An other Christian WordPress.com site – Een andere Christelijke WordPress.com site

Posts tagged ‘Watchtower Society’

Is de Beleidvolle Slaaf van de JG Gods enige instrument

On Bijbelvorsers Webs, Bijbelvorsers from the Association of Bibleresearchers wrote on January 21, 2011 at 8:49 am:

Op Bijbelvorsers Webs, Bijbelvorsers van de Vereniging voor Bijbelstudie schreef in Januari 2011, 21, om 8:49 am:

Bijbelvorsers

Member
Posts: 16

World headquarters of the Watch Tower Bible & ...

World headquarters of the Watch Tower Bible & Tract Society of Pennsylvania, Brooklyn, New York, U.S.A. (Photo credit: Wikipedia)

Indien de Jehovah Getuigen de voorkeur van God zouden genieten en de enige organisatie zou zijn die Gods zegen geniet en als enige aanspraak kan maken op een door God volledig erkend en geleid orgaan “de Beleidvolle slaaf” is het vreemd dat dit middel van God om met de mensheid te communiceren zo veel mis- of versprekingen of vergissingen zou maken, alsook zo veel wijzigingen moet aanbrengen. Waarom zou God niet dadelijk het juiste ‘licht’ brengen?De JG zouden graag hebben dat de mensen al die talrijke fouten van de Watchtower Society in hun volledig bestaan naar loutere menselijke onvolkomenheid zouden toeschrijven. In wezen is dat juist. De vele niet uitgekomen voorspellingen en de vele zaken die ze eerst als waarheid claimden en daarna vervingen door een andere waarheid waren bedenkingen van mensen. Maar aan de ander kant beweren zij het spreekorgaan van God te hebben. En worden mensen die het niet volledig eens zijn met de beweringen van het overkoepelend orgaan uitgesloten. Zij proberen dan dikwijls zulke Uitkijktoren mislukkingen naar de fouten van Bijbelse figuren zoals Koning David te vergelijken en de apostels van de eerste eeuw. Wat JGn verzuimen te herkennen is dat mensen, als individuen, altijd al persoonlijke fouten gedaan hebben en altijd zullen doen doordat zij hier op aarde in het huidige stelsel leven als onvolmaakte mensen. David, Mozes, Petrus, Paulus en vele anderen maakten fouten zoals elk van ons ook nog fouten maakt. Alle Christenen doen dat vandaag ook. Zelfs het Regerende Lichaam van de Getuigen van Jehovah maken fouten als onvolmaakte mannen. Niemand van gewone stervelingen kan daar aan ontsnappen.

Noch in de Katholieke Kerk waar men spreekt van de onfeilbaarheid van de Paus, noch bij de Getuigen van Jehovah waar men eigenlijk spreekt van een evenzeer onfeilbaar heersende groep; “de beleidvolle slaaf“.

Charles Russell gaf zijn lezers de waarschuwing om op de hoede te zijn voor enige vorm van organisatie. Voor hem was het trouwens iets volledig onnodig. (“hoed U voor organisatie. Het is volkomen onnodig. De Bijbelse regels zijn de enige regels die U nodig heeft. Tracht niet het geweten van anderen te binden, en sta anderen niet toe het uwe te binden. Geloof en gehoorzaam in zo verre als U Gods woord kunt begrijpen” – Zion’s Watch Tower, 15 September 1895, blz 216, uitgegeven door Charles T. Russel)

Dat niemand de Bijbel zou kunnen begrijpen, tenzij hij luistert naar wat het Besturend Lichaam van Jehovah’s Getuigen in Brooklyn aan uitleg geeft,  haalt geheel Gods macht naar beneden. Het zou namelijk een ontkenning zijn van de mogelijkheid voor de Kracht van God, de Heilige Geest, rechtstreeks in te werken op naarstige zoekers. Nochtans wordt er in Gods Woord duidelijk gemaakt dat iedereen die zoekt ook werkelijk zal vinden.

Indien het die  “getrouwe en beleidvolle slaaf” is die zou aangesteld zijn om “geestelijk voedsel te verstrekken” en “geestelijke leiding” te geven (WT15/10/95) dan kan men de vraag stellen waarom deze ‘beleidvolle slaaf dan toch nog zo vele dingen eerst zus zei en daarna zo zei. Met hun bewering is de basis gelegd voor het gezag van een heersende klasse. In de gedachtegang wordt deze klasse vervolgens gelijkgesteld met “de organisatie”, waarnaar wordt opgezien voor leiding. Jehovah’s Getuigen komen aan de deur, zoals zij zeggen, om mensen “de Bijbel uit te leggen” Dit “uitleggen” opent de weg naar het gezag van de bron van deze hulp en uitleg, het Wachttoren Genootschap.

English: "Pay Attention to Yourselves and...

English: “Pay Attention to Yourselves and to All the Flock” 1991, Watch Tower Bibel And Tract Society Of Pennsylvania Polski: “Zważajcie na samych siebie i na całą trzodę” 1991, wyd. Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe (Photo credit: Wikipedia)

Als wij echter goed lezen in het Nieuwe Testament vinden wij dat Jezus de weg en de waarheid is. (Johannes 14:6). Diegenen die bereid zijn om tot hem te komen zullen ook dichter bij God kunnen komen. En Jezus heeft ons ook geleerd te bidden tot zijn Vader, ons duidelijk makend dat wij rechtstreeks tot God konden praten en ook van Hem duidelijk antwoorden zouden kunnen krijgen. Nergens blijkt dat men over moet gaan tot collectiviteit. Alsook wordt er nergens gewag van gemaakt dat men zou moeten gaan afhangen van een heersende groep of een gemeenschap van alles bepalenden. Wel wordt er aangeraden één van geest in Christus te zijn. Maar dat hoeft niet persé in te houden dat men al zijn eigenheden opzij moet zetten en niet meer zelf zou kunnen mogen denken. Het één zijn in Christus kan de wijze van Christus navolgen inhouden.

Als the Watchtower’s Governing Body volgens de JG “anointed and directed by God Himself”, gezalfd en geleid door God wordt kan men toch vragen stellen waarom zij zo vele versprekingen of missingen hebben begaan in het verleden.

Als wij ontdekken dat die beslissingen soms geheel omgekeerd moesten worden, veranderd of dat de leden ze gewoon moesten laten vallen, of dat de organisatie zich er voor moest verontschuldigen dan kan men toch vragen stellen bij de hand achter die organisatie. Zou men dan niet eerder kunnen zeggen dat wij duidelijk kunnen zien dat om te beginnen God nooit achter hen was.  Zou God achter zulk een regelmatig vergissende gemeenschap staan of was Hij duidelijk nooit achter deze vele verkeerde Uitkijktoren beleidenden ondanks de vele tegengestelde beweringen?

Interessant om te lezen is:

 

Waarop wij antwoordden:

English: (Quoted from Jehovah's Witnesses--Pro...

English: (Quoted from Jehovah’s Witnesses–Proclaimers of God’s Kingdom (1993), Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, p. 661. Original.) (Photo credit: Wikipedia)

Charles Taze Russell was nooit geassocieerd met de organisatie van de Getuigen van Jehovah. Russell geloofde niet in zulk een organisatie. Het negatief denken lag hem ook niet aan het hart en hij zou dus niet achter zulk een doemdenken van de JG staan. Hij geloofde niet in het “Goede Nieuws” welk zulke slechte tijdingen van geweldige smart voor het merendeel van de mensen zou omvatten, dat wil zeggen dat zij die niet tot een welbepaalde organisatie zouden behoren dat zij eeuwig in Armageddon vernietigd zouden worden. Russell onderrichtte nooit zulke dingen en zulks “Goed Nieuws” vertegenwoordigt bijna het tegendeel van de blije tijdingen van geweldige vreugde voor alle mensen dat Russell preekte.

Lezers moeten er zich bewust van zijn dat reeds vanaf het begin er ‘strubbelingen’ waren in die zogenaamde organisatie. Binnen enkele maanden nadat Russell stierf trokken al enkele Bijbel Studenten hun steun weg van de “nieuwe organisatie” van Rutherford. Voor de overigen valt het opdat het merendeel van de Bijbel Studenten niet beseften wat Rutherford tot de jaren 1920 deed. Zodra Zions Wachttoren onder de controle van Rutherford kwam, deden er zich scheuringen voort, zelfs toen de organisatie zich later als Getuigen van Jehovah profileerde, vielen er mensen uit de gratie of gingen weg van de organisatie, om zelf verder het Woord van God te verspreiden. Aldus gaat de bewering niet op dat de JG de enige groepering in de Christenheid zou zijn waar geen scheuringen of andere groepen uit zouden zijn ontstaan.

Tegen 1930 had de meerderheid van de vroegere BijbelStudentbeweging de nieuwe organisatie van Rutherford en zijn nieuwe gospel afgekeurd. Het was dat wat veroorzaakte dat Russell zijn nieuwe organisatie “de Getuigen” van Jehovah in de jaren 1931 benoemde, om zijn nieuwe organisatie van de oude Bijbel Studentbeweging te onderscheiden.

+

Vindt aanvullend:

Kleine kudde en beleidvolle slaaf

Gehoorzaamheid beter dan offers

Getuigen van Jehovah, Data en Waarheid

Eenheid van spreken onder de loep genomen

+++

Different approach in organisation of services #2

Time of the gentiles ending

After the Germans had invaded Belgium the faithful Bible students continued their preaching work. Even when they had to walk 99 kilometres from Liège to Charleroi along the railroad tracks, these humble coalminers were zealous to attend meetings.

The families Tilmant and Verdière continued to spread the Good News of the Kingdom.

Following Russell’s death, October 31st 1916, a seventh volume—entitled The Finished Mystery—was published in 1917 and advertised as his “posthumous work”. This seventh volume was a detailed interpretation of the book of Book of Revelation, but also included interpretations of Ezekiel and the Song of Solomon. An advertisement for the book in Zion’s Watch Tower called it “the true interpretation”, and had it promoted as being “of the Lord—prepared under his guidance.” Immediate controversy surrounded both its publication and content. It was soon established that it was largely written and compiled by two of Russell’s associates, Clayton J. Woodworth and George H. Fisher, and edited by Russell’s successor, Joseph Franklin Rutherford.

The position and air which Rutherford took was not appreciated by many. The Russellites accused him for betraying Russell. In Belgium as in other countries where the Present Truth was established, a few problems came to light, some people intended to divide.

In the course of events, for what concerns Jumet and the district of Charleroi, the Tilmant family and other people joined Rutherford who was elected president of the Watchtower Society. The strong personality of Rutherford like the one of Robert Roberts made people choosing for other lesser dictatorial figures. Several core doctrines of the Millennialist Restorationist Christian movement that emerged from the teachings and ministries of Dr. John Thomas and Charles Taze Russell, also known as Pastor Russell, got changed. Throughout the world thousands of members left congregations of Bible Students associated with the Watch Tower Society throughout the 1920s prompted in part by Rutherford’s failed predictions for the year 1925, increasing disillusionment with his on-going doctrinal and organizational changes, and his campaign for centralized control of the movement.

Followers in Belgium

Prolific writer and bible Student Paul Samuel Leo Johnson

Prolific writer and bible Student Paul Samuel Leo Johnson

The U.S.A. immigrant from Poland and a prominent Hebrew scholar, Paul Samuel Leo (formerly Levitsky) Johnson attracted many followers in Belgium and other places. In 1903 he had begun began fellowship with the Columbus Ecclesia of the Watch Tower Society and was appointed by Russell as a Pilgrim of the Bible Student movement in 1904. He eventually served as Russell’s personal secretary and in time became Russell’s most trusted friend and advisor. Though for him it became very difficult to cope with those Bible students who challenged the teachings of Pastor C.T. Russell on questions around his understanding of the new covenant and the ransom for all.

The illegal introduction of new by-laws for the Watch Tower Society gave the President Rutherford full control over the affairs of the Society. However, this was not Pastor Russell’s wish. In his last will and testament he had provided for a seven-man board of directors to succeed him. Four members of the Society’s Board of Directors, a majority of the Board, took strong exception to what they regarded as Rutherford’s high-handed behaviour and opposed him. Eventually tension between Rutherford and the directors grew and on July 17, 1917, Ruther­ford simply announced to the Bethel family in Brooklyn, New York, during meal time that he had replaced the four directors with his own appointees, using the legal jargon that the directors who had opposed him did not hold their positions legally under Pennsylvania law.
Ru­therford falsely claimed that the four directors and others with them were refusing to cooperate with the Society. Even today Jehovah’s Wit­nesses are told that the four directors who were expelled from the Watch Tower headquarters were wicked and self-serving.

Missionaries

Lots of serious Bible students like the Thomasites, Russellites and several associated members of the Bible Student Movement opposed the way Rutherford wanted to have the Bible Students moving. The four directors formed an institute to continue the work of Pastor Russell independent of the Society. Others would form corporations of their own. Some Bible Students followed the lead of their favourite elder or teacher. Still others, leery of organization and societies, stayed independent of all others.
Brother Paul Johnson gave his movement the name “Interior Missionary Laity Movement” (one of the unincorporated names used by Pastor Russell and the early IBSA).  From that group the Herald of Christ’s Kingdom Bible Students gave their ideas to some Belgians. Some joined Alexander F.L. Freitag, also known as Freytag, who at the end of 1917, still was responsible manager of the Watchtower edited in French in Switzerland. Freitag founded the group Angel of the Lord (inspired by a verse of the Apocalypse), Angel of Jehovah Bible and Tract Society, then Church of the Kingdom of God or the Philanthropic Assembly of the  “Friends of Man”. A small group was living in the area of Charleroi. Some of them have not followed the 3 movements and have formed an Association of Bible Students. The Young Men’s Mutual Bible Study Associations of brother Robert Ashcroft could attract others. The talks of Frank George Jannaway and his work to protect those who did not want to fight in the World War got probably also some attention, but the different groups were very small and as such came in the danger of oblivion.

Pearls not seen

In 1915 worldwide 50 million Tracts were distributed by the Bible Students.

Belgium got through a period that pearls were not seen.
“47 “Once again, the kingdom of heaven is like a net that was let down into the lake and caught all kinds of fish. 48 When it was full, the fishermen pulled it up on the shore. Then they sat down and collected the good fish in baskets, but threw the bad away. 49 This is how it will be at the end of the age. The angels will come and separate the wicked from the righteous” (Matthew 13:47-49 NIV)

During World War I there were two small groupsBible Researchers in the Netherlands, namely in Rotterdam and Amsterdam. In 1918 three trial issues of The Watchtower were issued, but there proved insufficient incentive to switch to regular edition.

20° century cries

Members of the Christadelphian Bible Mission (CBM)regularly came to the Low Countries (Holland, Belgium and North of France) or the Netherlands and some of them even found some base to stay in Holland where they started to from again some little groups of Bible Students.

Albert O. Hudson

Albert O. Hudson, founder of the Bible Fellowship Union

Bible Fellowship Union Web site in 2014 November The Bible Fellowship Union has published the ‘Bible Study Monthly’ and literature since 1945 continuing a magazine founded in 1924. Its objective is to promote Bible knowledge. - Bible Fellowship Union Web site in november 2014 - De Bijbel Fellowship Unie heeft sinds 1945 de 'Bible Monthly' en andere literatuur gepubliceerd in voortzetting van een tijdschrift opgericht in 1924, met als doel de Bijbel kennis te bevorderen.

Bible Fellowship Union Web site in 2014 November The Bible Fellowship Union has published the ‘Bible Study Monthly’ and literature since 1945 continuing a magazine founded in 1924. Its objective is to promote Bible knowledge. – Bible Fellowship Union Web site in november 2014 – De Bijbel Fellowship Unie heeft sinds 1945 de ‘Bible Monthly’ en andere literatuur gepubliceerd in voortzetting van een tijdschrift opgericht in 1924, met als doel de Bijbel kennis te bevorderen.

Also from Great-Britain, where the Bible Fellowship Union was formed, they began publishing The Bible Students Monthly in 1924, later renamed The Bible Study Monthly so as not to be mistaken with the new Watch Tower which previously published a paper by that name. Albert O. Hudson became the general director and served in that capacity until his death at age 101 in 2000. Today it is run by an editorial committee.

But they too had to face a split, with William Crawford, an original member of the British Board of Directors, founding the Old Paths Publications and produced the monthly journal Old Paths. Countless booklets, books, and tracts were produced.

At the time of the split in 1917, the Forest Gate Church was the second largest Bible Student group in England. F. G. Guard, father-in-law of William Crawford, led the class in ­divorcing themselves from the Society. In 1939 they started publishing The Forest Gate Church Bible Monthly, along with booklets and tracts. This group disbanded in 1979.

Facing an other war

The Thomasites found too many where gone to far away from Dr. John Thomas his ideas. They and Australian Biblestudents who also found the Birmingham Christadelphians and CBM were not any more real followers of John Thomas got in contact with some Belgian Biblestudents who wanted to stay as close as possible to the Biblical Truth.

Freitag, former Branch manager of the Swiss Watch Tower Society since 1898, claimed he was the legitimate successor of Charles Taze Russell and sent to the Bible Students The Message of Laodicea (Le Message de Laodicée) and published two journals, the monthly The Monitor of the Reign of Justice (Le Moniteur du Règne de Justice) and the weekly Newspaper for All (Le Journal pour tous).

Freitag’s movement was later continued under the leadership of Édouard Rufener, then Marie Roulin, then Mr. Kohli and the main headquarters became based in Cartigny, Switzerland.

When Freitag died in 1947, one of his followers, Bernard Sayerce (1912–1963), a Roman Catholic schoolteacher, claimed he was his successor. Almost all of the 900 French and Belgian assemblies joined this new group which had a peak of 9,700 members between 1958 and 1962. In 1963, Lydie Sartre (1898–1972), who was named the “Dear Mom”, then Joseph Neyrand (1927–1981) in 1971, replaced Sayerce as leaders of the movement, named “Amis sans frontières” (Friends without borders) in 1984 which is still active today.

The Association of Bible Students and the Association of Bible Researchers (Associatie of Vereniging van Bijbelonderzoekers) got alls sorts of people, from all sorts of denominations, who wanted seriously to investigate what was written in the Holy Scriptures and how we had to interpret it.

Throughout the world many small independent bible student groups got to see how several who first followed Rutherford, also became dissatisfied of the way things where going. As the years went by, more and more of the brethren seeing a change of direction and attitude within the Society soon departed and thus the big exodus started. By 1930 the majority of the brethren who worked closely with Pastor Russell had left the Society — many had been forced out. By this time, all of Pastor Russell’s writings were discarded in favour of the writings of Ruther­ford, writings that contradicted each other. By 1929 over a hundred changes in doctrines had been made; the Society no longer resembled that which was established by Pastor Russell and his early associates. The Society had a new look and a new attitude. No longer was it simply a publishing house for the dissemination of Bible literature. Now it was “God’s Theocratic Organization.” To disagree with it was tantamount to treason against God himself.

Shortly after founding the “Goshen Fellowship” after he was disfellowshipped by N.H. Knorr in 1951 Jesse Hemery died. Jesse Hemery was appointed overseer of the Watch Tower Society’s British Isles branch office by Russell in 1901, holding that post until 1946. In Belgium this group became known under this name but from the 1960-70ies also under the name “Zion’s Herald” after their publication (which started in 1965), which was for years published under directorship of Frank Lewis Brown.

Pamphlets published by opposing sides during t...

Pamphlets published by opposing sides during the dispute over Rutherford’s leadership, 1917. (Photo credit: Wikipedia)

Although many of the original 19° century Bible Students have died, their grandchildren and faithful followers of the first hour group still carry on. Though even today there may be disputes between certain groups claiming that they and not the other one is following the original teaching of Dr. Thomas or Pastor Russell. The Christadelphians became the lesser group in the Bible Student Movement, whilst the International Bible Student Association (IBSA) may find it very difficult to have people to come to see that they are the true followers of Charles Taze Russell and not the Jehovah Witnesses who claim unjustified that Russell would have founded their organisation.

The Watchtower and Tract Society from Brooklyn has gone so far as to state that Bible Students no longer exist, that they have died out and none remain or they say they are the only bible Students.

Hopefully we can convince you that this is not the case and that all over the world several students of the Bible or Bible Students can be found who have nothing to do with Jehovah’s Witnesses.

The American Association of followers of Charles Taze Russell his teachings: the International Bible Students Association (IBSA), not to be confused with the English IBSA of the Jehovah's Witnesses - De Amerikaanse Vereniging van de volgelingen van Charles Taze Russell zijn leer: de International Bible Students Association (IBSA), niet te verwarren met het Engelse IBSA van de Jehovah's Getuigen

The American Association of followers of Charles Taze Russell his teachings: the International Bible Students Association (IBSA), not to be confused with the English IBSA of the Jehovah’s Witnesses – De Amerikaanse Vereniging van de volgelingen van Charles Taze Russell zijn leer: de International Bible Students Association (IBSA), niet te verwarren met het Engelse IBSA van de Jehovah’s Getuigen

+

Male domination and tyranny giving opportunities to defile the Name of God

All human beings can and shall make faults in their life; Nobody can escape. The only one who did nearly escape was Jeshua, the Nazarene Jew who did everything to please his heavenly Father. But by doing so he more than once probably frustrated his earthly parents; For sure he made them twice in his lifetime very worried and sad. Once when he was 12 years old and did not follow up the wishes to stay close to his family in the big city Jerusalem. there he had not thought of the worries his parents might get when he would not be in the caravan back home. An other time he worried his mother very much was when he was taken prisoner and later brought up to the hill for execution nearby the walls of that same city. An other time he got out of the normal behaviour a human being should stay, was when he saw all those sellers in the temple, the house of God. He really lost his temper and threw the tables over and shouted to those vendors in what Jesus considered a house of prayer and not a sales market. Jesus like any other human being could sin, but did not. What he did was righteous in the eyes of God.

To be all the time righteous for any person is ‘very difficult’. When you look around you, you shall be able to see people you like very much and others you like less, but also some you do not like at all. From those you know you also shall be able to tell good things but probably also bad things. Also about yourself you shall have to admit there are good and bad things.

Secrets of Pedophilia in an American ReligionThere does not exist any organisation which can escape to undergo things in its ranks which would better not have occurred at any time. It is worse or gets really bad when organisations do not want to see what goes wrong in their organisation or worse even try to hide the things which went wrong in their organisation. In the last instance we do have to ask questions and we do have to be more aware of the danger of such activities.

When people in charge of parishes or communities to something wrong to people where they should take care off their wrongdoings are even worse than those who do not know better. We should always take into account the people who are poor in mind or who do have a brain which is not working like it should do. but by those who get a position to take care over a flock or some people who give their trust in his or her arms, than it becomes abominable.

When elders, priests, pastors, ministers commit acts which are an abomination in the eyes of God it becomes worse, because those people are considered ‘workers for God’ and should be defending the Faith. they should be an example for the community and for those who have to be brought to God. They should not be persons who give others the opportunity to blame the Church or to spit on religion or to defile the Name of God.

We can not deny that also by groups who call themselves Bible Students there can be found people unworthy of such name. We also can not deny that in such groups there can be found people who should know better, and who really study the Word of God, but could not resist doing things which are against the Laws of God.

No denomination in Christendom nor in Christianity seems to escape the evil of some men or women in own ranks. When there can be found such evildoers in a group which bears the name of the Most High it becomes even worse. But that should not get such organisations try to hide such things for others, because then they do even more damage to their own organisation and worse to the Name of God.

Rape Infographic

Rape Infographic (Photo credit: Snipergirl)

Former elder Mark Sewell is the last mentioned case of such an example which no Christian organisation would like to find in their midst. According to the accusations he used his “position of power” to “exploit and abuse” women and children over a ten-year period.

Officials at head office of the Jehovah Witnesses appointed a seven-man committee to investigate what had happened.

As a result Tom Brown was stripped of his post as presiding overseer but remained as an elder, while Anthony Sewell was removed as an elder because of events he concealed and tried to conceal.

A four-man committee then investigated the claims of assault and rape against Sewell, resulting in him being ‘disfellowshipped’, which meant being removed from the church and “shunned” by other Witnesses.

What is important that people look for the intentions of some one. Those of a person claiming to belong to Jehovah His organisation when he does fornication or rape does something which not only brings blame on that worldly organisation but also on the organisation of God and on His Name.

In 2012 the Watch Tower Society had already issued a letter to all Bodies of Elders instructing them on how to handle cases of child abuse in the wake of the Candace Conti verdict, but some years on now, we wonder how those elders in the different countries do the right thing and follow the rules of the countries in which they are working and living.

It was already chocking in 2012 that the Governing Body did not use the lessons learned from the Conti case to bring the Society’s child protection policy into conformity with the law, not to mention the basic principles of community responsibility.

Despite the jury’s multi-million dollar award of punitive damages against the Society in the Conti case, little was being done to ensure that similar cases would not arise in the future. And the world could hear of many many different cases of child abuse and of sexual harassment by elders and the female Witnesses.

For us we can not understand why parents in the 21st century still react like the parents in the 1950ies and 60ies did in the Catholic families. It can be that the Witnesses are only in that stadium and are 50 or 60 years behind the time, which would mean that over such time we are going to see empty Kingdom Halls or having only Kingdoms Halls in 2060 with just 5 or 6 attendants.

The organisation and the people leading a congregation should know that not one religion can make a psychological/criminal evaluation in case they themselves did not receive a higher education in that field. They also should know they have to take the responsibility to protect the weaker people in their community and should always investigate every sign of wrong going.

We agree that a person accused of being a paedophile should always be considered innocent until proven. But to say he is innocent unless two people witnessed the abuse (the victim and someone else) is ridiculous, because any sex offender shall probably take care there would be no witnesses or nobody who would come to stand up against him or her.

To have an organisation ruling out paedophilia because there would be no witnesses to confirm it would make that there nearly never would be a case in instances of child molestation to confirm the allegation. Certainly in very confined communities with very strict rules, like the  Jehovah Witnesses or any small  or big fundamentalist religious organisation, child molesters who are smart enough to carry out their despicable crimes without someone else watching, shall always feel the protective hand above them because nobody lower than them would go against them.

Saying that those accused of child abuse have not to be judged by “worldly” standards, but through God’s standards as determined through a mistaken application of the Mosaic law is taking the law in their own hands and not giving the Caesar what belongs to the Caesar (like Jesus said), but denying jurisdiction to do her work .

It was hoped that the Conti case might have resulted in the Society revisiting the “two witness rule”, but until now there is not such a thing.

Demanding a confession is not always to bring such a confession when somebody did really something he or she should know is really not allowable in our worldly nor in our spiritual society.

The rule the JW organisation asks to be followed goes in against any lawful acceptable position. when a child and her parents do not find others who have seen something which went wrong between the child and the sex offender, the parents may feel guilty to bring a complaint because they have no witnesses of the events their child is talking of.

“Do not admit an accusation against an older man, except only on the evidence of two or three witnesses. Reprove before all onlookers persons who practice sin, that the rest also may have fear…. The sins of some men are publicly manifest, leading directly to judgment, but as for other men [their sins] also become manifest later. In the same way also the fine works are publicly manifest and those that are otherwise cannot be kept hid.” (1 Timothy 5:19,24,25 – New World Translation)

However, in evaluating the evidence for internal congregational purposes, they must bear in mind the Bible’s clear direction: ‘No single witness should rise up against a man respecting any error or any sin . . . At the mouth of two witnesses or at the mouth of three witnesses the matter should stand good.’ (Deut. 19:15) {Shepherding textbook, chapter 12, paragraphs 18-21}

When a girl, woman, boy or man is on his own, not finding somebody who has seen that she or he is molested, this would mean she or he does not make any change in the congregation to be heard, and worse could become seen as somebody bringing the unity in the congregation in danger, so becoming herself or himself an object of exclusion.

To say

“the elders are not authorized by the Scriptures to take congregational action unless there is a confession or there are two credible witnesses.” {2012 letter to all Bodies of Elders paragraph 11}

shall not give any opportunity to righteous and honest elders to act lawfully and honestly.

Barbara Anderson, who once worked at the Brooklyn headquarters of Jehovah’s Witnesses from 1982 to 1992 and was a member of Jehovah’s Witnesses from 1954 to 1997, became a long-time campaigner for the Society to drop its negligent approach towards child protection. She did research as well as wrote a number of articles for their Awake! magazine and has done extensive research on issues related to child sexual abuse in the religion leading to interviews on major TV and radio programs as an outspoken critic of Jehovah’s Witnesses sexual abuse policies. The first time she heard about child sexual abuse within the organization was around 1984, which may be considered quite late, when we do know that lots of sexual offences in the other denominational churches had most of their offences in the 1950ies and 1960ies.

It can well be that by the wishes to stay truthful to Bible teaching there could be lesser cases, but as long as not more JW will come out of the dark to bring such accusations and developments after such knowledge into the open, we would not know for sure and could only guess. this guessing by the public can do more damage to the organisation which by many already now is considered to be a sect and not a proper church organisation.

Barbara Anderson writes on her website:

At the time I thought this behavior was an aberration, but later I found out just how wrong I was. The evidence that there were more than just the case related above where children of Jehovah’s Witnesses were molested and kept silent about the abuse, was the authorizing of a series of articles in the January 22, 1985 Awake! the cover title being, “Child Molesting, Every Mother’s Nightmare.” From my past experience with the Writing Department I knew that it was doubtful that the Society would have had a cover series of articles dedicated to the problem unless the child sexual abuse revelations were on the increase within the Witness organization and Witness leaders knew parents needed instruction how to protect their children from being molested and how to recognize signs of molestation. Sadly, though, there was little information in the articles provided to help caregivers and victims deal with the impact of abuse; neither was there a directive to immediately report abuse to the authorities. In fact, in the upstate New York case, it was school officials who notified the authorities about the sexual abuse of one of the children. {Awake! Articles Discuss Molestation; The Life and Discoveries of Barbara Anderson}

World headquarters of the Watch Tower Bible & ...

World headquarters of the Watch Tower Bible & Tract Society of Pennsylvania, Brooklyn, New York, U.S.A. (Photo credit: Wikipedia)

From 1992 on she was so worried about the Watchtower Society’s problematic procedures in the matter of child sexual abuse that she missed seeing the obvious—Witness leaders were treating accusations of child sexual abuse no differently than from the sin of fornication or drunkenness. In case they are still doing this so, as it looks like, it  is clear that the organisation world wide but even more important, the local organisations, would treat such accusations to serious to treat them on their own. Elders should understand that at first they may have to investigate it first, but as soon as they have any idea or hear of a possible child sexual abuse allegation, they should also inform the authorities, because child sexual abuse is a crime — a form of rape – a point the Society still does not seem to fully comprehend. Police handle crime, elders deal with sin!

Any crime is also a sin, but the handling should always happen on two sides. The first direction has to go to the police forces and juridical departments of the authorities. Next the juridical department of a church can take additional matters.

If elders need procedural directions for disfellowshipping someone for child abuse, it should be made clear that the instructions are only for that. Elders are not magistrates. If two witnesses are required to determine guilt to disfellowship the accused, so be it, but only so long as the authorities are notified of the accusation by those involved. {Finally Disillusioned; The Life and Discoveries of Barbara Anderson}

Putting the victims to the side where they have no voice or right of speaking made many leave the organisation but made also that many lost faith in the God which they had hoped would have protected them in “His Organisation”. What most of them forget to see is that William H. Conley, the first president of the Watch Tower Association formed in 1881 (not Charles Taze Russell) and Joseph Lytel Russell took care that people where willing to come to believe that what they, as human beings had formed, was not theirs but Jehovah His Organisation. They misused the Name of God to create an organisation which would take the right away to any other witness of Jehovah to call himself publicly a witness, because than everybody in the world would consider them to be a Jehovah Witness, being part of the organisation with that name.

Many Bible Students felt dishonoured by that organisation by which many people thought they would be part of, which they were not and are not. Lots of people take the Bible Students to be the same as the Watch Tower Society’s Organisation of Jehovah Witnesses.

Well-known Witness attorney, Hayden C. Covington with Lloyd Barry, Jack Barr, Arthur Worsley and Karl Klein did not take the necessary efforts to bring justice to those who did offences which should have been brought to justice. It were those persons who did not bring out the truth about Rutherford who choose only those around him who were willing to follow him and who would not oppose any idea of him. Rutherford endeavoured to mollify the authorities in every possible way. The organisation of today does not seem to respect the authorities yet.

Like we can see in other communities, like the Amish who are struggling with the changes in technology and society, there may be abusive domination and tyranny of women and children by rigid, domineering patriarchal men in the faith who used Bible teachings as a whip.

Gordon Leighton

Gordon Leighton, 53, was found guilty on two counts of indecency with a child, and six of indecent assault after a six-day trial.

In the JW society many elders are aware of such facts but do not handle it properly. Still today there may be found too many unhappy Witness wives complaining of their husbands’ misuse of their authority as head of the house. For children having to face such patriarchal dictatorship it is very difficult to come up to their father or to their mother to tell them when they are misused. Probably a lot of abuses are not coming into the open in the family itself. Befroe it comes into the open outside the family circle it must be already a very severe case.

We can read on Barbara’s site:

One angry woman told me about a Witness who claimed she was raped by a man, who also was a Witness, when she was cleaning the man’s house. When questioned, the man admitted to the elders they had sex, but he said it was consensual and he expressed repentance. She denied it was consensual and said she was raped. She was disfellowshipped for lying; he was not disfellowshipped because he admitted and regretted his sin. Witness women who knew the accused were outraged because the man did not have a good reputation and they believed he was not trustworthy. (Incidentally, no one reported the rape to the authorities.) {Respect for Women; The Life and Discoveries of Barbara Anderson}

It can not be that only after a victim, when she has become an adult, breaks her silence by making a complaint to the police that the authorities could come to hear about such a case and can come to investigate. It is even worse to know that still today many elders refuse to cooperate with the police investigation.

We can only hope the JW organisation shall be uncovered one day and shall have to confess like the present pope of the Catholic Church did recently and too late.

***


+

***

+

Please do find additional reading:

 1. Religions and Mainliners
 2. People Seeking for God 2 Human interpretations
 3. A visible organisation on earth
 4. A Society pleading poverty
 5. Belonging to or being judged by
 6. Sharing thoughts and philosophical writings
 7. Parish, local church community – Parochie, plaatselijke kerkgemeenschap
 8. Do we have to be an anarchist to react
 9. Good or bad preacher
 10. Catholicism, Anabaptism and Crisis of Christianity
 11. Many churches
 12. What’s church for, anyway?
 13. Looking to the East and the West for Truth
 14. Surprising figures about Jehovah Witnesses
 15. Around C.T.Russell
 16. Biblestudents & T.C.Russell
 17. Russell and his beliefs
 18. Russell himself never claimed to be a prophet.
 19. Bijbelonderzoekers en RusselismBibleresearchers and Russelism
 20. Manifests for believers #1 Sex abuse setting fire to the powder
 21. Manifests for believers #2 Changing celibacy requirement
 22. Joseph Aloisius Ratzinger steps down as Pope Benedict XVI
 23. Being Religious and Spiritual 8 Spiritual, Mystic and not or well religious
 24. Responsibility for children who were molested by clergy
 25. Catholic church asking for forgiveness and promising to take action against child-abusers
 26. An Ex-Muslim’s Open Letter
 27. Why Think There Is a God? (3): Why Is It Wrong?

+

The Secet Lives of Women

About sex abuse by Jehovah Witnesses:

 1. The Watchtower Punished: Society loses legal battle over child abuse case
 2. “We will decide who is a predator!” – New Watchtower Instructions to Elders on Child Abuse
 3. Barbara Anderson’s Anecdotes
 4. Why Watchtower shut down JWsurvey.org for over 24 hours
 5. The Girl Who Took On The Watchtower – Candace Conti Speaks Out
 6. Watchtower files appeal after JNOV motion is denied
 7. Bo Juel Jensen: Could he be Watchtower’s worst nightmare?
 8. Ex-Elder to appear in court after admitting to pedophilia on Facebook
 9. Elders frustrate UK authorities in child abuse cover-up
 10. In their own words: Candace Conti and Rick Simons speak out in their 2013 interview videos
 11. License to harm: Predator Gonzalo Campos was allowed by elders to prey on children
 12. Disfellowshipped but Not reported: UK pedophile subjected boys to “truly wicked” acts
 13. Under Siege: Watchtower hit with fresh child abuse lawsuit
 14. Zalkin files third JW lawsuit as New Mexico child abuse victim steps forward
 15. Watchtower files reply brief as Conti appeal continues
 16. Kathleen Conti supports new bill for victims of child abuse
 17. The Lawsuit Landslide: Irwin Zalkin representing Eleven child abuse victims against Watchtower
 18. Candace Conti speaks out at RNA 2013 conference
 19. Governor Brown’s SB 131 veto leaves Watchtower child abuse victims frustrated
 20. Oklahoma police investigating whether elders failed to report serial pedophile
 21. Jonathan Rose – the pedophile elder who won the support of a congregation
 22. Governing Body stands accused by District Attorney in Oklahoma child abuse case
 23. Kathleen Conti breaks down during emotional SNAP presentation
 24. Off the hook: Charges against Lawrence dropped as lawsuit is thrown out by judge
 25. A Life Lost and a Life Found
 26. Prevention order for jailed Jehovah’s Witness who fled to the Caribbean to molest kids
 27. Piling on the torment – New Moston elders allow pedophile Rose to quiz victims
 28. Elders labelled “spiritually corrupt and morally bankrupt” in Mark Sewell trial
 29. Jehovah’s witnesses pedophile policy
 30. This is the way Jehovah’s Witnesses treat victims of child sexual abuse
 31. Jehovah’s Witnesses Child Molestation Victims seek justice
 32. Pedophilia amongst the Jehovah’s Witnesses
 33. Abused lambs speak out (Silent Lambs)
 34. Battered lambs
 35. Video’s: Jehovah’s Witnesses ordered to pay $21 million in child sex abuse case
 36. Victim advocacy group for survivors of the Church of Jehovah’s Witnesses within Australia
 37. Submission to Child Abuse Inquiry by Watchtower Bible and Tract Society of Australia (April 9, 2013) – pdf

  Submission to Child Abuse Inquiry by Watchtower Bible and Tract Society of Australia Annexure 1 – (Policy Letter to all Jehovah’s Witness elders) – pdf

++

Of interest – Related:

 1. Cult or True Religion
 2. Who are Child Sexual Abuse Predators?
 3. Is Pedophilia a Sexual Orientation?
 4. Dr. Benjamin Carson: Same-Sex Marriage and the correlation between Homosexuality, Pedophilia, and Bestiality
 5. Domestic and Sexual Violence in the Church: A Sisterhood Reality Show Review
 6. Five Frequently Asked Questions About Religious Spiritual Abuse and Child Sexual Abuse
 7. Why do People Sexually Abuse Children? By Minister Marlene
 8. What is Child Sexual Abuse Grooming?
 9. Child Sexual Abuse: Submerge to Emerge
 10. Child Sexual Abuse Grooming: Confusion and Manipulation
 11. Sharp rise in paedophile sexual abuse calls
 12. Probe into twenty schools over Sexual abuse
 13. Women and Child Sexual Abuse
 14. Homeless Teens: How to Protect your Child from Sexual abuse
 15. You Are A Survivor Of Child Sexual Abuse
 16. Silence is Violence: End Child Sexual Abuse
 17. Ten Ways to Safeguard your Child from Sexual Abuse
 18. Ten Ways to Safeguard your Child from Sexual Abuse #10
 19. Why Child Sexual Abuse Grooming Must Become A Felony: The Story of Jason Kidd and His Daughter
 20. How Can You Define Premeditated Child Sexual Abuse?
 21. Overcoming Incest and The Effects of Child Sexual Abuse Grooming
 22. Will the Church Help Child Sexual Abuse Survivors with Mental Illness?
 23. How Should a Pastor Respond to Allegations of Child Sexual Abuse?
 24. Sex Education: Is it grooming children for child sexual abuse?
 25. [Media Release] Heal Me With Words™ Photo Exhibit during National Child Sexual Abuse Awareness Month 2013 +
 26. Heal Me With Words ™ A National Campaign where Healed People, Heal People for Child Abuse Awareness Month
 27. Marko Hamlin: One Man’s Story Of Overcoming Child Sexual Abuse and Depression
 28. Is Child Sexual Abuse apart of a Government-Funded, Satanist-Organized Plan?
 29. When Sisters Die: A Look At Child Sexual Abuse And Sisterhood
 30. Five Myths About Lil’ Wayne and his Child Sexual Abuse
 31. Sugar Ray Leonard at Penn State Child Sexual Abuse Conference
 32. Why Ressurrection Graves Introduces Child Sexual Abuse Grooming As A Crime
 33. [Exclusive Interview]: Domonique Scott of the Sisterhood Reality Show on Overcoming Child Sexual Abuse, Foster Care and Prostitution
 34. Thandie Newton Speaks Out About Sexual Abuse
 35. Pedophiles are Watching Coy Mathis, and Lil Poopy: What these Children have to do with Legalizing Sexual Abuse
 36. Quote of the Day: National Child Sexual Abuse Awareness Month
 37. Dr. John E. B. Myers at Penn State Child Sexual Abuse Conference on Family Court
 38. The Jennie Withers Story: How An All-Star Became A Survivor Of Spiritual And Child Sexual Abuse
 39. Jerry Sandusky: Guilty Of 45 Counts Of Sexual Abuse and What We Can Do To Prevent This From Happening In Our Own Lives
 40. Survivor on Boy Scouts of America release of Internal Child Sexual Abuse ‘Perversion Files’
 41. US border officials abuse unaccompanied migrant children: Rights groups
 42. US Military is riddled with Sexual abuse
 43. Female German Soldiers sexually abused
 44. Paedophile gay couple sexually abused a Russian boy for years
 45. Woman sues Jehovah’s Witnesses for alleged abuse
 46. Child Sexual Abuse within the Dutch Catholic Church
 47. Child Sexual Abuse : Spread the Word!!!
 48. Sex, Celibacy, and Priesthood: A Bishop’s Provocative Inquisition
 49. Catholic Clergy Sexual Abuse? They are Unsaved! By Minister Marlene
 50. Acquitted Priest resumes Ministry after sexual abuse charges
 51. Diary of a Seducing Spirit: Part 2 Creepy Church Abuse 1
 52. Diary of a Seducing Spirit: Part 2 Creepy Church Abuse 2
 53. New lawsuit accuses Philadelphia church of sexual abuse
 54. 1 in 3 sexually abused in Westminster
 55. Over 800 complaints to Austrian Catholic Church sexual abuse commission and Abuse confession
 56. Belgium launches legal action against the Vatican for sexual abuse by paedophile priests
 57. Clergy sexual abuse victims ask Redemptorists to drop defense of defrocked priest AND
 58. No change in abuse policy: US Bishops’ head and Retiring Bishop proud of his strong stance on sexual abuse
 59. Papal Commission demands accountability for abuse in Catholic Church
 60. Vatican named in lawsuit alleging sexual abuse
 61. Vatican to set up clergy sexual abuse help centre
 62. Victims of sexual abuse by priests barred from meeting pope
 63. I’m anti-Catholic says Byrne after sexual abuse by priest
 64. Top Catholic pins sexual abuse on married men
 65. Senator names and shames priest accused of sexual abuse
 66. German priest admits 280 counts of sexual abuse
 67. Dutch Bishops Apologize for Sexual Abuse
 68. Vatican protesters evicted by police and Catholic Diocese spends $1M on priest sexual abuse cases
 69. Priest faces court over child sexual abuse allegations
 70. Vatican sex crimes prosecutor warns bishops and Sexual abuse silence “deadly” for Church: Vatican official
 71. “Mea Maxima Culpa: Silence In The House of God” Documentary Blames Vatican For Poor Handling Of Catholic Sexual Abuse Case
 72. Bura na Mano Holi Hai?
 73. Say No to Eve-teasing!
 74. Will the Church Help Child Sexual Abuse Survivors with Mental Illness?
 75. Zhang Muyi a 24-year-old pop star in China is Child Sexual Abuse Grooming a Child from Canada with millions of approving followers
 76. R&B Divas LA Reunion’s Reveal on Domestic and Sexual Violence
 77. The Bible and Child Sexual Abuse
 78. The Bible and Child Sexual Abuse II
 79. UN denounces Vatican over child abuse and demands immediate actionphedopile-1-300x199
 80. United Nations wants the Vatican to hand over details of child sexual abuse cases
 81. No privileges for bishops on abuse: Pope
 82. The Anti-Pope to meet with sex abuse victims at the Vatican
 83. Francis: I ask forgiveness for damage caused by abusers
 84. The abuse survivor who reminds me that we are suppopsed to be a light to the world
 85. More than 150 allegations of sexual abuse have been made against BBC employees
 86. Sexual Abuse Scandal at Horace Mann Schoolsauditerrorists
 87. Saudis sexually exploit teenage Syrian girls: Report

+++

 

 • Little Tidbit #3: My Excuses (rebeccafellrath.com)
  Our excuses are endless.“I got drunk, because there was alcohol at the restaurant.” “I lusted because that woman’s shirt was too revealing.” “I gossiped because I was on Facebook.” “I said those things, because of the bad music they play at work.”
 • Watching Porn At Church (leadingfamilydevotions.com)
  our bodies are now the temple of God. Inside of them resides the Holy Spirit. The Holy Spirit desires for them to be set apart from defilement. Can you imagine bringing your iPad into the Jerusalem temple (assuming they had wifi) and pulling up a pornographic video to watch during the worship service? Of course you can not. That would be wrong wouldn’t it. But it is the same way with our bodies now. Our bodies are the temple of God’s Spirit. If we bring such garbage into the temple of our body, we are polluting and defiling God’s sanctuary. What a horrible effect this sin has caused in our society. Flee such perversion!
 • Season of Rape: Why we defile small girls – Pastor, others (vanguardngr.com)
  Child defilement is becoming a source of concern in Benin-City, Edo State capital. It is even more worrisome when the act is carried out by supposedly men of God.In the last few weeks, no fewer than five children have, allegedly, been defiled in Benin-City by men old enough to be their fathers. On Thursday,  Edo State Police Command paraded 32 suspected criminals, amongst them, three accused of defiling children. The suspects include  a pastor with the Deeper Life Bible Church, Abudu, Edo State, Eze Fidelis, who was said to have had carnal knowledge of two girls: Joy, 9, and Anthonia,11.
 • Teacher arrested in Ibadan for defiling pupils (whatsupibadan.com)
  A teacher at the Calvary Heritage Kiddies Castle, Oluyole Estate, Ibadan, Olayinka Oluwadare Folarin has been arrested by the Oyo State Police Command for defiling three pupils under his care. Folarin is a teacher at the Heritage Home, a non-governmental organization where orphans and vulnerable children are catered for. His victims, who have been subjected to sexual trauma on a weekly basis since 2013 are said to be between 10 and 11 years old and they are primary five pupils. Two of the victims are orphans in the home where they have been living since they were two years old. Folarin allegedly began the escapade last year on a weekly basis inside the school toilet with a threat to kill the pupils should they tell anyone. For easy access, the father of four was alleged to have been applying lubricant gel on the girls. He was said to have been sacked from his previous school on account of the same behaviour. The secret act of the teacher came to the open when a group of male pupils found one of the teenage girls crying after being sexually abused by the teacher.
 • Islam’s Halal Sexual Practices (banislamofficial.com)
  it is utmost important to study what sexual practices were carried out by him in his life so that all Muslims can practice those sunnas and follow his footsteps.
  +
  A Muslim man can have sexual pleasure with a little girl as young as a baby. But he should not penetrate her vaginally, however he can sodomize her.
 • Islamic Dogs of War – The Use Of Gang-Rape to Subjugate Infidels and Those that Resist (trevorloudon.com)
  As a young child, standing by my father, watching the nightly news, I innocently asked what the word ‘rape’ meant. I never received an answer and rightly so. It was not something that you discussed – it was too evil, too horrific. Today, rape is a commonplace epidemic growing across Europe and the world — the perpetrators are primarily radical Islamists. Committed by power freaks and evil incarnate who are not spoken of because it is politically incorrect to do so. So, we tell our women to be quiet… to obey… to cover themselves and hide, rather than fight the depraved animals who degrade, torture, abuse and murder them in the name of Allah.
 • Abu Ghraib prison eulogy – Satire (younglbadult.wordpress.com)
  Ah Abu Graib, the suspended garden of democrazy ! A great work of art, where photographing beautiful atrocities were so much fun.Remember the smile of Mrs England pointing her finger to a male sexual organ ? ( couldn’t remember what species ).
 • The Wedding Night in Islam With Hadith Explanation (ohack.in)
  Our Beloved Prophet muhammad(pbuh) has clearly explain the sahaba about how to make an wedding night in islam,As Follower of islam we need to do same as what prophet muhammad(pbuh) has did, Many of them think’s that it is usual way as what other’s did(By watching Tv,hearing From Friend’s,Learning through Book’s).
  +

  Ramadan, Hadith Regarding Fasting
  In ramadan Who ever fast should abstain from sexual activity from dawn to duck and also immoral behaviour like Anger,Abuse.

 • Muslims Allowed to Rape Captive Women (paulmarcelrene.wordpress.com)
  Also (prohibited are) women already married, except those whom your right hands possess: Thus hath God ordained (Prohibitions) against you: Except for these, all others are lawful, provided ye seek (them in marriage) with gifts from your property, – desiring chastity, not lust, seeing that ye derive benefit from them, give them their dowers (at least) as prescribed; but if, after a dower is prescribed, agree Mutually (to vary it), there is no blame on you, and God is All-knowing, All-wise. S. 4:24 Y. Ali The above passage emphatically allows for the raping of women that are taken captive, even if these captives happened to be married!
 • The Paths of Deceptions-The Infiltrated Paths! (ministry786.wordpress.com)
  Over 1400 years ago when the Quran was revealed; it was mentioned in Chapter 4 verse 119 that Satan will order people to change their looks that Allah (God Almighty) has created. Today you can notice that on a daily basis either on the roads or in TV! May Allah SWT guide those who are following the footsteps of Satan & may He guide us & increase our faith
  Quran Chapter 4, verses 117 They call upon instead of Him none but female [deities], and they [actually] call upon none but a rebellious Satan.
  +
  The adultery of the eye is the lustful look and the adultery of the ears is listening to voluptuous (song or talk) and the adultery of the tongue is licentious speech and the adultery of the hand is the lustful grip (embrace) and the adultery of the feet is to walk (to the place) where he intends to commit adultery and the heart yearns and desires which he may or may not put into effect.

Tag Cloud

Age To Come

The Lord Jesus Christ is the last Adam, not the first God-man. ~~~ www.AgeToCome.tk

undercoverjw

I go undercover in the Jehovah's Witness Church

Jehovah's Zsion, Zion and Sion Mom Signal for the Peoples!

Thy Empire and Kingdom Zsion Come as In Heavens So on Earth. Diatheke. Matthew.6.10, Tanakh.Psalm.87 and https://zsion.mom

johnsweatjrblog

Doxology rooted in Theology: Nothing more, Nothing less

jamesgray2

A discussion of interesting books from my current stock A WordPress.com site

Unmasking anti Jehovah sites and people

Showing the only One True God and the Way to That God

The Eccentric Fundamentalist

Musings on theology, apologetics, practical Christianity and God's grace in salvation through Jesus Christ

John 20:21

"As the Father has sent me, so I am sending you."

The Biblical Review

Reviewing Publications, History, and Biblical Literature

Words on the Word

Blog by Abram K-J

Bybelverskille

Hier bestudeer ons die redes vir die verskille in Bybelvertalings.

Michael Bradley - Time Traveler

The official website of Michael Bradley - Author of novels, short stories and poetry involving the past, future, and what may have been.

BIBLE Students DAILY

"Be faithful unto death, and I will give you the crown of life." Revelation 2:10

God's Simple Kindness

God's Word Made Simple

takeaminutedotnet

All the Glory to God

Groen is Gezond

van zaadjes in volle grond tot iets lekkers op het bord

Jesse A. Kelley

A topnotch WordPress.com site

JWUpdate

JW Current Apostate Status and Final Temple Judgment - Web Witnessing Record; The Bethel Apostasy is Prophecy

Sophia's Pockets

Wisdom Withouth Walls

ConquerorShots

Spiritual Shots to Fuel the Conqueror Lifestyle

%d bloggers like this: