KJ21-Bible on line
 3. New King James Version on line
 4. Compare Translations
 5. The Jerusalem Bible
 6. The Jerusalem Bible (Catholic)
 7. Catholic Jerusalem Bible on line
 8. The Jerusalem Bible in pdf
 9. Daily Reading for Thursday, November 24th, 2016: Babylon has fallen, Babylon the Great has fallen
 10. Have any Christian denominations publicly raised concerns about the Catholic Jerusalem Bible?
 11. NAB – Books of the Bible in Canonical Order
 12. Confraternity of Christian Doctrine (CCD) owning the copyright on the New American Bible, revised edition translation.
 13. USCCB- Revised Edition of New American Bible
 14. Articles on the New American Bible, revised edition (NABRE), the first major update to the New American Bible (NAB) translation in 20 years
 15. Vatican The New American Bible on line
 16. New American Standard Bible NAS on line – 1971, widely regarded as one of the most literally translated of 20th-century English Bible translations next to the New World Translation.
 17. 21st Century Version of the Christian Scripture or Mark Heber Miller Bible
 18. Friends of the Nazarene a spiritual community of Messianic Christians
 19. 21st Century Version of the Christian Scriptures (NCMM)
 20. Newspaper article on Mark Heber Miller
 21. Download Nazarene Commentary 2000
 22. ISR – The Scriptures
 23. HRV Scriptures
 24. Hebraic Roots Bible – pdf
 25. HalleluYah Scriptures
 26. If you are interested in what form and style the HalleluYah Scriptures will look like Read This.
 27. HalleluYah Scriptures review
 28. We’ve been duped! {Note: Marcus Ampe also had promoted the HalleluYah Scriptures in 2011 and later and got many complaints. This year he contacted that organisation again an could find a copy in his letterbox this October. We too are willing to give another chance to that organisation, and therefore would like to ask readers who order a copy to let us know how it goes and if they really get a copy for free or at reasonable price and how long after they ordered it.}
 29. Entire New Testament commentary here (pdf) or by book at NEV info
 30. The Holy Bible Old and New Testament New European Version (Word format)
 31. For your hardopy Free New European Version Bible
 32. NEV Bible with commentary for Windows Phone [.xap file]
 33. NEV Bible and Commentary for E-Sword [.bblx file]
 34. NEV Bible for MySword .bbl file
 35. NEV Bible for theWord .ont file
 36. NEV Bible with commentary for Android [.apk file]
 37. About Carelinks Ministries
 38. Audio Bible NEV (New European Version)

+

Preceding articles:

Old and newer King James Versions and other translations #1 Pre King James Bible

Old and newer King James Versions and other translations #2 King James Bible versions

Old and newer King James Versions and other translations #3 Women and versions

Old and newer King James Versions and other translations #4 Steps to the women’s bibles

Old and newer King James Versions and other translations #5 Further steps to women’s bibles

Old and newer King James Versions and other translations #6 Revisions of revisions

Old and newer King James Versions and other translations #7 Jewish versions

Old and newer King James Versions and other translations #8 Selective Bibles and selective people

Building up the spirit of the soul

A fact of History or just a fancy Story

++

Additional reading

 1. Book of books and great masterpiece
 2. Inspired Word
 3. Appointed to be read
 4. Another way looking at a language #3 Abraham
 5. Another way looking at a language #5 Aramic, Hebrew and Greek
 6. Sheol, Sheool, Sjeool, Hades, Hell, Grave, Tomb, Sepulchre
 7. Grave, tomb, sepulchre – graf, begraafplaats, rustplaats, sepulcrum
 8. Bible sayings on the situation and place for the dead
 9. Departed Souls Await Judgment
 10. Days of Nisan, Pesach, Pasach, Pascha and Easter
 11. Mortal Soul and Mortal Psyche #4 Psyche, According to the Holy Scriptures
 12. October month of witches and spirits
 13. I Can’t Believe That (1) … God would send anyone to hell
 14. Attributes to God
 15. The Divine name of the Creator
 16. Lord in place of the divine name
 17. Hashem השם, Hebrew for “the Name”
 18. God about His name “יהוה“
 19. Jehovah in the BASF
 20. English translations of the Masoretic and Samaritan versions
 21. NWT and what other scholars have to say to its critics
 22. New American Bible Revised Edition
 23. Poverty and justice Bible
 24. 2001 Translation an American English Bible
 25. 21st Century Version of the Christian Scripture or Mark Heber Miller Bible
 26. Contentment: The five senses
 27. Religions and Mainliners
 28. Free bible Software for Mac users
 29. Online Bijbel Android app gratis Basis Pakket
 30. Concordantie Statenvertaling – concordance to the Old Dutch Staten Translation
 31. Christadelphians or Messianic Christians or Messianic Jews
 32. Accuracy, Word-for-Word Translation Preferred by most Bible Readers
 33. Some Restored Name Versions
 34. A non paragraphed Bible
 35. The Bible4Life ­- a Multimedia Presentation
 36. What English Bible do you use?
 37. The Most Reliable English Bible
 38. Anchor Yale Bible
 39. iPod & Android Bibles
 40. Codex Sinaiticus
 41. Codex Sinaiticus available for perusal on the Web
 42. Murdock or Murdoch Bible
 43. The Edited Bible by John Van Seters
 44. ESV Studiebijbel
 45. Not words of any organisation should bind you, but the Word of God
 46. No reconciliation possible between CBM and Duncan Heaster from Carelinks
 47. Priority to form a loving brotherhood
 48. No intention of Marcus Ampe to make false statements that could damage a person his reputation.
 49. Marcus Ampe commented on a post on Blogger concerning accusations by Duncan Heaster
 50. Picture Bible and other software also for you

+++

Further reading

 1. Translation Principles
 2. Do Translations Matter?
 3. Rationale for Catholics Reading the Old Testament
 4. The Logic of Perfection
 5. The Received Text
 6. The Longsuffering of Old Bibles (NPM ’16-Day 20)
 7. Which Bible Version can I Trust?
 8. A New Bible Translation Classification System
 9. It’s A Matter Of Life and Death!
 10. Questioning what God has said. 
 11. Make the Right Choice
 12. Is the KJV superior to the originals?
 13. New Version Errors
 14. An answer to YouTuber WWUTT
 15. Common criticisms against the KJV
 16. Hungry? Don’t Read KJV!
 17. Differences in KJV editions
 18. What is wrong with the New King James Version (NKJV)?
 19. Why I believe the King James Bible is God’s word preserved in the English language…
 20. How I read the bible
 21. Searchable bible website
 22. Which is the best English Bible?
 23. Body, Soul & Spirit
 24. New Age Deism: Part Two
 25. End Time Information
 26. The Regard Of The Company We Stand In Suffices Us
 27. Which Bible Should I Use?
 28. Scribes
 29. An Argument about Bible Versions with Christians
 30. ‘Edgy’ Bible Translations Often Overlooked
 31. Hijacked Christianity
 32. The Majority Text Has Always Been The Text of the Church
 33. Releasing God’s Word -copyrights help hurt Bible translation
 34. The Divine Name and Greek Translation
 35. Why Is God’s Name Missing From Many Bibles ?
 36. ΠΙΠΙ and the Use of Hebrew in Greek Manuscripts
 37. I AM…………………….The name of God and endless potential.
 38. Call upon “Jehovah” and His Saviour 
 39. Jehovah’s Decree – “Call My Son by His Rightful Name !”
 40. God’s Own People will be judged first
 41. Why did I just do that? Motives demystified 🙂
 42. I Love You Jehovah
 43. The Bible Simplified…..
 44. Thy Will be Done…
 45. Pull Your Head Out of Your…….
 46. A Thought for you today….
 47. Vatican Says No ‘Yahweh’ In Songs, Prayers At Catholic Masses
 48. Beware of your family (Jer 12:6-12:6)
 49. Christian Transformation
 50. Catholic Study Bible – Second Edition Leather
 51. Vatican is wrong, Jews need Jesus for Salvation, say Jewish Messianic Christians..
 52. Trump Victory: To Begin Messianic Process: Rabbis – Breaking Israel News
 53. The Jerusalem Debate: An excellent series on a challenging topic….
 54. Living Lessons
 55. Restoration
 56. Are you Using Your Tools Properly
 57. Joshua and Judges on the Importance of Living Torah
 58. Parashas Bereishis – The Ancient Name
 59. Judaism
 60. Cling to the Word
 61. The Churches calls us Heretics
 62. Time to Realign!
 63. Hippolytus Knows Better Than Messiahs Disciple’s? …so he thinks. 
 64. If We Took Worship Songs Seriously …
 65. Leftover Crumbs
 66. Look to the book.
 67. That ye may hear
 68. The Bible’s Proper Place
 69. In Very Word
 70. Study the Word: The Lord’s Prayer
 71. Hold fast unto it
 72. Study, Practice and Apply
 73. Are We Called To Be Of One Book?
 74. The Scriptures Say….
 75. British Library Publishes the First Century Hijra Quranic Manuscript Online
 76. Has the Church of Scotland discarded the revelation of God?
 77. Many Christadephians do not like duncan heaster
 78. What Happened to it Being Easy?
 79. I and thou
 80. The Real Bible Version Issue Exposed! – YouTube #KJV : #Catholic-#Deceivers
 81. The King James Version Controversy
 82. Yea, Hath God Said?
 83. Friday Five: The Bible!

+++

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

2015 the year of ISIS

Forces of Evil

Behind Acts of Terror

“We wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places.” (Ephesians 6:12)

CroppedStalin1943.jpg

Joseph Stalin (1878-1953) leader of the Soviet Union from the mid-1920s until his death in 1953. Holding the post of the General Secretary of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union, he was effectively the dictator of the state. – Stalin at the Tehran Conference in 1943.

The past century was one of unprecedented evil: 20 million killed in Stalin’s purges, Hitler’s extermination of six million Jews, 1.7 million massacred in the killing fields by Pol Pot, and the millions of lives lost trying to defend or defeat these ruthless leaders. And the carnage escalated quickly into the 21st century as mankind witnessed the fiery deaths of over 4,000 from suicide missions perpetrated against the United States on 9/11 by Al-Qaeda extremists. But an even more sinister and illusive foe has been terrorizing the world with random, demonic acts of evil. The Salafi jihadist militant group that follows an Islamic fundamentalist, Wahhabi doctrine of Sunni Islam, ISIS has become more organized, more powerful and more evil than all other religious extremist groups.

2015 has been a year full of different terror attacks. We were shocked by those in Paris, San Bernardino, which has long battled high crime rates but got its mass shooting in 2015, where the perpetrators were “homegrown violent extremists” inspired by foreign terrorist groups. When we look at all the terror attacks effectuate we may wonder if the the hideous acts of terror around the world by radical Islamic militants were simply the function of an evil twist of character fueled by false religion, or are they provoked still further by a malicious, invisible force? Will the One true God bring an end to all this evil and terror?

Satan, Evil and Intelligent Beings

The Word of God leaves no doubt there is evil in the world. It tells us where it came into the world. It was by the greed of man that man was overtaken to rebel against God.

In the Bible we are told that by the years more and more people came into existence rebelling against their Most High Power. We also come to find out that even by the followers of Jeshua (Jesus Christ) there were those who were taken by fear and by lust of power and money, so that they doubted what Jesus should (Peter) do or betrayed their master teacher for some money (Judas). The apostle who resisted Jesus, Peter, was therefore called a Satan by Jeshua.

Going against the Will of God is considered being an opponent or adversary, which is being a Satan. In several languages it is translated as a personification of an evil doer or evil bringer. In English such a person or being, is also called a ‘devil‘. In the bible we are given several examples of such beings who do evil or who oppose God. As to the existence of a personal devil and his legions of demons, we can see that those possessed with ‘demons‘ are the ones who have a psychological illness. The Bible gives a comprehensive description of Satan, his emissaries and his aims. Satan is represented in Scripture as being the orchestrator and source of evil in the universe — the unrelenting enemy of God and man.

In the Book of books, the Bible, we are shown that even some men of God became a victim of that Satan. Those books show clearly how it is from within those people that filth or evil came over them. They were weak and let themselves being seduced by their own thoughts. We can see that they them selves were at fault and that nobody outside them was to blame for they  going wrong.

A god of this world

From the Scriptures we do know that several men opposed the Divine Creator and placed themselves higher than Him. Though we may not forget that nobody can be greater than God. Even Jesus knew very well that God was the greatest and that he could do nothing without God. Throughout history many people got an important position and as such became gods, i.e. higher placed people. As such we can find angels, Moses, Pharaoh, Apollo, Zeus being called gods, like Jesus was also called a god but none of them were the God of gods. Several of those higher placed beings also became worshipped as gods, whilst others rule the world as a god.

The Apostle Paul recognized the existence of a personal, invisible devil and gave him or them the title “god of this world.” (2 Corinthians 4:4) Paul also called Satan

“the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience.” (Ephesians 2:2)

These words imply not only that there are evil principles at work, but that behind them there are invisible evil powers opposing all that is good.

“We wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places.” (Ephesians 6:12)

Rulers of the darkness of this world

We must not think evil is something of one specific being, a singular “Satan”. In all of us sits a Satan. We all can become victim of Satan, the evil within. If we are not careful and let our imagination go, and let our lust being taken over by our inner lust, we shall also become a Satan, an adversary of God like Peter at one time also was called a Satan.

Today we can see many adversaries of God at work. They are the Satan spoken of  in the Hoy Scriptures. We are also warned of those who oppose the Almighty God, that they will be the rulers of the world and that there shall come a “prince of the devils“. It shall come so fart that the world shall be put in chains by those adversaries of Allah or God. Even the angels, the celestial beings, shall come to see what happens on the world, and they too shall not be able to stop it. It shall continue until the Great or Last Day of this System of things.

Satan may have gained ‘legions of angels’, those beings who have actively supported his evil schemes, they shall be looked on by the faithful to God. Though the world shall continue to bring the unfaithful together trying to get more lovers of God away from Him. We are even told they would not mind to use all tricks to lure those people into their net. that is also what we are seeing today. Several people who have doubts about God and religion try to find a solution for their own life. They think those people from Islamic State or IS, can give them the right answer and give them an eternal happy life.

Islamic State does as if it is fighting for God, but when we look at their works, raping innocent girls, selling women as slaves, burning holy books and prayer houses (mosques and churches) we can see that those actions are against the Will of God. Their aim is to rule the world by creating their own state, the Islamic State. They do know, people are gone far away from God, and as such they are also an easy prey. In this world there is a lot of darkness and they make use of it to gain their power over all those who do not believe in the One True God.

Though they forget there are also others who as opposer of God want to rule the world. And in the bible we are told they too shall rise up against each other and claim to have the right to rule the world. as part of the signs of the last days we shall come to see that there shall start the Big Battle in the land of Euphrates and Tigris (Iraq and Iran) and that religion shall come up against religion, situations we can see today.

Together all those opposed to God shall do their best to have people to believe that either we should do away with all sorts of religion and should not believe in Allah or God, whilst others shall do their best to have people coming to their false religion.  Satan or satans, the adversary or adversaries of God shall come to cooperate as mischief workers amongst men. For them the most important is that nobody shall be a follower of Jesus Christ (a Christian) or would worship God as a united Body in Christ. The Islamic fundamentalist group “Islamic State” is the Satan which shall never let up their unrelenting desire to create a society under their control. (Matthew 9:34; Isaiah 14:12-15)

Continued malicious meddling

What we see happening today is a result of continued malicious meddling by “Satan and the demons”, the adversaries of god and those who are not sound in mind, as they prey upon the weakest of humanity. While fallen man is much to blame for these acts of violence, “wicked spirits” often enter sick or deluded minds, suggesting hideous acts of violence. The Scriptures describe in detail such incidents and the misery caused by evil spirit influence and possession. (Matthew 8:16; Mark 5:15; Luke 4:41; Luke 22:3)

Those who are inclined toward evil leave themselves open to suggestions from these wicked spirits. There are enough ‘lunatics’ or mad people who want to get their ideas into the mind of others. Some succeed cleverly to bring others in the ban of their thinking. Muslim extremists wreaking worldwide panic through acts of terror have been brain-washed by doctrines of ‘demons’, persons who have evil inside and want to bring that evil unto others, them believing that they have a God-directed mission to execute their victims. (1 Timothy 4:1) But, unlike the god of Muslim extremists, the God of real Muslims and the Judeo-Christian God, Jehovah, is a God of love, and He has told His children that there are seven things which are an abomination to Him — among these are hands that shed innocent blood, hearts that devise wicked plans, feet that run swiftly to evil and those who spread strife. (Proverbs 6:16-19) These activities describe well the acts of hateful extremists — no matter their religion.

16 There are six things that Jehovah does hate;+ yes, seven are things detestable to his soul:+ 17 lofty eyes,+ a false tongue,+ and hands that are shedding innocent blood,+ 18 a heart fabricating hurtful schemes,+ feet that are in a hurry to run to badness,+ 19 a false witness that launches forth lies,+ and anyone sending forth contentions among brothers.+ (Proverbs 6: 16-19)

While there are relatively few radicalised Muslims waging a war of terror, it is important to understand that the majority of Muslims are peace-loving. Christians must not succumb to the hysteria that creates fear of the entire Muslim community — most of whom are peaceable and reasonable. Remember Jesus’ admonition:

“Love thy neighbour as thyself.” (Matthew 22:39)

Escalating into devastating worldwide violence of our day

Today’s Headlines Written Nearly 2,000 Years Ago

In His foreknowledge, God could look down to our time and see the hate and greed in the human heart that would escalate into the devastating worldwide violence of our day. In His wisdom, God has permitted this extreme level of evil under “Satan’s temporary reign” that it might teach an everlasting lesson to all mankind. god has given the world in the hands of man. It was man who accused God of not being fair and not giving him liberty. Now man has the liberty to choose how to rule and how to live. History has proven that they made a mess of it. This limited experience living in a world with evil is teaching mankind to hate iniquity and to long for a better day under a righteous ruler — Messiah.

Therefore, to provide hope to His people, God placed in His Word prophetic indicators which would point to the time when Satan’s kingdom of evil would begin to collapse. Four signs were given to the prophet Daniel which would mark the time of the end — the end of this present evil world under the dominion of Satan. (Daniel 12:1, 4; Galatians 1:4)

12 “And during that time Miʹcha·el*+ will stand up,+ the great prince*+ who is standing in behalf of the sons of your people.+ And there will certainly occur a time of distress such as has not been made to occur since there came to be a nation until that time.+ And during that time your people will escape,+ every one who is found written down in the book.+ And there will be many of those asleep in the ground of dust who will wake up,+ these to indefinitely lasting life+ and those to reproaches [and] to indefinitely lasting abhorrence.+

“And the ones having insight will shine like the brightness* of the expanse;+ and those who are bringing the many to righteousness,+ like the stars to time indefinite, even forever.

“And as for you, O Daniel, make secret the words and seal up the book,+ until the time of [the] end.*+ Many will rove about, and the [true] knowledge* will become abundant.”+ (Daniel 12:1-4)

He gave himself for our sins+ that he might deliver us from the present wicked system of things*+ according to the will+ of our God and Father, (Galatians 1:4)

Signs for us to take heed

“many shall run to and fro”

In the past 100 years, numerous modes of transportation have been invented, increasing the speed of travel from 20 mph to over 18,000 mph. This has been a blessing to most of humanity, but it has also brought with it a means for terrorists to spread their evil rapidly far and wide.

“knowledge shall be increased”

Science and Invention magazine cover, November 1928

More than ninety percent of all scientists who have ever lived are alive today, and more than fifty percent of the world’s inventions have been created within the last three decades. Additionally, sophistication in communications allows man to see and hear global news instantly. This has created amazing tools to benefit mankind, but it has also provided terrorists the tools to spread their hate.

• Messiah will begin to “stand up” for Daniel’s “people”

Israel’s rebirth as a nation is a miracle of history. Never before has a nation been destroyed, its people dispersed to the ends of the earth and then — nearly 2,000 years later — regathered and reestablished as a nation. But, one of radical Islam’s most hated enemies is Israel. This horrible reality of terror has been playing out almost every day since Israel’s formation as a nation in 1948. And now, the other countries of the world are experiencing firsthand the fear of living their daily lives in expectation of yet another terrorist attack.

“a time of trouble such as never was”

Yalta summit in February 1945 with (from left ...

Yalta summit in February 1945 with (from left to right) Winston Churchill, Franklin Roosevelt and Joseph Stalin. Also present are USSR Foreign Minister Vyacheslav Molotov (far left); Admiral of the Fleet Sir Andrew Cunningham, RN, Marshal of the RAF Sir Charles Portal, RAF, (both standing behind Churchill); Field Marshal Alan Brooke and Fleet Admiral William D. Leahy, USN, (standing behind Roosevelt). Note ornate carpets under the chairs. (Photo credit: Wikipedia)

Unprecedented trouble is the hallmark of our time and is confirmed by these recent tragic events. True, the world has always had trouble, but, prior to 1940, the potential for the annihilation of humanity by the single flick of a switch was unheard of. In the first three quarters of the 20th Century at least 100 million lives had been lost to war (Time Magazine, March 9, 1970). Thirty-four wars were being waged in 1988 alone. And today, “the weak say I am strong.” (Joel 3:10) A few, “the weak,” have brought the strong nations of the world into a state of extreme distress. Weakness, fuelled by jealousy, hatred, misinformation and prejudice punctuates Daniel’s vision of unprecedented trouble.

Maintaining Faith in an Unstable World

All four of these signs given to Daniel should give God’s people hope that the end of Satan’s evil regime is near. Yet, it is still hard to maintain faith in this unstable and frightening world. This makes it even more necessary that we, as Christians, take up the whole armour of God that we might be able to

“withstand in the evil day… having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness; And your feet shod with the preparation of the gospel of peace; Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. And take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the Word of God…” Ephesians 6:10-17

Yes, in this unstable world it takes an extreme, educated faith to believe that God’s plan will provide a constructive end to all the tears caused by evil — to believe that God is not indifferent to every sorrow. The Scriptures declare that He desires mankind to live in a world without fear, but He now allows Satan (God’s adversary) to rule for a limited time in order that each individual may learn valuable lessons — experiencing the results of evil and selfishness.

The world is quickly learning that it is helpless to win a war against evil. Thus we read,

“This sore travail has God given to man to be exercised therewith.” (Ecclesiastes 1:13)

It is comforting to know that when God finally says through His Son, It is enough — peace be still, we can rest assured that there will be great changes in the earth, and all will begin to see that the permission of evil was both educational and preparatory to the ushering of mankind into the ages of blessing to come, wherein

“all the families of the earth will be blessed.” (Genesis 28:14)

The promise is that once God, through His Son, puts an utter end to all evil,

“affliction shall not rise up the second time.” (Nahum 1:9; Job 34:29)

What will YOU men think up against Jehovah?+ He is causing an outright extermination.

Distress will not rise up a second time.+ (Nahum 1:9)

29 When he himself causes quietness, who, then, can condemn?

And when he conceals [his] face,+ who can behold him,

Whether it is toward a nation+ or toward a man,* it being the same thing? (Job 34:29)

In other words, the harsh lessons of evil will never be necessary again when all the families of the earth learn, by contrast, that love, peace, righteousness and unselfishness are far more preferable than living in this present evil world. The depth of God’s wisdom is shown in His foresight to devise a plan that provides for man’s free choice and experience with evil, but nevertheless brings redemption through Christ which will result in eternal happiness.

The Desire of All Nations Shall Come

Though God has permitted Satan’s evil influence for a relatively short time, He will soon put a stop to all evil and usher in His everlasting righteous Kingdom. Then the Scriptures assure us that all of “the inhabitants of the earth will learn righteousness” when the “knowledge of the Lord will cover the earth as the waters cover the deep.” (Isaiah 26:9; 11:9)

The path of the righteous one is uprightness.+ You being upright, you will smooth out the very course of a righteous one.+ Yes, for the path of your judgments, O Jehovah, we have hoped in you.+ For your name and for your memorial+ the desire of the soul has been.+ With my soul I have desired you in the night;+ yes, with my spirit within me I keep looking for you;+ because, when there are judgments from you for the earth,+ righteousness+ is what the inhabitants of the productive land* will certainly learn.+ 10 Though the wicked one should be shown favor, he simply will not learn righteousness.+ In the land of straightforwardness he will act unjustly+ and will not see the eminence of Jehovah.+ (Isaiah 26:7-10)

They will not do any harm+ or cause any ruin in all my holy mountain;+ because the earth* will certainly be filled with the knowledge of Jehovah as the waters are covering the very sea.*+ (Isaiah 11:9)

The time is coming when Jehovah, the Almighty God shall certainly bring home the world its own badness upon the productive land. The adversaries of God shall receive the consequences of their own error. Badness shall also come upon the wicked themselves. It is also written down that Jehovah shall actually cause the pride of the presumptuous ones to cease, and the haughtiness of the tyrants or ʽa·ri·tsimʹ  Jehovah shall abase. (Isaiah 1:11) Then there shall come the moment that the adversary or all those who are under the spell of the adversary will be destroyed — never to hurt nor deceive the world again. Babylon and the defiled ones with all people shall be paid back according to their activities. According to all that they have done.  The love of God will abundantly bestow blessings of life, peace and happiness upon all.

20 And I saw an angel coming down out of heaven with the key of the abyss+ and a great chain in his hand. And he seized the dragon,+ the original serpent,+ who is the Devil+ and Satan,+ and bound him for a thousand years. And he hurled him into the abyss+ and shut [it] and sealed [it] over him, that he might not mislead the nations anymore until the thousand years were ended. After these things he must be let loose for a little while.+(Revelation 20:1-3)

Yes, the influence of God’s benevolent Kingdom will have an overwhelming transforming effect on the hearts of men. Of this mighty future work we read,

“And I will give them one heart, and I will put a new spirit within you; and I will take the stony heart out of their flesh, and will give them a heart of flesh: That they may walk in my statutes, and keep mine ordinances, and do them: and they shall be my people, and I will be their God.” (Ezekiel 11:19-20)

There is great cause to rejoice, for it is the severity and hopelessness of the world’s problems that mark us at the threshold of these promised Kingdom blessings. Just as the terror of today was prophesied, the resurrection of all who have ever lived is also assured in prophecy. Then, all those who perished in the terrors of this day will be reunited with their loved ones, and

“The desire of all nations shall come.” (Haggai 2:7)

Legitimate Desires

What are Some of These Legitimate Desires?

Ask the homeless family living in times of unemployment,

“What is your desire?”

Their answer will be,

“If only we had a place to call home.”

God promises:

“They shall build houses and inhabit them; they shall plant vineyards and eat their fruit. They shall not build and another inhabit. They shall not plant and another eat.” (Isaiah 65:21-23)

Ask the father of a child dying of cancer,

“What is your desire?”

His answer will be,

“If only there were no sickness and crippling diseases, no cancer, no blindness, no pain and suffering.”

Thank God! These desires will be fulfilled in His Kingdom:

“And no inhabitant will say I am sick.” “Then the eyes of the blind shall be opened, the ears of the deaf unstopped, then shall the lame man leap like a deer, and the tongue of the dumb sing for joy.” (Isaiah 33:24; 35:5,6)

And what will be the desire of the young man on the field of battle,

“If only there were no wars and man could learn to live in peace.”

The Kingdom promise is:

“They shall beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up sword against nation neither shall they learn war anymore.” (Micah 4:3)

Ask the Mother of the young man killed at the hand of a terrorist,

“What is your desire?”

and she will say,

“If only I could hold him and see him happy again.”

Yes, the most blessed promise of all, lost loved ones will be united once again in the resurrection.

“I will ransom them from the power of the grave…” (Hosea 13:14; Isaiah 25:8)

“And the ransomed of the Lord shall return with songs and everlasting joy upon their heads: they shall obtain joy and gladness and sorrow and sighing shall flee away.” (Isaiah 35:10)

These are but a few of the legitimate desires, which shall be satisfied. This is the promise of God’s Kingdom to come, where His will shall be done on earth, as it is even now done in heaven. (Matthew 6:10)

Close your eyes for a moment to the scenes of misery and woe, degradation and sorrow that yet prevail on account of sin, and picture before your mental vision the glory of the perfect earth.
Not a stain of sin will mar the harmony and peace of a perfect society, not a bitter thought, not an unkind look or word.
Love welling up from every heart will meet a kindred response in every other heart, and benevolence will mark every act.
There sickness shall be no more — not an ache nor a pain, nor any evidence of decay — not even the fear of such things.
Such will earth’s society be, and weeping bereaved ones will have their tears all wiped away, when thus they realize the resurrection work complete. (Revelation 21:4)

The year of God

2015 might have been the year of ISIS, in 2016 they shall not be off the radar. We know that everything may become worse but those who believe in god have good prospects and may build on their hope which is build on those prophesies from the Holy Scriptures.

Let us use that bible to guide us through the times coming and let us look forward to the return of Christ.

For sure to all the suffering shall come an end. Looking at the signs described in the Bible we do know we are not so far off from the Last Days. Than we shall have the Day of Jesus, when he shall judge all. Let us make sure that we shall be by the ones justified to enter the small gate of the Kingdom of God, being pleased to be united as partakers of God’s promise, united in the Body of Christ in the Year of God, notifying that the years of ISIS are over.

+

Preceding article:

Belgian Bible Students review of 2015

++

Additional reading

 1. What is life?
 2. Kitty Werthmann her account of grewing up in Austria under Nazi regime
 3. 150 Years after the 13th Amendment
 4. 2014 Religion
 5. Social media a destabilisation tool in the Middle East and Syrian conflict
 6. Islamophobic hate crimes rise in UK following terror attacks
 7. Wrong choices made to get rid of Assad
 8. Stronger than anything that wants to destroy
 9. Being Charlie 8
 10. French Muslims under attack
 11. Syrian but also Belgian connection to French attacks
 12. Refugee crisis, terrorist attacks and created fear
 13. Massive police operation in northern Paris suburb of Saint-Denis
 14. Coming closer to the end of 2015 and the end for Donald Trump as presidential candidate
 15. Summary for the year 2015 #1 Threat and fear
 16. Summary for the year 2015 # 2 Strewn with corpses and refugees
 17. 2015 Human rights
 18. Stepping Toes 2015 in review
 19. Is ISIS a product of American in-action or a product of direct action
 20. Islamic State forcing the West to provide means for Kurdistan
 21. Paris attacks darkening the world
 22. Brussels-born Salah Abdeslam key suspect Paris terrorist attacks
 23. Trump brand of migrant demonization #2
 24. Bijbelvorsers Blogging annual report and 2015 in review
 25. The Existence of Evil
 26. Evil in the bible
 27. Heavenly creatures do they exist
 28. The “Mighty Ones”
 29. Angels in Old Testament History
 30. Guardian Angels?
 31. The Angels in World Affairs
 32. Evil in the bible
 33. Satan or the devil
 34. Lucifer
 35. Satan the evil within
 36. Christendom Astray The Devil Not A Personal Super-Natural Being
 37. Where does Satan lives?
 38. October month of witches and spirits
 39. Autumn traditions for 2014 – 2 Summersend and mansend
 40. Autumn traditions for 2014 – 3 Black Mass, Horror spectacles and pure puritans
 41. Autumn traditions for 2014 – 4 Blasphemy and ridiculing faith in God
 42. The Importance of the Prophetic
 43. Al-Fatiha [The Opening] Süra 1: 4-7 Merciful Lord of the Creation to show us the right path
 44. Arguments about believe and About Christianity versus Atheism
 45. To Soar In The Spirit You Have To Be Hard Core
 46. The redemption of man by Christ Jesus
 47. Sayings of Jesus, what to believe and being or not of the devil
 48. The Soul confronted with Death
 49. Intellectual servility a curse of mankind
 50. Running away from the past
 51. Being Religious and Spiritual 5 Gnostic influences
 52. Challenging claim
 53. Remember the day
 54. A voice cries out: context
 55. Getting out of the dark corners of this world
 56. God of gods
 57. The Song of The Lamb #1 Visions, symbols and suggested meanings
 58. Remain lovingly = No path for softies
 59. The chosen ones to fear or not to fear
 60. God my fence, my hope for the future
 61. Jesus Christ is the perfect security in storms
 62. Understand what the will of the Lord is
 63. Kingdom of God what will it be like

+++

Further reading

 1. A Clash Within Civilization
 2. ‘US Doesn’t Understand What It’s Doing in Syria’ – CIA Veteran
 3. PA security forces warn of permeation of ISIS ideology; Laud Israel-PA-US cooperation
 4. Swedish govt in “panic” after ISIS letters give 3 days to convert to Islam or be decapitated
 5. Christian mothers, wives take up the fight against ISIS, whose women serve as suicide bombers and slaves
 6. Too Great a Sacrifice? The KDF Pull-Out Debate
 7. A Job far away from completion
 8. Indonesia: ISIS considers country un-Islamic
 9. Nearly 19,000 Civilians Killed in Iraq Since 2014, U.N. Reports
 10. From Paris suburb to bloody attack, portrait of IS jihadis
 11. Isis will fail to emulate Islam’s great conquests. Here’s why
 12. Stop ISIS by Welcoming Refugees
 13. Isis Develops ‘Alrawi’ Encrypted Messaging App for Android: Report (1)
 14. Isis Develops ‘Alrawi’ Encrypted Messaging App for Android: Report (2)
 15. Alarming Evidence Suggests ISIS is Now a US-Israel Proxy Army
 16. ‘It’s a criminal gang pretending to be a state’: Discontent grows in ISIS ‘caliphate’ as oil funds dry up
 17. The Great ISIS Recession
 18. The Long Fight Against ISIS
 19. David Cameron criticises BBC for use of ‘Islamic State’
 20. Meet the New Gangster Warlords of Latin America
 21. In God We Trust
 22. The War on Nothing
 23. Today’s Victory Reminder: God Redeems Sinners
 24. Verse of the day – Forsake me not, O Lord
 25. Behold the Lamb of God!
 26. Redemption in Christ
 27. Grace, Redemption, and Bearing Fruit
 28. Looking Back at Life through the Lens of Romans 8:28
 29. Terorisme tidak harus dilihat dari lensa agama
 30. Dunia Orde Baru Akan Menguasai Dunia Dengan Teror

+++

Tag Cloud

johnsweatjrblog

Doxology rooted in Theology: Nothing more, Nothing less

jamesgray2

A discussion of interesting books from my current stock A WordPress.com site

Unmasking anti Jehovah sites and people

Showing the only One True God and the Way to That God

The Eccentric Fundamentalist

Musings on theology, apologetics, practical Christianity and God's grace in salvation through Jesus Christ

John 20:21

"As the Father has sent me, so I am sending you."

The Biblical Review

Reviewing Publications, History, and Scripture

Words on the Word

Blog by Abram K-J

Bybelverskille

Hier bestudeer ons die redes vir die verskille in Bybelvertalings.

Michael Bradley - Time Traveler

The official website of Michael Bradley - Author of novels, short stories and poetry involving the past, future, and what may have been.

BIBLE Students DAILY

"Be faithful unto death, and I will give you the crown of life." Revelation 2:10

God's Simple Kindness

A place to share your daily blessings

takeaminutedotnet

All the Glory to God

Groen is Gezond

van zaadjes in volle grond tot iets lekkers op het bord

Jesse A. Kelley

A topnotch WordPress.com site

JWUpdate

JW Current Apostate Status and Final Temple Judgment - Web Witnessing Record; The Bethel Apostasy is Prophecy

Sophia's Pockets

Wisdom Withouth Walls

ConquerorShots

Spiritual Shots to Fuel the Conqueror Lifestyle

Examining Watchtower Doctrine

Truth Behind the "Truth"

Theological NoteBook

Dabbling into Theology

%d bloggers like this: